prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Djeca i klimatske promjene – pravo na zdrav i čist okoliš

U svibnju 2023. godine Odbor Ujedinjenih naroda za prava djeteta usvojio je svoj opći komentar br. 26 o dječjim pravima i okolišu, s posebnim naglaskom na klimatske promjene.

S temom klimatskih promjena u fokusu, Odbor za prava djeteta donio je ovaj komentar zbog potrebe hitnog rješavanja štetnih učinaka degradacije okoliša, s posebnim naglaskom na klimatske promjene u odnosu na uživanje prava djece. Odbor, između ostalog, ističe važnost promicanja holističkog razumijevanja dječjih prava koja se odnose na zaštitu okoliša, naglašava obveze država prema Konvenciji te daje autoritativne smjernice o zakonodavnim, administrativnim i drugim odgovarajućim mjerama za rješavanje okolišnih oštećenja, s posebnim naglaskom na klimatske promjene. Verzija dokumenta prilagođena djeci dostupna je na ovoj poveznici.

Tijekom 2022. godine u sklopu Europske mreže pravobranitelja za djecu (ENOC) Ured pravobraniteljice za djecu bavio se temom klimatske pravde, u što su bila uključena i djeca i mladi u sklopu projekta Europske mreže mladih savjetnika (ENYA) pod nazivom ENYA 2022 „Let’s Talk Young, Let’s Talk ABout Climate Justice“. Ishod ovogodišnjih aktivnosti ENOC-a na tu temu rezultirale su donošenjem Stajališta ENOC-a o dječjim pravima i klimatskoj pravdi.

Stajalište je posljedica zabrinutosti članica ENOC-a za dječja prava povezana s okolišem, a posebno za to u kojoj mjeri neposredna opasnost od klimatske krize prijeti dječjim pravima i interesima. S tim na umu, članice ENOC-a potiču države, Europsku komisiju i Vijeće Europe da poduzmu sve odgovarajuće mjere kako bi prava i sudjelovanje djece postavili u središte nacionalnih i međunarodnih strategija prilagodbe i na taj način djeci i budućim naraštajima osigurali zdravu budućnost, kao i obrazovali djecu, mlade i odrasle o ljudskim pravima, uključujući ona povezana s okolišem. Pritom je najvažnije djeci osigurati pristup okolišnoj pravdi.

Ponosni smo što su tijekom 2022. godine djeca članovi Mreže mladih savjetnika (MMS), kao i članovi Foruma mladih 16 +, sudjelovali u konzultacijama UN-ova Odbora za prava djece na temu okoliša i klimatskih promjena te tako doprinijeli izradi ovog važnog dokumenta.

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Pravobranitelj za djecu.