prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Devizna doznaka – ogledni sat

Iz nastavnog predmeta Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja na 4. godini strukovne škole komercijalnog usmjerenja u Komercijalno-trgovačkoj školi Split, unutar cjeline Instrumenti platnog prometa s inozemstvom, nastavne jedinice Devizna doznaka, u trajanju od jednog školskog sata učenici će ostvariti zadane ishode: prepoznati deviznu doznaku, razlikovati valute koje kotiraju na deviznom tržištu RH od onih koje ne kotiraju na navedenom tržištu te navesti slučajeve u vanjskotrgovinskom poslovanju za primjenu bankovne doznake.

Uz ishode struke, učenici također ostvaruju ishode međupredmetnih tema:

 • osr B.5.2. Suradnički uči i radi u timu
 • ikt B.5.1. Učenik samostalno komunicira u digitalnome okružju.
 • uku C.4/5.2. 2. Slika o sebi kao učeniku
 • Učenik iskazuje pozitivna očekivanja i vjeruje u svoj uspjeh u učenju.
 • uku C.4/5.3. 3. Interes
 • Učenik iskazuje interes za različita područja, preuzima odgovornost za svoje učenje i ustraje u učenju.

Nastavni sat je zamišljen u korelaciji s nastavnim predmetom Računovodstvo (nastavna jedinica Potraživanja iz inozemstva), a tijek nastavnog procesa odvija se u tri etape; uvodnu, središnju i zaključnu, kada se provodi vrednovanje. Uvodno, nastavnica uz pomoć PowerPoint prezentacije upoznaje učenike s definicijom devizne doznake. Potom učenici ponavljaju sadržaj prethodne nastavne jednice Isplativost izvoza/uvoza te se prisjećaju valuta s kojima su se susreli tijekom riješavanja zadataka. Nastavnica ih upućuje na tečajnu listu HNB te ih upoznaje sa valutama koje kotiraju na deviznom tržištu Republike Hrvatske.

U središnjem dijelu učenici se dijele u grupe po četiri učenika prema pravilima pedagoške prakse. Osmišljena digitalna igra Chase Maze-Devizni tečaj dostupna na Wordwallu pomoći će u ostvarenju zadanog ishoda nastavne jedinice- razlikovati valute koje kotiraju na deviznom tržištu RH od onih koje ne kotiraju na našem tržištu. Odabrani predstavnik svake grupe odlazi pred računalo nastavnika kako bi odigrao igricu u što kraćem vremenu, dok mu članovi grupe u tome pomažu s obzirom da se slika igre projicira na glavnom platnu u razredu. Igrifikacija predstavlja izazov u vlastitoj pedagoškoj praksi, a svakako je odličan način motiviranja učenika, jača natjecateljski duh učenika, a time i sami poduzetnički duh. Nakon što odigraju zadanu igru već su u mogućnosti razlikovati valute koje kotiraju na deviznom tržištu Hrvatske od onih koje ne kotiraju. Nastavnik sada dijeli zadatke za svaku grupu. Važno je spomenuti da su svi zadaci napisani u Comic Sans MS fontu zbog sklonosti osoba s disleksijom prema sans-serif fontovima. Navedeno ne olakšava samo čitanje osobama s poteškoćama disleksije već cijeli razred osjeća veće zadovoljstvo inkluzijom jer navedeni font ne otežava rad drugih dok itekako poboljšava rad kod učenika s poremećajem disleksije. Za rješenje će im trebati Tečajna lista HNB koju će sami pronaći na internetu prema uspustvima nastavnika. Primjer zadatka za učenike:

Provedete knjiženja koristeći T konta 103 i 122 na sljedećim primjerima:

Kupac iz Australije podmirio nam je račun za obavljenu marketinšu uslugu br. 34-2022 u iznosu od 1.200,00 AUD.

 1. Tvrtka Canadian Ltd. doznačila je sredstva na naš devizni račun u iznosu od 275,00 CAD.
 2. Firma iz Danske platila je za naručenu robu 1.411,00 DKK.

Nakon 10 minuta, predstavnik svake grupe izlazi pred ploču, čita zadatak te ga knjiži na ploči pred razredom. Na ovaj način ostvaruje se i treći navedeni ishod navođenja slučajeva u vanjskotrgovinskom poslovanju za primjenu bankovne doznake. Zaključno će se vršti ponavljanje i vrednovanje. Ponoviti se može  putem križaljke dostupne na poveznici. Navedena križaljka bit će podijeljena svima u papirnatom obliku kojeg će učenici zalijepiti u bilježnice kao podsjetnik na nastavni sadržaj. Za sam kraj kreira se forms obrazac samovrednovanja. Učenici očitavaju QR kod svojim mobilnim uređajima, odgovaraju na pitanja i postiže se evaluacija nastavne jedinice prema navedenim kriterijima formativnog vrednovanja:

 • vrednovanje za učenje, odvija se tijekom cijelog nastavnog procesa. Npr. u igricama i kvizu učenici i nastavnica zajednički otkrivaju pogreške, dobivaju povratnu informaciju o tome koliko još trebaju ponoviti da bi prepoznali i razlikovali valute koje kotiraju na tržištu RH od onih koje ne kotiraju. Na isti način, koju vrstu zadataka još trebaju provježbati da bi bez grešaka navodili slučajeve u vanjskotrgovinskom poslovanju za primjenu devizne doznake.
 • vrednovanje kao učenje, odvija se u trećem dijelu sata putem obrasca samovrednovanja. Kriteriji: Da-Nisam siguran/sigurna-Ne
 1. Ako je preko 90 % učenika odgovorilo sva četiri pitanja –Da, znači da je očekivano ostvareno.
 2. Ukoliko je preko 90 % učenika odgovorilo da nije sigurno u odgovor, znači da postoji raskorak između očekivanog i njihovog znanja. Nastavnik nije jedini odgovoran pa će i učenici morati preuzeti odgovornost za svoje učenje.
 3. Ukoliko je preko 90 % učenika odgovorilo na sva četiri pitanja-Ne, znači da ishodi nisu ostvareni što ukazuje da se treba postići bolja motiviranost učenika.

Vrednovanje naučenog provest će se na kraju cjeline u obliku sumativnog vrednovanja.