prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Connecting Voices – internacionalna suradnja kroz učenje jezika

Srednja strukovna škola u Makarskoj je škola koja prati europske trendove i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Kako učiti engleski jezik i upoznati nove prijatelje iz drugih zemalja? Pročitajte o projektu Connecting Voices koji povezuje učenike iz Hrvatske s vršnjacima iz drugih zemalja kroz video sastanke i razgovore.

Škola je uspješno aplicirala i dobila financijska sredstva za dva Erasmus projekta koja će omogućiti učenicima stjecanje novih znanja, vještina i iskustva u međunarodnom okruženju. Jedan od ključnih ciljeva ovih projekata je internacionalizacija, odnosno povezivanje s drugim školama, organizacijama i kulturama iz različitih dijelova svijeta.

Kako bi dodatno potaknuli internacionalizaciju i interkulturalnu razmjenu, nastavnice engleskog jezika Magdalena Antonini, Antonija Dropulić i Ivana Dujmović, odlučile su napraviti korak dalje i pokrenule novu izvannastavnu aktivnost pod nazivom Connecting Voices. Ova aktivnost je namijenjena učenicima koji žele poboljšati svoje jezične vještine na engleskom jeziku i upoznati se s vršnjacima iz drugih zemalja.

Connecting Voices je projekt koji omogućuje učenicima da razviju svoje jezične vještine i istražuju različite kulture kroz interakciju s vršnjacima iz drugih dijelova svijeta. Projekt se temelji na korištenju platforme Worldchat Live Education koja omogućuje učenicima da imaju redovite video sastanke i razgovore s partnerskim učenicima iz drugih zemalja. Kroz takve interakcije, učenici će imati priliku usavršiti svoje jezične vještine na engleskom jeziku, ali i naučiti nešto novo o drugim kulturama, običajima, zanimljivostima i aktualnim temama.

Ovaj projekt integriran je u predmetnu nastavu Engleskog jezika i usklađen s predmetnim kurikulumom, te će sudjelovanjem u projektu, učenici usvojiti sljedeće ishode:

SŠ EJ A.2.1. učenik analizira jednostavan izvoran i duži prilagođen tekst pri slušanju i čitanju.
SŠ EJ A.2.3. učenik govori tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama više razine složenosti.
SŠ EJ A.2.4. učenik sudjeluje u kraćemu neplaniranom i dužemu planiranom razgovoru.
SŠ EJ A.2.5. učenik piše strukturiran tekst srednje dužine koristeći se jezičnim strukturama više razine složenosti.
SŠ EJ B.2.1. učenik istražuje kulture zemalja ciljnoga jezika i druge kulture te preispituje pretpostavke dobrih međukulturnih odnosa i potencijalno problematične situacije u međukulturnim susretima.
SŠ EJ B.2.2. učenik primjenjuje raznolike društveno-jezične funkcije jezika i konvencije uljudnoga ponašanja u različitim kontekstima.
SŠ EJ B.2.3. učenik predviđa moguće posljedice utjecaja stereotipa i predrasuda u različitim kontekstima.
SŠ EJ C.2.1. učenik povezuje i primjenjuje složene kognitivne strategije učenja jezika.
SŠ EJ C.2.2. učenik povezuje i primjenjuje složene metakognitivne strategije učenja jezika.
SŠ EJ C.2.6. učenik interpretira i uspoređuje informacije iz različitih vrsta tekstova i izvora, primjenjuje osnovna pravila za citiranje izvora te izvodi duže prezentacije srednje složenih sadržaja.
osr A.4.1. učenik razvija sliku o sebi.
osr A.4.2. učenik upravlja svojim emocijama i ponašanjem.
osr B.4.2. učenik suradnički uči i radi u timu.
osr C.4.1. učenik prepoznaje i izbjegava rizične situacije u društvu i primjenjuje strategije samozaštite.
uku A.4/5.1. učenik samostalno traži nove informacije iz različitih izvora, transformira ih u novo znanje i uspješno primjenjuje pri rješavanju problema.
uku B.4/5.1. učenik samostalno određuje ciljeve učenja, odabire pristup učenju te planira učenje.
uku B.4/5.4.učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate, procjenjuje ostvareni napredak te na temelju toga planira buduće učenje

Connecting Voices pruža odgovor na neke od izazova s kojima se susreću učenici i nastavnici u području usmenog izražavanja na engleskom jeziku. Naime, s obzirom na činjenicu da u tradicionalnim aktivnostima vježbanja usmenog izražavanja na satu ne sudjeluju svi učenici aktivno, primijetili su potrebu za promjenom i unapređenjem načina na koji se razvijaju njihove jezične vještine. Neki učenici su nesigurni ili se ne osjećaju dovoljno ugodno da izraze svoje ideje i misli pred cijelim razredom. To je razumljivo jer pred većom publikom izražavanje može biti zastrašujuće, posebno za one koji su introvertni ili manje ekstrovertni.

Connecting Voices omogućuje jedan-na-jedan razgovore između učenika i njihovih partnerskih učenika. Ovakva interakcija pruža učenicima priliku da aktivno sudjeluju i razgovaraju bez pritiska veće grupe. Individualna pozornost usmjerena je na svakog pojedinog učenika, čime u fokus dolaze njihove vještine usmenog izražavanja, izgovor, tečnost i opća komunikacijska sigurnost.

Učenici se osjećaju slobodnije izražavati svoje ideje, postavljati pitanja i iznositi stavove kada su u jedan-na-jedan razgovoru s partnerskim učenikom. Ova jedinstvena dinamika pridonosi povećanju njihova samopouzdanja i motivacije za aktivno sudjelovanje u usmenoj komunikaciji na engleskom jeziku. Najvažnije od svega, ovaj projekt osigurava da svaki učenik dobije jednaku pažnju i priliku za razgovor, bez obzira na to koliko su introvertni ili ekstrovertni. Rezultati ovog projekta bit će vidljivi kako u unaprjeđenju jezičnih vještina tako i u razvoju samopouzdanja svih učenika koji sudjeluju u njemu.

Projekt Connecting Voices će se provoditi tijekom cijele školske godine, uz moguće prekide tijekom praznika. Tijekom oba polugodišta učenici će imati priliku upoznati se i razgovarati s partnerskim učenicima iz drugih zemalja.

Tijekom prvog polugodišta, 23 učenika će biti uparena s učenicima iz Quebeca u Kanadi. Uparivanje će se temeljiti na sličnim interesima, dobi i stupnju poznavanja engleskog jezika kako bi se osigurala usklađenost i produktivnost tijekom razgovora. Učenici će saznati više o životu, obrazovanju i hobijima svojih partnerskih učenika iz Quebeca, kao i o njihovim kulturnim posebnostima, tradicijama i zanimljivostima. Tijekom drugog polugodišta učenici će sami birati svoje partnerske učenike iz različitih dijelova svijeta. Ova faza omogućit će im širenje horizonta, dublje istraživanje kultura, te uspostavljanje prijateljstava i veza s mladima iz različitih dijelova planeta. Učenici će moći birati partnere iz zemalja poput Kine, Njemačke, Francuske, Španjolske, Italije, Brazila i mnogih drugih.

Za provođenje ovih aktivnosti koristit će se platforma Worldchat Live Education, koja omogućuje sigurnu i jednostavnu komunikaciju između učenika putem video poziva. Svaki drugi tjedan, učenici imaju zadatak da razgovaraju s partnerskim učenikom o temi koju su odabrali nastavnici. Tema može biti vezana uz neki predmet (npr. povijest, geografija, biologija), aktualni događaj (pandemija, klimatske promjene, sport), osobni interes (npr. glazba, filmovi, književnost) ili nešto drugo što ih zanima. Cilj je da učenici razmijene mišljenja, informacije i iskustva o temi koja ih povezuje.

Svaki razgovor bi trebao trajati minimalno 15 minuta, a razgovori se snimaju radi sigurnosti i evaluacije. Nakon razgovora, učenici dobivaju povratnu informaciju od svojih nastavnika o tome kako su se snašli u komunikaciji na engleskom jeziku, što su dobro napravili, što mogu poboljšati i što trebaju vježbati. Ovim projektom otvaraju vrata internacionalizaciji, razmjeni znanja i kultura te razvoju vještina koje će obogatiti živote naših učenika. U nadi da će Connecting Voices postati most ka boljoj globalnoj budućnosti, s veseljem iščekuju sve što budućnost donosi u vidu novih prijateljstava, razumijevanja i međunarodnih perspektiva.