prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Edukativna platforma koja mladima pomaže shvatiti uzroke i učinke klimatskih promjena

Glavna uprava Europske komisije za klimatsku politiku DG Clima izradila je internetsku platformu “Naš planet, naša budućnost” namijenjenu korištenju u osnovnim i srednjim školama.

Riječ je o interaktivnom edukativnom internetskom alatu koji mladima u dobi od 11 do 16 godina može pomoći da shvate uzroke i učinke klimatskih promjena, istovremeno pružajući rješenja za izgradnju društva koje će povoljnije utjecati na klimu.

Klimatske promjene jedan su od najvećih izazova s kojima se svijet danas suočava i tiču se svakoga od nas. Mnoge su mlade osobe već itekako svjesne krize s kojom se suočavamo te mladi diljem svijeta progovaraju i pridružuju se borbi protiv klimatskih promjena. Kako bi se mlade ljude podržalo u njihovim nastojanjima da potiču promjene i omoguće izgradnju bolje budućnosti važno je da se o ovoj temi govori i u školama. Osim toga, dobro je poticati aktivnost učenika podizanjem svijesti o uzrocima i učincima klimatskih promjena te rješenjima za probleme povezane s njima.

Zbog toga je Europska komisija razvila interaktivni edukativni internetski alat Naš planet, naša budućnost namijenjen upotrebi u školama. Platforma se oslanja na kvalitetne informacije i materijale o klimatskim promjenama utemeljene na činjenicama, a dostupna je na svim jezicima EU-a. Na platformi Naš planet, naša budućnost su na pristupačan način objedinjeni znanstveni podaci, zanimljive činjenice i brojke, aktivnosti te interaktivni izvori znanja, a učenici mogu koristiti dostupne sadržaje na način koji im najviše odgovara.

U dijelu za nastavnike baza je materijala namijenjena nastavnicima koja sadrži 15 ilustriranih radnih listova za preuzimanje, od kojih je svakom težište na jednoj od ključnih tema. Uključuje vježbe za rad na nastavi i aktivnosti koje pomažu produbiti razumijevanje učenika i omogućiti im praktičnu primjenu znanja. Uz to, uvodni radni listovi sadrže objašnjenja ciljeva te poveznice na dodatne informativne sadržaje za nastavnike i mentore. Dostupni nastavni resursi mogu se integrirati u obradu lekcija o uzrocima i posljedicama klimatskih promjena, kao i mogućim rješenjima.

Na ovaj način platforma Naš planet, naša budućnost poslužit će nastavnicima osnovnih i srednjih škola kao koristan alat za diskusiju s učenicima o klimatskim promjenama i poticanje njihova kritičkog razmišljanja, a u konačnici ih i potaknuti na doprinos prelasku na zelenu ekonomiju i usvajanje životnog stila koji ne ugrožava klimatsku ravnotežu.