prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Eko rječnik

S obzirom da su od industrijske revolucije, koja je započela u 19. stoljeću, ljudi postali toliko zaokupljeni poboljšanjem svojih životnih uvjeta da često bezočno pustoše prirodne izvore ne mareći za posljedice, slobodno možemo reći da je danas naš planet Zemlja u velikoj opasnosti da postane sasvim zagađen.

Spomenimo npr. globalno zatopljenje koje je uzrokovano prevelikom količinom zarobljenih stakleničkih plinova u atmosferi, plinova koji najvećim dijelom nastaju sagorijevanjem fosilnih goriva kao što su nafta, plin i ugljen. Ti se plinovi zadržavaju u gornjim slojevima atmosfere i tako stvaraju učinak staklenika.

Posljedica toga je rast prosječne temperature na Zemlji te ubrzana promjena okoliša kojoj se živa bića ne uspijevaju tako brzo prilagoditi. Znanstvenici upozoravaju da će prosječna temperatura u idućih stotinjak godina porasti za najmanje jedan, a možda i četiri Celzijeva stupnja te da će razina mora porasti do jednog metra.

Šume se često nazivaju plućima našeg planeta jer upijaju ugljični dioksid i pretvaraju ga u kisik. One također sprječavaju eroziju tla, uravnotežuju klimu te održavaju pogodno okruženje za raznolikost živih bića. No zbog industrijskog iskorištavanja i izgradnje naselja jako je raširena sječa i paljenje šuma.

Zbog velikih zagađenja i naglih klimatskih promjena, Ujedinjeni narodi su 2010. godinu proglasili godinom biološke raznolikosti. Stanje je prilično alarmantno jer je od početka 20. stoljeća dokazano izumiranje čak 183 vrste, a vjeruje se kako je taj broj zapravo i puno veći. Ukoliko ne prestanemo s tako velikim iskorištavanjem šuma i voda, za nekoliko desetljeća moglo bi izumrijeti više od 200 000 vrsta godišnje.

Vjerujemo kako je i vama stalo do očuvanja našeg planeta i kako brinete za budućnost živih bića na Zemlji, pa vam ovog puta donosimo mali rječnik ekoloških pojmova koji će vam – vjerujemo – koristiti za bolje razumijevanje zaštite prirode i ekologije.

 

 • ATMOSFERA – sloj plinova koji okružuje planet Zemlju
 • BIORAZGRADIVO – materijal koji mogu razgraditi mikroorganizmi ili drugi dekompozeri poput gljiva
 • DEKOMPOZERI – bakterije i gljive koje utječu na raspadanje biljne i životinjske tvari vraćajući zemlji ili vodi hranjive tvari
 • DEPONIJ – mjesto za odlaganje/zakopavanje čvrstog otpada
 • EKOSUSTAV – sustav koji se sastoji od zajednice živih bića u prirodnom okolišu u kojem ona žive i međusobno djeluju
 • FOSILNA GORIVA – goriva nastajala u dugom razdoblju prirodnim putem ispod zemljine površine od ostataka živih bića
 • GLOBALNO ZATOPLJENJE – povećanje prosječne temperature Zemlje stakleničkim efektom
 • GMO – genetički modificiran organizam – odnosi se na sve organizme čiji je genetski materijal promijenjen s pomoću tehnika genetičkog inženjeringa
 • KISELE KIŠE – rezultat reakcije sumpornog dioksida i dušičnog oksida u atmosferi, koji se u obliku kiše, magle ili snijega vraća na Zemlju
 • KOMPOST – materija koja nastaje raspadanjem organske materije
 • NUKLEARNA ENERGIJA – električna energija koju dobivamo iz topline nuklearnih reakcija
 • OPASAN OTPAD – materijali koji mogu znatno naškoditi zdravlju ljudi ili okolišu ako se s njima ne postupa na odgovarajući način
 • ORGANSKI OTPAD – svaki otpad biljnog ili životinjskog podrijetla
 • OZON – bezbojni plin veoma važan u gornjim dijelovima atmosfere jer nas štiti od štetnog sunčevog zračenja, ali ako nastaje u nižim dijelovima atmosfere u reakciji s onečišćivačima, postaje opasan
 • PESTICIDI – kemikalije za uništavanje korova, mogu biti jako opasni za prirodu i okoliš
 • PRIRODNI IZVOR – materijal koji nalazimo u prirodi, a koji možemo iskoristiti za prehranu, dobivanje energije ili nekih drugih materijala
 • PVC – vrsta plastike (polivinil klorid) za izradu plastičnih predmeta
 • RECIKLIRANJE – prerada materijala koji bi inače postao smeće
 • SOLARNA ENERGIJE – električna energija dobivena iskorištavanjem fotonaponskih ćelija koje pretvaraju sunčevu energiju u električnu
 • STAKLENIČKI EFEKT – efekt zagrijavanja Zemljine atmosfere i površine zbog djelovanja stakleničkih plinova u atmosferi
 • STAKLENIČKI PLIN – plin koji se ponaša kao staklo u stakleniku, koji ne dopušta refleksiju topline u svemir; najčešći staklenički plinovi su ugljikov dioksid i metan
 • UGLJIČNI DIOKSID – plin bez boje i mirisa koji nastaje sagorijevanjem fosilnih goriva, jedan od stakleničkih plinova
 • VJETROTURBINE – velike vjetrenjače koje energiju vjetra pretvaraju u električnu.