prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Ecology Alphabet

Učenici 8b razreda Osnovne škole Vladimir Nazor u Čepinu često su vrlo kreativni u realizaciji svojih digitalnih domaćih zadaća. Dio učenika osjeća se vrlo ugodno i sigurno izrađujući uratke na svojim računalima u raznim aplikacijama.

 

Budući da je ekologija kao tema aktualna ne samo kao dio kurikuluma engleskog jezika, biologije i kemije, nego i kalendarski i sezonski, nije nedostajalo motivacije za nadahnute uratke. Naime, učenici su osmog razreda tijekom prvoga polugodišta na kemiji obrađivali ekološke teme poput utjecaja čovjeka na ozonski omotač i efekta staklenika.

Neki su se od njih i pripremali za školska natjecanja te saznali o toj temi i više od ostalih. Kada je ekologija došla na red na nastavi engleskog jezika, učenici su dobili zadaću u kojoj su mogli birati između dvaju zadataka: izraditi slikovni rječnik sa zadanim pojmovima ili odabrati pet pojmova i pomoću njih ispričati ekološku priču. Ishodi dvaju zadataka jesu razumjeti određene ekološke pojmove, a dodatni ishod drugoga zadatka jest napisati/ispričati tekst o poznatoj tematici.

Na ovaj su način učenici mogli birati između manjega ili većeg izazova, a na odabir su utjecali njihovo zanimanje za temu te jezične i digitalne kompetencije. Priložena su dva rada koja pričaju ekološku priču. Jedan je priča s kronološkim slijedom koja prati dječaka tijekom dana i dotiče se problematike zagađenja okoliša. Druga je zadaća digitalno i jezično vrlo spretan film s relativno opširnim pojašnjenjem događanja u atmosferi.

Ovakve su zadaće prilika za afirmaciju učenika kroz vještine koje bi inače teže došle do izražaja. Također su prilika učiteljima da upoznaju nove alate i nauče nešto novo od svojih učenika.