prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

eTwinning projekt “Vrtuljak prijateljstva”

Namjena projekta je stjecanje novih saznanja i unapređivanje socio-emocionalnog razvoja djece prepoznavanjem vlastitih osjećaja i stvaranjem uvjeta za zajedničke aktivnosti i suradnju.

“Vrtuljak prijateljsta” je cjelogodišnji eTwinning projekt 2021./2022. godine. Učiteljice Andreja Zelić iz Osnovne škole “Tenja” iz Tenja i učiteljica Verica Jukić iz Osnovne škole “Retfala” iz Osijeka osmislile su projekt za učitelje. Projekt će se realizirati u okviru nastavnog predmeta Sata razrednika, međupredmetnih tema i izvanučioničkih aktivnosti. Učitelji će sami birati teme iz predmeta Sata razrednika i odraditi kroz radionice, dječje igre, ples, pjesmu, lutkarski igrokaz, dramski izričaj…Tijekom školske godine učitelji u razredu pripremaju radionice po želji i  prezentiraju ih u projektu. Razvijale bi se različite aktivnosti, ovisno o struci nastavnika ili stručnog suradnika: anketa o nasilju, istraživanje učenika, pedagoške radionice, likovni i drugi umjetnički radovi te video uradci. Nastavnik bi zajedno s učenicima izabrao njima najprimjerenije aktivnosti kroz koje bi razmatrali temu nasilja i mira.

Projekt započinje u rujnu 2021. godine i provodi se sve do lipnja 2022. godine. Planirane aktivnosti, očekivani ishodi i rezultati projekta su:

 • učenik će razvijati pozitivnu sliku o sebi
 • naučiti preuzeti podgovornost za svoje postupke prema sebi i prema drugima
 • usvajati temeljne humane vrijednosti: prijateljstvo, pravednost, nenasilje i empatiju
 • prihvaćati i primjeniti pravila ponašanja u svakodnevnom životu
 • rješavanje problema
 • pravilni načini podjele
 • naučiti što je prekršaj ili povreda pravila, donošenje odluke
 • učenici će naučiti raditi u timu i razvijati komunikacijske vještine
 • odabrati ponašanje sukladno pravilima i normama zajednice
 • odabrati ponašanja koja isključuju bilo kakav oblik nasilja
 • aktivno sudjelovati u zaštiti i promicanju ljudskih prava
 • osvijestiti učenike o problemu međuvršnjačkog nasilja, o vrstama nasilja te načinima i  metodama prevencije istih kroz radionice

Radni postupci:

 1. Prijava za projekt i zajednički dogovor oko aktivnosti koje će učitelji provoditi u razredima: Izrada scenarija za aktivnosti Sata razrednika
 2. Svi projektni partneri će se predstaviti u projektu, proučit će teme projekta, prilagoditi ih kurikulumu svoga razreda.
 3. Sudionici će odabrati jednu, više ili sve aktivnosti i dati prikaz rezultata rada svojih učenika
 4. Obilježavanje važnih datuma u projektu
 5. Razmjena fotografija, videa i drugih uradaka tijekom projekta na Twinspaceu
 6. Izrada prezentacije, plakata, objava radova na portalima
 7. Izrada e-knjige
 8. Međunarodna suradnja i razmjena informacija i iskustva s partnerima putem videokonferencija.

Svaki razredni odjel izabrat će aktivnosti koje mu najviše odgovaraju i uratke će postaviti na Twinspace. Za potrebe projekta formirat će se Facebook grupa u kojoj će partneri međusobno komunicirati i razmjenjivati ideje. Završni proizvod projekta bit će online knjiga sa zajedničkim radovima. Učenici i učitelji će sudjelovanjem u ovom projektu poboljšati: digitalne vještine, jezik, komunikacijske vještine i socijalne vještine.