prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Languages Open Doors to New Worlds”

Poznavanje stranih jezika ključno je za 21. stoljeće, a sposobnost govora više jezika predstavlja značajnu prednost u globaliziranom svijetu. Međunarodni projekti, poput ETwinning projekta “Languages Open Doors to New Worlds”, inovativan su način promocije učenja jezika i razmjene kulturnih vrijednosti. Ovaj projekt ističe bogatstvo jezične i kulturne raznolikosti Europe, a u njemu su sudjelovali učenici 4. a razreda Osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo s učiteljicom engleskog jezika Ivanom Hrastović Mandarić.

Osnovni cilj projekta “Languages Open Doors to New Worlds” je poticanje učenika na učenje i upotrebu stranih jezika. Projekt također nastoji razvijati svijest o važnosti jezične raznolikosti i multikulturalizma. Sudionici projekta imali su priliku učiti o različitim europskim jezicima i kulturama, što doprinosi njihovom širem razumijevanju i toleranciji prema različitostima. U školi učenici mogu učiti tri strana jezika: engleski, njemači i mađarski i to već od prvog razreda. Rano učenje stranih jezika odvija se u sklopu izvannastavnih aktivnosti i u sklopu redovne nastave, a od četvrtog razreda i u sklopu izborne nastave. Učenje stranih jezika već od najranije dobi ima višestruke koristi za učenike: učenici bolje usvajaju izgovor i specifične glasove određenog stranog jezika, učenje se odvija kroz igru tako da učenici usvajaju riječi intuitivno, ne postoji strah od govora na stranom jeziku jer učenici u ranoj dobi uglavnom ponavljaju za slušnim modelom i usvajaju sadržaje uz puno elemenata igre i vizualizacije.

Projekt “Languages Open Doors to New Worlds” provodio se kroz različite aktivnosti koje su uključivale suradnju među učenicima i aktivno korištenje stranih jezika. Učenici su predstavili svoju školu i razred koristeći Jamboard.

Također, učenici su izradili plakate i predstavili različite jezike koji se govore u njihovim razredima, na radnom listiću povezivali su zemlje i zastave zemalja partnera u projektu, sudjelovali su u digitalnoj igrici i uvježbavali izgovoriti pozdrave na različitim europskim jezicima. U alatu Learning Apps učenici su označavali nazive zemalja sudionika u projektu i učili kako se izgovara ˝Sretan rođendan!˝ na različitim europskim jezicima. Na zajedničkoj digitalnoj stranici u alatu Padlet sudionici projekta su podijelili svoje plakate, fotografije i pozdrave.

Posebno zanimljiva bila je digitalna igrica u alatu Bamboozle u kojoj su učenici u stvarnom vremenu igrali u timovima jedni s drugima te su odgovarali na pitanja o omiljenim školskim predmetima, zemljama koje bi voljeli posjetiti u budućnosti, omiljenoj knjizi, omiljenoj riječi na materinjem jeziku i što ta riječ znači itd.

Kroz ovaj oblik interakcije učenici su aktivno koristili strani jezik i učili o kulturi svojih kolega, a različiti digitalni alati omogućili su virtualno povezivanje učenika iz raznih dijelova Europe. Osim razvijanja jezičnih i digitalnih vještina, učenici su i jačali svoje samopouzdanje u korištenju stranih jezika, razvijali empatiju i toleranciju prema drugim kulturama i zemljama te izrazili svoju kreativnost u zajedničkim projektnim zadatcima. eTwinning projekt “Languages Open Doors to New Worlds” omogućio je učenicima da otvore vrata novim svjetovima znanja, kulture i međusobnog razumijevanja. Posebna vrijednost projekta bila je promocija učenja stranih jezika već od najranije dobi te važnost očuvanja jezične i kulturne raznolikosti Europe.