prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

e-Laboratorij – digitalni alati i sadržaji na dohvat ruke

CARNET-ov portal e-Laboratorij nastao je s ciljem da pomogne nastavnicima i ostalim korisnicima, koji koriste ili bi željeli koristiti digitalne alate u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi, pri odabiru i korištenju alata.

Portal koji predstavlja središnje mjesto za upoznavanje digitalnih alata i procjenu njihove primjenjivosti u nastavi dostupan je na www.e-laboratorij.carnet.hr. Zanimljive informacije mogu se pronaći i na Facebook stranici e-Laboratorija.

Nastanak sadržaja na e-Laboratoriju

Glavne aktivnosti koje prethodne objavi sadržaja na e-Laboratoriju su istraživanje, testiranje i odabir dostupnih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se odvijaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, neki aspekti poslovanja škole itd.).

Nakon što se provedu navedene aktivnosti objavljuje se recenzija o alatu koja sadrži informacije bitne korisnicima prilikom odabira digitalnog alata. Recenzija tako donosi informacije o funkcionalnostima alata, namjeni alata te kratke upute za rad. Pojedine recenzije uz informacije o alatu sadrže i primjere kako taj alat primijeniti u nastavi i radu s učenicima.

Kategorije dostupnih sadržaja

Alati na e-Laboratoriju su podijeljeni po kategorijama. Kategorija multimedija tako obuhvaća recenzije alata za izradu animacija i uređivanje video materijala, komunikacija i kolaboracija sadrži razne korisne savjete o alatima za zajedničku izradu sadržaja i komunikaciju, a dio namijenjen anketama i kvizovima nudi pomoć za korištenje alata za izradu i provođenje anketa i kvizova. Uz navedene kategorije mogu se pronaći zanimljive i korisne recenzije o izradi digitalnog sadržaja, mobilnim aplikacijama, sustavima za e-učenje, WordPressu, društvenim mrežama i igrama.

e-Laboratorij se osim na kategorije općenitije gledano može podijeliti na dva djela. Prvi dio je skup sustava i alata za koji je potrebna usluga instalacije i prilagodbe gdje CARNET za svoje korisnike te sustave instalira i podešava za testno korištenje i isprobavanje. Također, povratne informacije korisnika o tim alatima predstavljaju kvalitetne smjernice za daljnju uporabu istih.

Drugi dio su alati koji su smješteni u “oblaku” ili se mogu instalirati na vlastita računala. Za takve tipove alate se rade testiranja, recenzije, savjeti o korištenju, primjeri dobre prakse i upute.

Na Portalu korisnici također mogu predložiti alat kojim se služe u nastavi ili svakodnevnom radu te ga smatraju korisnim. Alat se predlaže koristeći obrazac na stranici ili kroz navigaciju klikom na “Predloži alat” za objavu na e-Laboratoriju. Nakon što korisnici podijele informacije o alatu s e-Laboratorij timom isti će napisati kratku recenziju o predloženom materijalu te je objaviti na Portalu.

Ciljevi i planovi

Glavni cilj e-Laboratorija je edukacija korisnika o digitalnim alatima kroz recenzije, povremene radionice te prezentacije alata i primjera dobre prakse o korištenju pojedinih alata.

Nadalje, nastavnicima se želi pomoći u izboru alata i kroz razvoj odgovarajućih upitnika i prikupljanjem povratnih informacija od nastavnika koje već koriste pojedina alate.

U skladu sa stalnim razvojem e-Laboratorija planiraju se i prilagodba, nadogradnja i lokalizacija digitalnih alata i sustava za koje se pokaže interes i potreba korisnika te otvaranjem komunikacijskog kanala prema korisnicima za njihove potrebe i sugestije.