Glavna uprava Europske komisije za klimatsku politiku DG Clima izradila je internetsku platformu “Naš planet, naša budućnost” namijenjenu korištenju u osnovnim i srednjim školama.