prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt Electronic Waste Around Us

Sredinom lipnja 2019. godine u OŠ Vladimira Nazora Pribislavec završen je eTwinning projekt Electronic Waste Around Us koji su u rujnu 2018. godine pokrenule učiteljica Iva Naranđa i učiteljica Georgia Lascaris iz Grčke, a odmah su se pridružile škole iz nekoliko drugih država. Iz naše škole u projektu su sudjelovali učenici 8.a razreda u sklopu izborne nastave informatike, a u nekim aktivnostima sudjelovali su i polaznici izvannastavne aktivnosti Ekološka skupina koju vodi učiteljica Emina Rus.

 

eTwinning projekt Electronic Waste Around Us skreće pozornost na sveobuhvatan pogled na društvene, ekološke i ekonomske aspekte elektroničkog otpada. Posebno smo razmotrili mogućnosti smanjenja, ponovnog korištenja i recikliranja elektroničkog otpada. Pored glavne teme projekta željeli smo omogućiti našim učenicima uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije na pozitivan, siguran i kreativan način. Projekt je trajao cijelu školsku godinu tijekom koje su škole osmislile i provele niz zajedničkih aktivnosti, surađivale i razmjenjivale ideje i iskustva.

Aktivnosti za učenike obuhvaćale su predstavljanje partnera, sudjelovanje u Međunarodnom danu elektroničkog otpada, Europskom tjednu za smanjenje otpada, Danu sigurnijeg interneta, Danu eTwinninga i izradu čestitki iz elektroničkog otpada. U drugom polugodištu počeli smo rad na organizacijski najzahtjevnijoj aktivnosti, rad učenika u međunarodnim timovima koji su imali zadatak izraditi Scratch projekte, infografike u alatu Canva ili priče u alatu Storybird. Ovisno o interesima učenika, vremenu raspoloživom za ovu aktivnost i broju učenika koji će raditi u timovima, učiteljice su formirale međunarodne timove učenika za pojedine zadatke. Dogovoreno je osam timova, a mi smo odabrali rad na Scratch projektu (tim 1) i infografici (tim 2). Raspored aktivnosti i praćenje realizacije vodili smo na dijeljenom dokumentu u kojem je svaka škola unosila podatke o izvršavanju pojedinih koraka. U timu 1 radili su učenici iz tri škole, a surađivali su na izradi Scratch animirane priče tematski vezane uz elektronički otpad pri čemu su upoznali osnove životnog ciklusa razvoja softvera i primijenili stečeno znanje u izradi Scratch projekta. Učenici su napravili zajednički scenario i dogovorili koja škola će kreirati koje scene. Svaka škola kreirala je jednu ili nekoliko scena s pozadinom i likovima prema zajedničkom scenariju, napisala dijalog i izvršila kodiranje u Scratchu, provela testiranje i po potrebi ispravke. Kada je pojedina scena bila gotova, timu se javljalo da je projekt spreman za izradu sljedećeg Scratch remixa. Organizirali smo i online glasovanje za odabir naslova priče za što smo koristili anketu na TwinSpace stranici tima. U timu 2 radili su učenici iz četiri škole, a surađivali su na izradi infografike u alatu Canva kako bi na jednostavan način prikazali složene informacije o elektroničkom otpadu. Učenici iz svake škole dodali su kratke tekstove i slike kako bi objasnili što je elektronički otpad, značaj recikliranja elektroničkog otpada te predstavili razlike između linearne i cirkularne ekonomije.

U svibnju 2019. godine učenici su sudjelovali u akciji prikupljanja elektroničkog otpada, a u lipnju 2019. prisustvovali su predavanju o EE otpadu koje su održali stručnjaci iz sabirnog centra za sakupljanje EE otpada. Nekoliko dana nakon predavanja, u našu školu stigle su brošure o EE otpadu koje smo pred sam kraj nastavne godine podijelili učenicima.

Povodom Dana škole uređen je pano na kojem su istaknute najvažnije projektne aktivnosti. Učiteljica Iva Naranđa tijekom je godine putem školskih mrežnih stranica redovito objavljivala članke o realizaciji najznačajnijih projektnih aktivnosti, a detaljan pregled projektnih aktivnosti pripremila je na stranici projekta.

Još jedna diseminacijska aktivnost kojom je projekt učinjen vidljivijim unutar eTwinning zajednice bio je eTwinning Live Event u lipnju 2019. tijekom kojeg je predstavljena završna prezentacija projekta koju su izradile učiteljice iz sedam škola. Evaluacija projekta provedena je putem online upitnika za učenike i za učitelje, a rezultati su dostupni na TwinSpaceu i stranici projekta.