prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Glazbena umjetnost i vrednovanje digitalnim alatima (drugi dio)

U nastavku našeg upoznavanja digitalnih alata koji omogućuju jednostavno i kreativno vrednovanje nastave Glazbene umjetnosti, predstavit ćemo dva nova alata, Exam.net i Quizizz. Kao i u prethodnom članku, kada smo predstavili Socrative i Kahoot, ovi se alati mogu koristiti za sve vrste vrednovanja, kao i načine.

Zato počnimo s upoznavanje Exam.net digitalnog alata.

Slično kao Socrative, Exam.net je razvijen za sigurnu i pouzdanu realizaciju provjere usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda pri korištenju računala ili u potpunoj online primjeni. Razlika koju pruža u odnosu na Socrative, potpuna je kontrola realizacije provjere, što je omogućeno funkcijom blokade korištenja bilo kojeg drugog prozora na računalu, osim onog ispitnog. Također, nastavnik prilikom provjere, osiam ako ne blokira mogućnost korištenja mrežnog preglednika ili drugih platformi i alata, može vidjeti točno vrijeme kada je učenik koristio neke druge sadržaje. Ti sadržaji mogu biti  dozvoljeni i potrebni za realizaciju i rješavanje zadane provjere. S obzirom na primarne mogućnosti ovog digitalnog alata, Exam.net je alat koji iako je primjenjiv za sve tipove vrednovanja, najviše odgovara vrednovanju naučenog. Prilikom izrade provjere moguće je uplodati Word, PDF dokument ili, slično kao u Socrativeu, izraditi provjeru sa samo ocjenjujućim pitanjima. Za razliku od Socrativea, koji nudi tri različita tipa pitanja, Exam.net nudi čak šest! Jednako kao Socrative ponuđen je tip pitanja s višestrukim odabirom točnih odgovora, kratak jednostavan odgovor i duži tekst. Novi tipovi pitanja koje u Exam.netu možemo pronaći: popunjavanje praznina, uparivanje točnih odgovora i učitavanje dokumenta. Posljednja je mogućnost odgovora odlična za realizaciju projektnog zadatka koji se može vrednovati formativno ili sumativno. S obzirom na mogućnost ugradnje i mp.3 slušnog zapisa, ovim alatom moguće je provjeriti odgojno-obrazovne ishode domene A i C. Ovisno o tome je su li za provjeru izrađene analitička (formativno vrednovanje) ili holistička rubrika (sumativno vrednovanje), način je primjene ovog alata u potpunosti prilagođen svim potrebama. Tijek je praćenja rješavanja provjere znanja sučeljem vrlo sličan kao i u Socrativeu, osim ako se provjera učitava kao Word ili PDF dokument, tada je grafički prikaz praćenja odgovora drugačiji, no ponovno omogućuje u realnom vremenu uvid u sve odgovore kod svakog učenika.

Za razliku od sučeljem vrlo ozbiljnih digitalnih alata, Exam.neta i Socrativea, Quizizz je alat koje je vrlo sličan Kahootu!. Usporedno s Kahootom!, možemo reći kako je Quizizz nadograđena verzija Kahoota! s većom mogućnošću igrifikacije. I dok Kahoot! u svojoj besplatnoj verziji nudi samo dva moguća tipa odgovora (višestruki odabir i točno/netočno), Quizizz ima mogućnost postaviti pitanje u čak 5 različitih tipova: višestruki i jednostruki odabir, točno/netočno, popunjavanje praznina, glasački listić i tip otvorenog pitanja. Važno je naglasiti kako se posljednja dva tipa pitanja ne mogu vrednovati unutar kviza, odnosno Quizizz te odgovore automatski označava kao točne, no za razliku od točnih odgovora prethodnih tipova pitanja, ove odgovore uvijek naznači u različitoj boji. Također, prilikom izrade provjere moguće je ugraditi slušni ili video primjer, no samo u plaćenoj verziji, i sukladno tome, ovim je alatom također moguće provjeriti ishode domene A i C, kao i domene B, budući da je moguće uploadati i fotografiju na kojoj na primjer može biti zadatak za izvedbu tjeloglazbe i odabir ponuđenih odgovora vezanih uz zadatak. Tijekom rješavanja provjere, učenicima može biti omogućeno prikupljanje raznih beneficija koje mogu olakšati rješavanje same provjere, poput ponovnog povratka na pogrešno odgovoreno pitanje ili mogućnost eliminacije jednog netočnog odgovora u višestrukom odabiru. Budući da je svojim grafičkim sučeljem ova digitalna aplikacija jednako kao Kahoot! više prilagođena igrifikaciji, pogodnija je za tipove vrednovanja za učenje i vrednovanja kao učenje. S druge strane, kao što smo naglasili u prethodnom tekstu, ako za tip zadatka primarno namijenjenog za vrednovanje kao učenje izradimo holističku tablicu kriterijskog vrednovanja, tada ga možemo i sumativno vrednovati kroz vrednovanje naučenog. Tijek praćenja rješavanja provjere sličan je kao kod Socrativea i Exam.neta u realnom vremenu, dok se na kraju same provjere nudi  prikaz ragniranosti prva tri najbolja rezultata, jednako kao i u Kahootu!.

Ovim prikazom osnovnih mogućnosti korištenja Exam.neta i Quizizza vidljivo je kako je riječ o svojevrsnoj nadogradnji mogućnosti prethodno predstavljenih alata Socrativea i Kahoota!. Svakako samostalnim istraživanjem mogućnosti i zanimljivosti koje pružaju Exam.net i Quizizz možemo obogatiti svoju mrežu uporabe i primjene digitalnih alata u nastavi Glazbene umjetnosti.

U smjeru navedenog, zanimljivosti vezane uz još neke digitalne alate i njihovu primjenu u vrednovanju odgojno-obrazovnih ishoda Glazbene umjetnosti, pratite na našoj stranici i u sljedećem tekstu. Stay tuned! 😊