prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

CARNET i Nacionalna akademska i istraživačka mreža Kosova – KREN potpisali Sporazum o suradnji

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, hrvatski NREN (National Academic and Research Network) potpisala je Sporazum o suradnji s nacionalnom akademskom i istraživačkom mrežom Kosova – KREN-om.

Sporazum je potpisan u prostorijama Veleposlanstva RH u Republici Kosovo u Prištini, a potpisali su ga ravnatelj CARNET-a Hrvoje Puljiz i Agim Kukaj, voditelj Projekta KODE i direktor Odjela za poštanske komunikacije, telekomunikacije i informacijske tehnologije u Ministarstvu ekonomije, u čijoj je nadležnosti uspostava KREN-a.

Memorandum je potpisan u nazočnosti prof. dr. sc. Radovana Fuchsa, ministra znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Danijele Barišić, veleposlanice RH u Republici Kosovo.

Potpisivanjem Sporazuma o suradnji omogućit će se razmjena znanja i iskustava te transfer najboljih praksi kojima će se kroz kroz praktičan rad djelatnika i suradnika KREN-a i CARNET-a omogućiti kvalitetna uspostava nacionalne akademske i istraživačke mreže Kosova. Uspostavom brze i stabilne mreže, najnaprednijeg data centra te razvojem i implementacijom usluga kreiranih prema potrebama korisnika, KREN će služiti kao središnja ustanova koja će zadovoljavati potrebe znanstvene, istraživačke i obrazovne zajednice na Kosovu.

Uspostava nacionalne akademske i istraživačke mreže Kosova – KREN-a, započela je 2019. godine kroz projekt za kosovsku digitalnu ekonomiju (KODE), koji podržava Međunarodno udruženje za razvoj (IDA) i provodi se u okviru Ministarstva ekonomije (ME) Republike Kosovo. Sve aktivnosti, investicije, hardverska i softverska komunikacijska infrastruktura KREN-a posvećene su potrebama visokih učilišta, uključujući javna i privatna. U budućnosti, uz odobrenje Vlade Kosova, srednje i osnovne škole također mogu biti uključene u KREN mrežu.

Do uspostave KRENA sveučilišta i fakulteti na Kosovu povezivani su putem komercijalnih davatelja internetski usluga (ISP), mreže su im bile na niskim brzinama i slabom razinom sigurnosti te su plaćali širokopojasne usluge koje ne zadovoljavaju njihove potrebe. Od svih zemalja u regiji, samo Kosovo nije imalo hardversku infrastrukturu, sistematiziranu i namjensku tehničku podršku za visoka učilišta i mrežu povezivanja visokih učilišta. Kao posljedica toga, visoka učilišta nisu imala potrebne preduvjete za sudjelovanje u razmjeni znanja ili međuinstitucionalnoj istraživačkoj suradnji s europskim partnerima te su imala znatna ograničenja za korištenje GÉANT usluga.

CARNET je aktivno sudjelovao na uspostavi KREN-a kao organizacije, implementaciji prvih usluga i pridruženja KREN-a GÉANT asocijaciji te se ovim Sporazumom formalizira suradnja dvaju nacionalnih akademskih i istraživačkih mreža, CARNET-a kao jednog od najstarijih i najvećih NREN-ova, i KREN-a kao najnovijeg NREN-a u Europi.