prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

IN EDU projekt

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek jedan je od partnera na IN EDU projektu (Inclusive communities through media literacy and critical thinking education) koji uključuje partnere iz Bugarske, Francuske, Italije i Slovenije. IN EDU je dvogodišnji projekt koji se financira sredstvima Erasmus+ programa Europske Unije s ciljem osnaživanja zajednica i socijalne uključenosti kroz medijsku pismenost i kritičko razmišljanje.

Medijska pismenost i kritičko razmišljanje osobito su važni u kontekstu trenutnih zbivanja na globalnoj razini. Zato se pozivaju svi zainteresirani, a osobito nastavnici, učenici i roditeljo da se uključe u projektne aktivnosti i prouče materijale o medijskoj i informacijskoj pismenosti koji se nalaze na službenoj stranici IN EDU projekta. Materijali su dostupni na bugarskom, engleskom, hrvatskom, slovenskom i talijanskom jeziku i obuhvaćaju neke od najvažnijih tema medijske i informacijske pismenosti, a podijeljeni su na 10 lekcija koje se mogu koristiti u nastavi, informativno i kao zadatci za sve zainteresirane za ovu temu, ali i kao priprema za građanski hackathon za učenike srednjih škola koji će se održati na jesen u Osijeku u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek kao jedna od glavnih projektnih aktivnosti.

Nastavnici koji aktivno sudjeluju sa svojim učenicima u provedbi aktivnosti vezanih uz medijsku i informacijsku pismenost koristeći materijale razvijene u sklopu projekta dobit će potvrdu o sudjelovanju na međunarodnom projektu.

Dodatne se informacije mogu dobiti na e-adresi: diana@centar-za-mir.hr