prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

EDEN 2014 – velika međunarodna konferencija o e-učenju održana u Zagrebu

Pod naslovom „Od obrazovanja do zapošljavanja i primjene ICT-a radu“ u Zagrebu je od 10. do 13. lipnja održana godišnja konferencija organizacije European Distance and E-Learning Network. Konferencija je okupila 350 sudionika, što ju čini drugim po veličini europskih konferencija o e-učenju.  Domaćini, Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar – SRCE, time su omogućili zainteresiranima da prisustvuju ovako značajnom međunarodnom skupu stručnjaka praktičara i znanstvenika bez odlaska u inozemstvo. Na konferenciji se pokazalo da je u našoj sredini interes za e-učenje vrlo velik te je bilo više domaćih izlagača i još više sudionika.

Od pozvanih predavača valja izdvojiti profesora Jeffa Haywooda koji je na Sveučilištu u Edinburghu prorektor za upravljanje znanjem, kao i voditelj informacijske službe i sveučilišne knjižnice. Na tom sveučilištu nema online studija na preddiplomskoj razini, dok je težnja sveučilišta da ih bude što više na diplomskoj. Time bi se uspješno postizali ciljevi sveučilišta, a izašlo bi se u susret sve široj populaciji zainteresiranoj za diplomski studij, koja žudi za svim oblicima fleksibilnosti. Profesor Haywood posebno naglašava da je ta populacija međusobno vrlo raznolika, nastavlja studij ili mu se vraća nakon nekog vremena iz različitih razloga (usavršavanje u vlastitoj disciplini ili želja za novim znanjima), s različitim ciljevima (potreba za diplomom ili, jednostavno, težnja za vlastitim razvojem), s različitim mogućnostima (financijskima, u vremenu…) ili s različitim navikama u učenju. Za svako je sveučilište pravi izazov upoznati se sa svojim potencijalnim studentima i ponuditi fleksibilnost u studiranju u svakom smislu te riječi.

U mnoštvu zanimljivih prezentacija teško je izdvojiti najbolju, ali jedna od korisnijih je bila ona britansko-talijansko-norveškog tima autora koji su kroz jedan međunarodni projekt razvili sustav trijaže u e-učenju po ugledu na ratnu bolnicu. Uspoređujući online studente slabog uspjeha i njihovo često odustajanje od studija s ranjenicima na bojnom polju, počeli su primjenjivati razvrstavanje studenata po vrsti i ozbiljnosti teškoća s kojima su se suočili. Naravno, preduvjet uspješnosti takvog razvrstavanje je da nakon njega  ustanova koja nudi online učenje svojim „ranjenicima“ osigura i odgovarajuću vrstu podrške. Podrška koju je ovaj tim autora opisao dostupna je i u online obliku, ali i u fizičkom okruženju (npr. pomoć studentima u snalaženje u knjižnici, praktični tečajevi nedostajućih računalnih ili drugih vještina, psihološka pomoć i drugo).

Da je e-učenje trend i u javnim službama simpatičnom je prezentacijom dokazala Eva Sigrid Braaten, iz norveškog Centra za telemedicinu. Taj je Centar producirao kratki animirani film kako bi s novim elektroničkim sustavom razmjene zdravstvenih informacija upoznao veliki broj svojih korisnika, medicinskih sestara, tehničara i liječnika. Film je javno dostupan i svakako ga pogledajte na http://vimeo.com/86404796.

CARNetov nastup na EDEN-u 2014

I CARNet se predstavio kroz dva događanja. U sklopu panela «What makes change happen in education institutions» koji se održao na kraju prvog dana konferencije jedan od panelista je bio i predstavnik CARNeta. Razgovaralo se o mehanizmima i procesima koji dovode do promjena na obrazovnim ustanovama, s naglaskom na uvođenju tehnologije u poslovne i obrazovne aktivnosti. Diskusija se temeljila na europskom projektu VISIR kroz koji je provedeno opsežno istraživanje i kreirana dugoročna vizija doprinosa uvođenja IKT-a promjenama obrazovanja. U viziji je naveden niz preporuka vezanih za uvođenje tehnologije u procese poslovanja i poučavanja za donositelje odluka na nacionalnoj razini, upravljačke strukture u obrazovnim institucijama te za edukatore. Diskusija je završila zaključkom da do promjena dolazi samo ako se omogući kombinacija inovacija i poticaja «s vrha», od strane nadležnih ustanova ili uprave ustanova, i tzv. «grassroots» inovacija do kojih dolazi na inicijativu pojedinih zaposlenika neke ustanove i koje potiču manje, ali značajne promjene.

CARNet se na konferenciji predstavio i kao jedan od partnera na europskom projektu eVET2Edu radom pod naslovom «cMOOC in e-Learning Design for VET Teachers: Mapping Professional Competences Online». U ovom radu autorice analiziraju rezultate provođenja online tečaja o korištenju IKT-a u nastavi, namijenjenog nastavnicima strukovnih škola. Projekt eVET2Edu započeo je 2012. godine, okuplja 9 partnera iz 8 europskih zemalja i financira se iz linije Leonardo da Vinci.

Više o temama kojima se konferencija bavila, kao i prezentacije svih pozvanih predavača pronađite na http://www.eden-online.org/publications/keynotes.html, a zbornik radova na http://www.eden-online.org/publications/proceedings.html.