prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Europska oznaka jezika priznanje za inovativne projekte u poučavanju i učenju jezika

Europska oznaka jezika (European Language Label – ELL) za inovativne projekte u poučavanju i učenju jezika priznanje je kojim se potiču nove inicijative, nagrađuju nove tehnike te promiče i potiče uvođenje dobre prakse u području učenja i poučavanja jezika. Agencija za mobilnost i programe Europske unije raspisala je javni poziv za iskazivanje interesa za dodjelu Europske oznake jezika u svrhu podizanja standarda poučavanja i učenja stranih jezika u Europi podupiranjem projekata na lokalnoj i nacionalnoj razini. 

Prijavitelji mogu biti organizacije s područja obrazovanja i osposobljavanja (javne ili privatne), tijela lokalne ili regionalne vlasti, poslodavci, različita društva i udruge. Sudjelovanje je otvoreno za sve čiji projekti ispunjavaju ciljeve inicijative. Prijaviti se mogu projekti koji su u tijeku (bez obzira na vrijeme početka provedbe) te oni završeni (s aktivnim mrežnim stranicama). Ne mogu se prijaviti projekti koji su razvili projektnu ideju, ali nisu započeli s njenom provedbom. Projekti mogu biti nacionalni, regionalni ili provedeni uz potporu programa Europske unije, a moraju zadovoljavati sljedeće kriterije:

  • Projekti trebaju biti sveobuhvatni u svom pristupu. Svaki element jezičnoga projekta – učenici, nastavnici, metode i nastavni materijali – treba odgovoriti na uočene potrebe učenika.
  • Projekti trebaju predstavljati dodanu vrijednost u nacionalnom kontekstu – doprinos kvantitativnom i kvalitativnom poboljšanju učenja i poučavanja jezika. U kvantitativnom smislu to može značiti uključivanje većeg broja jezika, osobito onih koji se manje koriste, dok u kvalitativnom smislu to može označavati primjenu bolje metodologije.
  • Projekti trebaju povećati motivaciju i zanimanje za učenje i poučavanje jezika.
  • Projekti trebaju biti izvorni i kreativni. Trebaju uvesti nove pristupe učenju jezika koje su pogodne za određene ciljne skupine.
  • Projekti trebaju sadržavati europsku dimenziju. Trebaju se temeljiti na jezičnoj raznolikosti Europske unije i koristiti mogućnosti koje im ona pruža (primjerice, u prekograničnoj suradnji u učenju jezika) s ciljem boljeg razumijevanja različitih kultura kroz učenje jezika.
  • Projekti trebaju uključivati nove pristupe koji su prenosivi i jednostavno primjenjivi u međunarodnom kontekstu. To uključuje prenosivost metode na primjerice, drugo područje obrazovanja, škole, države, jezike ili dobne skupine, različite od onih prvobitno uključenih u projekt.
  • Projekt bi trebali uključivati barem jedan europski prioritet za razdoblje 2018. – 2020.

* Za razdoblje od 2018. do 2020. godine Europska komisija usvojila je sljedeće prioritete za Europsku oznaku jezika: razvoj boljih i uključivijih škola te podrška nastavnicima i ravnateljima u prihvaćanju različitosti te uklanjanje jezičnih prepreka radi stvaranja dinamičnijih pograničnih regija.

Prijave traju do 21. lipnja 2019. godine, a nagrađenima će biti osigurana potvrda odnosno certifikat koji potpisuju ministar znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske te povjerenik za obrazovanje i kulturu, mlade i sport Europske komisije; objavljivanje sažetka projekta na mrežnim stranicama Europske komisije te nagrada u obliku poklon-bona za nastavni materijal u vrijednosti od 3.000 kuna. Svim ostalim sudionicima natječaja uručit će se priznanja ili zahvalnice.

Ovogodišnja dodjela priznanja održat će se u sklopu jesenskih informativnih i edukativnih događanja koja provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Inicijativu Europska oznaka jezika koordinira Europska komisija, a priznanje dodjeljuje država članica koja s nacionalnim odborom provodi postupak odabira projekata na nacionalnoj razini. Hrvatska se pridružila inicijativi 2014. godine, od kada je provodi Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije.