prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Biti pismen nije lako

Učenici 3. razreda Osnovne škole don Lovre Katića u mjesecu rujnu obilježili su Međunarodni dan pismenosti. Ovaj važan datum obilježen je u suradnji sa školskom knjižničarkom koja je djecu uvela u razumijevanje pojma pismenosti te razvila u njima spoznaju potrebe kontinuiranog učenja i spremnosti za svakodnevno opismenjavanje svakog pojedinca.

UNESCO-ova inicijativa ima misiju podsjetiti međunarodnu zajednicu na važnost pismenosti i opismenjavanja na globalnoj razini. Inače, ideja o obilježavanju ovog dana javila se davne 1965. godine u Teheranu, a sve vezano uz tematiku iskorjenjivanja nepismenosti iz modernog društva. Shvaćanje pojma pismenosti tijekom povijesti je poprimalo značajne razmjere. Kontinuirano kako se razvijala politička, društvena i znanstvena scena radilo se i na razvoju pismenosti.

Pod osnovnom definicijom pismenosti smatra se razvoj kompetencija u području čitanja i pisanja. Kada govorimo o općem pojmu pismenosti često se uz njega veže i razumijevanje pročitanog, komunikacijske vještine, osposobljavanje za cjeloživotno učenje i slično. Danas se spominju i druge sfere pismenosti poput one informatičke, znanstvene, matematičke i drugih. Smatra se kako je pismenost temeljno ljudsko pravo te da predstavlja čvrsti temelj za cjeloživotno obrazovanje. Biti pismen uvelike utječe na samopouzdanje. Pismenost stvara sliku jačeg i sigurnijeg društva predodređenog za daljnje uspjehe. Pismenost pojačava dinamičnost društvenih normi, ali i stvara predispozicije za široki spektar oluje ideja. Nepismenost kao opreka pismenosti često rezultira isključivošću, nelogičnošću i bezrazložnim sukobima. Razvoj pismenosti trebao bi biti temeljni preduvjet razvoju suvremenog društva.

Vođeni ovim spoznajama, a uz podršku učiteljice, učenici trećeg razreda odlučili su izraditi knjigu riječi zasićenih najčešćim pravopisnim pogreškama s kojima se ovi mališani susreću u njihovom svakodnevnom učenju jezika. Našle su se tu najčešće korištene riječi poput voća, povrća, zadaće, kuće, cvijeća, smeća, ljepote i osmijeha, ali još su jednom utvrdili pravila pisanja glasovnih skupova ije/je/e/i kao i riječi zasićenih glasovima č/ć. Podsjetili su se i pravila o pisanju niječnica ne/ni te rječice li kao i svih naučenih pravila o pisanju velikog slova u imenima mjesta, ulica i trgova. Sve spomenute primjere označili su u dva stupca točno/pogrešno te su svaku riječ popratili i individualnim likovnim prikazom napisanog primjerka. Na kraju je nastala knjižica sa 50-tak riječi i pratećih crteža koja je izrađena u digitalnom alatu Book Creatoru, te se planira tiskanje u nekoliko primjeraka. Tako pripremljene knjige svoje bi mjesto pronašle na policama školske knjižnice gdje bi trebale poslužiti kao mali priručnik za pomoć u učenju ostalim učenicima škole.

Ponosni što su mogli biti dijelom ovog zanimljivog obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti svakodnevno nastavljaju učiti nova pravila i trude se svakodnevno sve više opismenjavat jer samo pismeno društvo spremno je odgovoriti suvremenim izazovima modernog vremena koje nam pretjerana svakodnevnica redovito servira.