prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Gotovo 40 milijuna eura Hrvatskoj za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport u 2023. godini

S godišnjim proračunom programa od 4,2 milijarde eura povećava se potpora programa Erasmus+ uključivanju, aktivnom građanstvu i demokratskom sudjelovanju te zelenoj i digitalnoj transformaciji u EU-u i na međunarodnoj razini, a za Republiku Hrvatsku okvirni proračun iznosi gotovo 38 milijuna eura.

Erasmus+ će sljedeće godine nastaviti podupirati prekograničnu mobilnost učenika, studenata i polaznika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, polaznika obrazovanja odraslih, mladih koji sudjeluju u programima neformalnog učenja, nastavnog osoblja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika radi stjecanja europskog iskustva u obrazovanju i osposobljavanju. Bitno je naglasiti kako će Agencija za mobilnost od iduće godine svojem području rada u okviru programa Erasmus+ pridodati novu aktivnost, Erasmus+ sport, za potporu sportskim trenerima za sudjelovanje u projektima mobilnosti, čime će se mogućnosti za prekograničnu suradnju i učenje izravno proširiti na lokalne sportske organizacije i njihovo osoblje.

Cijeli program Erasmus+ usmjeren je na četiri ključna prioriteta, među kojima je uključivost i raznolikost, a posebna se pozornost posvećuje organizacijama i sudionicima s manje mogućnosti. Zato se u okviru programa i dalje podupiru mehanizmi uključivanja sudionika, a posebna sredstva namjenjuju uklanjanju svih prepreka njihovu sudjelovanju.

Projekti i aktivnosti u okviru poziva na podnošenje prijedloga za Erasmus+ 2023. doprinosit će ostvarivanju ambicija EU-a u području usavršavanja i prekvalifikacije, a time i prijedlogu da se 2023. proglasi Europskom godinom vještina.

Europska komisija u okviru programa Europske snage solidarnosti iz ukupnog proračuna većeg od 142 milijuna eura za 2023. godinu hrvatskim građanima na raspolaganju daje okvirni proračun u iznosu od 1.862.823 eura.

Sredstva su namijenjena mladima u dobi od 18 do 30 godina koji se žele uključiti u aktivnosti solidarnosti u raznim područjima, od pomoći osobama u nepovoljnom položaju do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire. Sudionicima u dobi od 18 do 35 godina nudi se i mogućnost da doprinesu operacijama humanitarne pomoći u cijelom svijetu.

Europske snage solidarnosti djeluju od listopada 2018. kao program koji se nadovezuje na prethodne inicijative EU-a u području solidarnosti kako bi ponudio jedinstvenu pristupnu točku za organizacije koje se bave solidarnošću i mlade koji žele pridonijeti društvu u područjima koja su im najvažnija. Budući da je ta inicijativa bila vrlo uspješna, Europske snage solidarnosti nastavljaju svoje aktivnosti u razdoblju 2021. – 2027. te će ih proširiti na pružanje humanitarne pomoći u trećim zemljama. Ukupni proračun programa Europskih snaga solidarnosti za razdoblje 2021.–2027. iznosi 1,009 milijardi eura. Tijekom sedmogodišnjeg razdoblja programa omogućit će se sudjelovanje najmanje 270 000 mladih u aktivnostima solidarnosti.

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2023. godinu.

Poziv za podnošenje prijedloga za program Europske snage solidarnosti za 2023. godinu.

 

Za više informacija obratite se na e-adresu pr@ampeu.hr.