prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Erasmus+ KA1 projekt „MEDO“ u Osnovnoj školi Medvedgrad

U Osnovnoj školi Medvedgrad provodi se višegodišnji Erasmus+ KA1 projekt “MEDO- Mobility & Education Developed Outdoors” za zaposlenike Škole koji je iz Erasmus+ fonda dobio 19.002,00 € za provedbu prijavljenih projektnih aktivnosti.

Erasmus+ KA1 projektom MEDO učitelji i stručni suradnici u školi žele prije svega zadovoljiti dvije važne potrebe: (1) potrebu djelatnika za kvalitetnim međunarodnim stručnim usavršavanjem iz područja primjene suvremenih oblika nastave i inovacija s naglaskom na izvanučioničku nastavu i međupredmetno povezivanje sadržaja te (2) potrebu usvajanja strategija i vještina rukovođenja projektima i timom kako bi nakon međunarodnih edukacija uspjeli naučeno što kvalitetnije i učinkovitije prenijeti drugim učiteljima u školi.

U suvremenom obrazovanju svjedočimo da se u društvu rapidno događaju promjene kako na znanstveno-tehnološkoj, tako i na socijalnoj razini. Današnji učenici posjeduju drugačije predznanje i u sustav školovanja ulaze s različitim vještinama. Stoga je neminovno da je učenicima danas potrebno pružiti obrazovanje u skladu sa suvremenim dosezima.

U to se uvjerila i grupa učitelja i stručnih suradnika Osnovne škole Medvedgrad kontinuiranim samovrednovanjem od 2012. do 2017. godine prikupljeni su podatci o razini zadovoljstva u područjima odnosa među učenicima, odnosa učenika i učitelja, poučavanja i učenja te vrednovanja učeničkog napretka i postignuća. Analiza rezultata upućuje na postojanje prostora za napredak u području poučavanja i učenja.

U želji za postizanjem boljih rezultata samovrednovanja u području poučavanja i učenja uvidjeli smo potrebu stjecanja međunarodnog iskustva u suradnji s drugim europskim partnerima (ideje, suvremene metode i oblici rada, zajedničko rješavanje izazova). Stoga je u prosincu 2017. godine osnovan Tim za EU projekte OSnovne škole Medvedgrad i škola je u veljači 2018. godine prijavila projektni prijedlog za sudjelovanje u Erasmus+ KA1 projektu. 

 

O Erasmus+ KA1 projektu “MEDO – Mobility and Education Developed Outdoors”

 

Nekoliko mjeseci nakon prijave na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU objavljeno je da je projektni prijedlog usvojen i školi su odobrena sredstva u iznosu od  19.002,00 € za provedbu svih prijavljenih projektnih aktivnosti. U lipnju 2018. godine započeo je prvi Erasmus+ KA1 (Ključna Aktivnost 1) projekt osnovne škole Medvedgrad pod nazivom MEDO – Mobility and Education Developed Outdoors. Projekt će ukupno trajati 18 mjeseci, a tijekom samog projekta sudionici projekta sudjelovat će u 8 mobilnosti, odnosno strukturiranih tečajeva u različitim državama Europe.

Prioritetni cilj Osnovne škole Medvedgrad prilikom pisanja prijave za Erasmus+ KA1 projekt bio je osuvremenjivanje nastave s naglaskom na veću aktivnost učenika koju namjeravamo provesti putem izvanučionične  nastave u suradnji s lokalnom zajednicom te integracijom nastavnih sadržaja i međupredmetnom korelacijom. Budući da se Osnovna škola Medvedgrad nalazi u neposrednoj blizini Parka prirode Medvednica i povijesne utvrde Medvedgrad, uviđen je potencijal ostvarivanja ciljeva efikasnijom realizacijom projekta Medvedgrad-Medvednica koji je već postojao u Školskom kurikulumu.

Erasmus+ KA1 projektom MEDO učitelji i stručni suradnici u školi žele prije svega zadovoljiti dvije važne potrebe: (1) potrebu djelatnika za kvalitetnim međunarodnim stručnim usavršavanjem iz područja primjene suvremenih oblika nastave i inovacija s naglaskom na izvanučioničku nastavu i međupredmetno povezivanje sadržaja te (2) potrebu usvajanja strategija i vještina rukovođenja projektima i timom kako bi nakon međunarodnih edukacija uspjeli naučeno što kvalitetnije i učinkovitije prenijeti drugim učiteljima u školi.

 

Dosadašnji tijek i utjecaj Erasmus+ KA1 projekta MEDO

    

 

U tijeku projekta sudionici projekta ostvarili su odlazak na polovinu planiranih Erasmus+ KA1 mobilnosti, a u sljedećim će mjesecima u strukturiranim tečajevima sudjelovati ostatak sudionika. Dosadašnjim mobilnostima sudionici su upoznati s različitim inovativnim metodama poučavanja s naglaskom na izvanučioničku nastavu, ali također i kako uspješno rukovoditi timom te upravljati školskim projektima.

Tijekom pripreme za Erasmus+ KA1 mobilnosti svi sudionici stekli su vrijedna iskustva o planiranju putovanja unutar zadanog budžeta te komunikaciji s organizatorima, odnosno domaćinima strukturiranih tečajeva u inozemstvu. Nakon povratka sa strukturiranih tečajeva, sudionici projekta diseminirali su znanja i iskustva ostalom profesionalnom osoblju škole u sklopu stručnih aktiva.Sudionici su stekli potrebnu motivaciju za uvođenjem suvremenih oblika rada i inovacija, ostvarili međunarodnu suradnju i iskustvo u suradnji s drugim europskim partnerima te unaprijedili svoje stručne i pedagoške kompetencije.

Unatoč tomu što sve planirane mobilnosti unutar Erasmus+ KA1 projekta MEDO još nisu ostvarene već postoje pokazatelji da će ostvarivanje Erasmus+ KA1 projekta imati pozitivan utjecaj na unaprijeđenje Školskog kurikuluma i osuvremenjivanje područja poučavanja i učenja s krajnjim i prioritetnim ciljem većeg zadovoljstva svih naših učenika cjelokupnim odgojno-obrazovnim procesom.

Praktično iskustvo, stečena znanja i spoznaje sudionika dosadašnjih mobilnosti unutar Erasmus+ KA1 projekta MEDO već je polučilo rezultate. U školi su mnogi učitelji nakon diseminacije pokazali interes za sudjelovanjem u daljnjim projektnim aktivnostima.  Stečena praktična iskustva pomoći će sudionicima mobilnosti i školi u ostvarivanju konkretnije suradnje s PP Medvednica.

Prvu takvu namjeru škola je već i pokazala. Nositelje edukativnih programa PP Medvednica sudionici Erasmus+ KA1 projekta MEDO su u ožujku 2019. godine obavijestili o provedbi projekta Medvedgrad-Medvednica u školi te njegovim ciljevima: aktivno učenje, integracija sadržaja i međupredmetno povezivanje kroz izvanučioničku nastavu u neposrednom okruženju PP Medvednica i tvrđave Medvedgrad.

 

      

 

Također, u procesu je i “pilot provedba” aktivnosti unutar interdisciplinarnog projekta Medvednica-Medvedgrad, te će u svibnju i lipnju ove nastavne godine organizirati u suradnji s ostalim učiteljima škole organizirati nekoliko izvanučioničkih aktivnosti za učenike od 1. do 8. razreda u kojima će učenici imati priliku interdisciplinarno učiti sadržaje više nastavnih predmeta. Očekujemo da će u sljedećoj nastavnoj godini većina kurikulumskog projekta biti provedena.

Vrata škole trebaju uvijek biti otvorena za nove spoznaje jer zaposlenici škole svojom aktivnošću, entuzijazmom i prije svega profesionalnošću možemo svakim danom odgojno-obrazovni  rad učiniti kvalitetnijim. Smatramo kako će nam Erasmus+KA1 projekt MEDO otvoriti mogućnost za daljnje projekte i uspostavljanje kontakata s budućim partnerima koji imaju slične projekte i ciljeve kako bismo u budućnosti mogli sudjelovati u KA2 projektu i mobilnostima učenika u svrhu postizanja našeg krajnjeg  cilja – zadovoljstva učenika nastavom u kojoj će oni biti aktivni i usmjereni na znanja koja su životno primjenjiva.