prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Pusni običaji naših krajeva 1”

Projekt će se realizirati od 15. siječnja do 15. ožujka 2022. godine pod vodstvom učiteljica Daliborke Rotar iz Osnovne škole Milan Brzović, Kastav i Ivane Žagar iz Osnovne škole Sveti Matej, Viškovo. Cilj projekta je proširiti znanja učenika o tradicionalnim pusnim običajima krajeva iz kojih potječu.

Kroz provođenje zajedničkih aktivnosti s drugim učenicima iz različitih škola, iz različitih krajeva RH i drugih država učenici će naučiti poštivati različitosti kulturnih običaja. Voljeti svoj zavičaj, znači voljeti ljude, prirodu, povijest i budućnost ne samo svoj rodnog mjesta, sela, grada, već i šire primarni je cilj projekt. Projektom se žele razvijati sljedeće kompetencije: komunikacija na materinskome jeziku, komunikacija na stranim jezicima, digitalna kompetencija, učiti kako učiti, socijalna i građanska kompetencija, inicijativnost i poduzetnost, kulturna svijest i izražavanje.

Učenici će kroz razna područja upoznati pusne običaje svoga kraja kao i običaje drugih škola uključenih u projekt. Svrha projekta je poticati kod učenika ljubav prema njegovanju tradicije i kulture svoga kraja, kao i krajeva drugih naroda.

Neke bitne zadaće:

  • upoznavanje kulturne i povijesne vrijednosti kraja u kojem dijete/ djeca žive
  • očuvanje tradicije
  • poticati interes i radoznalost prema prošlosti
  • povezivati prošlost, sadašnjost i budućnost
  • iskustvenim učenjem doživljavati baštinu, tradiciju, i dr.
  • poticati istraživački duh djeteta

Aktivnosti tijekom projekta:

1. Predstavljanje projektnih partnera

2. Pusni običaji naših krajeva (Pusni pundejak, obilazak mjesta, pusne igre)

3. Pusna kuharica

4. Izrada pusne lutke- Pust/ izrada maske, bačuke, mašakaranih rekvizita

5. Zvončari, zvončarsko kolo

6. Pusne pjesme/tanci

7. Karnevalske skupine, koreografija karnevalskih skupina

8. Dječja povorka

9. Međunarodni karnevali

10. Paljenje pusta

11. Evaluacija projekta

Aktivnosti projekta će se odvijati kroz individualne i grupne radove. Komunikacija između projektnih partnera provodit će se putem zajedničkih interaktivnih, digitalnih kolekcija, videokonferencije i TwinSpace samog projekta. Pozivaju zainteresirane da se pridružite projektu i prikažu pusne običaje kraja, mjesta i zavičaja.