eTwinning projekt “Pusni običaji naših krajeva 1”

Projekt će se realizirati od 15. siječnja do 15. ožujka 2022. godine pod vodstvom učiteljica Daliborke Rotar iz Osnovne škole Milan Brzović, Kastav i Ivane Žagar iz Osnovne škole Sveti Matej, Viškovo. Cilj projekta je proširiti znanja učenika o tradicionalnim pusnim običajima krajeva iz kojih potječu.

Kroz provođenje zajedničkih aktivnosti s drugim učenicima iz različitih škola, iz različitih krajeva RH i drugih država učenici će naučiti poštivati različitosti kulturnih običaja. Voljeti svoj zavičaj, znači voljeti ljude, prirodu, povijest i budućnost ne samo svoj rodnog mjesta, sela, grada, već i šire primarni je cilj projekt. Projektom se žele razvijati sljedeće kompetencije: komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje.

Učenici će kroz razna područja upoznati pusne običaje svoga kraja kao i običaje drugih škola uključenih u projekt. Svrha projekta je poticati kod učenika ljubav prema njegovanju tradicije i kulture svoga kraja, kao i krajeva drugih naroda.

Neke bitne zadaće:

  • upoznavanje kulturne i povijesne vrijednosti kraja u kojem dijete/ djeca žive
  • očuvanje tradicije
  • poticati interes i radoznalost prema prošlosti
  • povezivati prošlost, sadašnjost i budućnost
  • iskustvenim učenjem doživljavati baštinu, tradiciju, i dr.
  • poticati istraživački duh djeteta

Aktivnosti tijekom projekta:

1. Predstavljanje projektnih partnera

2. Pusni običaji naših krajeva (Pusni pundejak, obilazak mjesta, pusne igre)

3. Pusna kuharica

4. Izrada pusne lutke- Pust/ izrada maske, bačuke, mašakaranih rekvizita

5. Zvončari, zvončarsko kolo

6. Pusne pjesme/tanci

7. Karnevalske skupine, koreografija karnevalskih skupina

8. Dječja povorka

9. Međunarodni karnevali

10. Paljenje pusta

11. Evaluacija projekta

Aktivnosti projekta će se odvijati kroz individualne i grupne radove. Komunikacija između projektnih partnera provodit će se putem zajedničkih interaktivnih, digitalnih kolekcija, videokonferencije i TwinSpace samog projekta. Pozivaju zainteresirane da se pridružite projektu i prikažu pusne običaje kraja, mjesta i zavičaja.