prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Indija

Sedma po površini te druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu, Indija je prije svega država izgrađena na temeljima kulturnog pluralizma koja zbog svoje bogate povijesti i tradicije neprestano k sebi privlači brojne posjetitelje. Kao mjesto na kojem se razvilo više svjetskih civilizacija, Indija je kroz stoljeća oblikovala jedinstvenu raznoliku kulturu te je od izborene samostalnosti koju je stekla sredinom 20. stoljeća do danas prerasla u jednu od najbrže rastućih gospodarskih svjetskih sila. Ukoliko pored općih informacija o ovoj velikoj i zanimljivoj zemlji želite saznati više i o indijskoj svetoj rijeci Ganges, zatim o remekdjelu svjetskog kulturnog nasljeđa Tadž Mahalu, te posebnom dijelu indijske filmske industrije koja se naziva Bollywood, tada vas pozivamo da nam se pridružite i na ovom putovanju.   

Indija

Opći podaci

Površinom sedma najveća država svijeta (3.287.263 km2) Indija ili službeno Republika Indija, prostire se većim djelom Indijskog potkontinenta u Južnoj Aziji. Na južnom vrhu Indijskog poluotoka Indija je omeđena Indijskom oceanom, na jugozapadu Arapskim more te na jugoistoku Bengalskim zaljevom. Na zapadu zemlja graniči s Pakistanom, na sjeveru s Kinom, Nepalom, Afganistanom i Butanom, te na istoku s Bangladešom i Burmom. Također, morskim putem Indija na jugu graniči s otočnim državama Šri Lankom i Maldivima. Iako je po površini sedma, Indija je danas s više i od milijardu stanovnika druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu. Glavni grad države je New Delhi koji se nalazi na području samostalne uprave jedinice teritorija glavnog grada Delhija, a od važnijih indijskih gradova još izdvajamo Agru, Bangalore, Chennai, Darjeeling, Dispur, Kalkutu, Port Bair te najveći indijski grad Mumbai. Indija je politički uređena kao federalna i parlamentarna demokratska država, te je upravno podijeljena na 28 saveznih država, šest državnih teritorija, i teritorij glavnog grada Delhija.

Kao zemlja smještena na povijesnim trgovačkim i kulturnim sjecištima Indijskog potkontinenta, Indija se tijekom svoje povijesti razvila u zemlju u kojoj su se na jedinstven način spojila i akumulirala velika duhovna, kulturna i materijalna bogatstva. Nakon proglašenja neovisnosti od britanske krune 1947. godine pred Indijom su se našli brojni izazovi vezani uz religijsko nasilje, terorizam, separatizam te siromaštvo i prenaseljenost. No, zbog ubrzanog gospodarskog razvoja tijekom 90-ih godina 20. stoljeća Indija se sve više razvija u vojnu, političku i gospodarsku silu te je danas važna članica mnogih međunarodnih organizacija. Važno je napomenuti da nakon Afrike Indija predstavlja najraznolikije zemljopisno područje u kulturnom, jezičnom i genetskom pogledu. Iako indijski službeni jezik nije utvrđen, Indijci se najviše služe hindi jezikom, zatim engleskim u poslovnom svijetu i administraciji te s još 21 priznatim nacionalnim jezikom. Većina Indijaca pripada hinduističkoj, zatim muslimanskoj, kršćanskoj, sikhskoj i budističkoj te brojnim drugim vjerskim orijentacijama. Pored bogate kulturne raznolikosti Indija se ističe i kao zemlja izrazite biološke raznolikosti i brojnih zaštićenih prirodnih staništa, što ju čini dodatno primamljivim turističkim odredištem za posjetitelje iz cijelog svijeta.  

vrh

Prirodna obilježja

Indija-detalja prirodeIndija se ističe vrlo raznolikim prirodnim obilježjima i klimatskim uvjetima, te se u zemljopisnom pogledu može podijeliti na sedam regija. Prva regija uključuje planine na sjeveru i sjeveroistoku zemlje koji čine najviši planinski lanac na svijetu – Himalaje. Za ovu snijegom prekrivenu regiju, gdje vrhovi planina prelaze visinu od 7000 metara,Visoravan Dekan u Indiji karakteristična je planinska klima te klima tundre. Druga regija je plodna indogangeska nizina koja se prostire većim dijelom sjevera, sredinom i istokom Indije. Na ovom području plodnih naplavnih ravnica smještenih oko rijeka Ganges, Ind i Brahmaputra prevladavaju vlažni monsunski vjetrovi koji donose mnogo padalina tijekom ljeta, zbog čega je u ovom kraju vrlo razvijena poljoprivreda. Upravo zbog povoljnih klimatskih uvjeta ovo područje predstavlja i jedno od najnaseljenijih područja na planetu, te je važno dodati da se u ovom kraju počela razvijati drevna indijska civilizacija.

Pustinja Thar u IndijiPustinja Thar smještena na zapadu Indije predstavlja treću regiju za koju su karakteristične vrlo visoke temperature ljeti i vrlo niske temperature zimi, dok su ovdje padaline rijetke, nepravilne i nepredvidive. Četvrta regija se odnosi na središnje pobrđe i visoravan Dekan koji zauzimaju veći dio južne Indije. Na sjeveru ove regije prevladava polu suha klima, dok u njenom većem dijelu prevladava tropska klima. Peta regija je istočna obalna ravan Indijske Himalajesmještena između Istočnih Gata i Bengalskog zaljeva. Za ovaj dio Indije karakteristične su temperature iznad 30 celzijevih stupnjeva koje prati visoka stopa vlage, te regija jednako prima kišu koju nosi sjeveroistočni i jugozapadni monsun. Šesta regija je zapadna obalna ravan koja predstavlja usko područje između Zapadnih Gata i Arapskog mora za koju su tipične velike vlage i listopadna vegetacija. Konačno, posljednja regija se odnosi na granična mora i otoke Indije za koje je karakteristična tropska klima.

vrh

Povijesne crtice

Crtež povijesnog grada HarappeIako se ljudska prisutnost na Indijskom potkontinentu bilježi još od prije 400.000 godina, prva poznata i stalna naselja na ovom području pojavljuju se prije 9.000 godina. Ove prve ljudske zajednice se iz neolitskih kultura i pod utjecajem sumerske civilizacije s kojom su trgovale postepeno razvijaju, te se oko 3400. godina pr. Kr. na obalama rijeke Ind, na zapadu Indijskog potkontinenta, razvija Civilizacija Doline Inda. Ova vrlo razvijena kultura doživjela je svoj procvat u periodu od 2500. do 1600. godine pr. Kr. kada je iz danas još neobjašnjenih razloga naglo propala. Za ovu kulturu je poznato da se temeljila na planski građenim velikim gradovima, razvijenoj poljoprivredi i zanatstvu. Također, poznato je da su njeni pripadnici bili Vedski spisi-detaljreligiozni, da su koristili do danas ne odgonetnuto pismo, te da su trgovali sa Sumeranima. Oko 1600. godine pr. Kr. na područje Indijskog potkontinenta dolaze pripadnici arijske kulture s Crnog i Kaspijskog mora od kojih su neki naselili područje oko rijeke Ind. Arijska kultura je putem drevnih vjerskih tekstova Veda, koji opisuju načini života arijaca i njihovih vjerovanja, postavila temelje hinduizmu u Indiji. Period arijske kulture koji se još naziva i Vedsko doba, trajao je do 500. godine pr. Kr. U trećem stoljeću pr. Kr. kralj Čandragupta Maurya po prvi puta ujedinjuje Indijski potkontinent pod budističkim Maurya Carstvom.

Hram MaduraiNakon dinastije Maurya u Indiji slijedi period vladavine dinastije Gupta koja je trajala od 3. do 7. stoljeća nove ere. Period njihove vladavine još se smatra i zlatnim dobom Indije jer je u to vrijeme zemlja uživala gospodarski prosperitet te se tada uvelike promicala znanost, obrazovanje, filozofija i umjetnost. Krajem 9. stoljeća južnom Indijom i današnjom Šri Lankom vlada pomorski i trgovački narod Carski Čole koji koriste prvi indijski novac. U periodu od 8. do 12. stoljećMogulski car Akbara iz Arabije i zapadne Azije u Indiju prodiru razni muslimanski osvajači, te je do 12. stoljeća većina sjeverne Indije došlo pod Delhijski sultanat koji je imao sjedište u New Delhiju. Tijekom 13. i 14. stoljeća veliki dijelovi Indije bili su pod vlašću sultana iz Delhija, koje od 16. stoljeća zamjenjuju muslimani Moguli osnovavši Mogulsko Carstvo 1526. godine. Za vrijeme najvećeg mogulskoga cara Akbara (od 1556.-1605. godine) Indija je uživala period vjerske tolerancije, te velikog gospodarskog i kulturnog napretka. Unatoč slabljenju mogulske vlasti zbog sukoba s hinduističkom južnom Indijom, mogulski carevi su se zadržali na vlasti do sredine 19. stoljeća.

Britanska vojska u IndijiIako su već od 16. stoljeća Europljani osnovali svoje trgovačke postaje na indijskom kopnu, do sredine 19. stoljeća Britanska Istočnoindijska kompanija je zagospodarila većim dijelom Indije iskorištavajući interne sukobe, te postepeno potiskujući ostale koloniste iz zemlje. Već 1857. godine dolazi do pobune indijskih trupa u britanskoj kolonijalnoj vojsci koja je 1858. krvavo ugušena. Nakon gušenja ustanka Britanci postaju osjetljiviji prema indijskim običajima, te zbog nestabilnosti Indija dolazi pod direktnu vlast britanske krune. Važno je istaknuti da je pod britanskom vlašću tijekom 19. stoljeća Indija postala industrijalizirana zemlja, s najvećom željezničkom mrežom u Aziji, razvijenom industrijom čelika i tekstila, parnim brodarstvom i telegrafskim uslugama. No, unatoč razvoju koji su potaknuli Britanci, Indijci su sve više siromašili što je dovelo do borbe za neovisnost Indije početkom 20. stoljeća. U borbi za neovisnost Indije ponajviše se istakao kao vođa Mohandas Ghandi koji je vodio milijune Indijaca u nenasilnoj kampanji otpora prema Britancima. Kada je konačno 1947. godine Indija stekla neovisnost u isto vrijeme je došlo do stvaranja muslimanske države Pakistan u dva dijela. Tek nakon sukoba sa zapadnim Pakistanom 1971. godine istočni Pakistan stiče samostalnost kao država Bangladeš. Nakon neovisnosti Indija sMumbaie morala suočiti s vjerskim nasiljem, terorizmom i regionalnim separatističkim težnjama. Prvi indijski premijer Jawaharal Nehru doprinio je daljnjem industrijskom razvoju zemlje, te je zbog njegove politike neovisnosti o velikim silama Indija postepeno izrasla u velesilu. Unatoč prisutnom siromaštvu te neriješenim teritorijalnim sporovima s Kinom i Pakistanom, Indija se nakon gospodarskih reformi 90tih godina 20. stoljeća transformirala u jednu najbrže rastućih gospodarstva na svijetu. Danas Indija predstavlja ozbiljnu vojnu, političku i gospodarsku silu koja temelji svoj razvoj na kulturnom pluralizmu te je važna članica mnogih međunarodnih organizacija.

vrh

Zanimljivosti

Od brojnih zanimljivosti vezanih uz Indiju izdvajamo indijsku svetu rijeku Ganges, zatim remekdjelo svjetskog kulturnog nasljeđa Tadž Mahal, te posebni dio indijske filmske industrije – Bollywood.

Ganges

Ganges-detaljGanges je jedna od glavnih rijeka Indijskog potkontinenta. Pošto su mnogi glavni provincijski ili carski gradovi Indije bili smješteni na njenim obalama, rijeka Ganges ima iznimnu povijesnu i nacionalnu važnosti za Indiju, te se u hinduizmu ona također smatra svetom rijekom. Isto tako, njene obale predstavljaju jedno od najplodnijih i najgušće naseljenih područja na svijetu, dok milijuni Hindusa godišnje na njoj obavljaju obredna kupanja ili u nju bacaju pepeo svojih pokojnika. Ganges izvire u zapadnom dijelu Himalaja u indijskoj državi Uttarakhand, zatim prolazi sjevernim dijelom Indije, te se nakon prijelaza u Bangladeš ulijeva u Sunderbans deltu u Bengalskom zaljevu. Dužina rijeke iznosi 2510 kilometara, a njena prosječna dubina je 16 metara.

Kao što je već istaknuto, Ganges ima veliku religijsku važnosti za Hinduse. Na njenim obalama smještenBožica Ganga je i jedan od najsvetijih gradova hinduizma, grad Varanasi, u kojem stoje na stotine hramova uz obalu rijeke. Također, Ganges se spominje u najstarijim hinduističkim svetim spisima Rig-Vedama. Bitno je dodati da Hindusima Ganges ne predstavlja samo običnu rijeku, već prije svega Ganges njima simbolizira majku, božicu, kulturu i tradiciju. Važnost Gangesa za Hinduse možRijeka Ganges-detaljda se najbolje ocrtava i u činjenici da većina njih smatra da im je život nepotpun ukoliko se barem jednom u njoj ne okupaju. Nadalje, većina Hindusa vjeruje da Ganges može očistiti dušu osobe od prošlih grijeha, te da ima čudnovato i ljekovito djelovanje. Upravo zbog ovih razloga i ne čudi što mnogi Hindusi čuvaju bočicu vode iz Gangesa u svojim kućama. Također, valja istaknuti da se neki od najvažnijih hinduističkih festivala i vjerskih obreda održavaju na obalama Gangesa. Isto tako, Hindusi vjeruju da bacanjem pokojnikovog pepela u Ganges pokojnik dobiva izravan prolaz u raj, zbog čega su mnogi krematoriji izgrađeni na obalama rijeke.

Zagađenje rijeke Ganges-detaljPovijesni spisi iz 16. i 17. stoljeća svjedoče da je šire područje rijeke Ganges nekoć bilo vrlo pošumljeno stanište u kojem su živjele životinje poput slonova, bizona, lavova i tigrova. Većina prvobitne vegetacije na obalama rijeke je danas kultivirana u obradive poljoprivredne površine, te od životinjskog svijeta između ostalog ovdje još uvijek prebivaju manje životinje poput jelena, divljih mačaka, vukova, lisica te mnogih vrste ptica. Izgradnja brana i kanala za navodnjavanje poljoprivrednih površina je veoma utjecala na riječnu plovnost koja je danas vrlo smanjena u odRijeka Ganges-detaljnosu na vremena prije 19. stoljeća. Nažalost i zbog nebrige, rijeka Ganges je danas jedna od najzagađenijih rijeka na svijetu čemu je uzrok veliki rast stanovništva na njenim obalama i neumjereno ispuštanje industrijskog i ostalog otpada kojeg proizvode ljudi. Unatoč nastaloj šteti, indijska vlada ulaže velike napore u suradnji sa Svjetskom bankom da se Ganges u narednim godinama pročisti od zagađenja. Konačno, zanimljivo je istaknuti da su nedavno znanstvenici potvrdili da Ganges sadrži bakteriofage koji uništavaju bakterije i na taj način doprinose sprečavanju nastanka raznih epidemija, što svakako ide u prilog tvrdnjama o svetosti i čudotvornosti ove uistinu jedinstvene rijeke.

vrh

Tadž Mahal

Tadž MahalTadž Mahal je mauzolej smješten u indijskom gradu Agri, koji je dao izgraditi tijekom 17. stoljeća mogulski car Šah Džahan, u sjećanje na svoju najdražu i rano preminulu suprugu Mumatz Mahal. Ovaj integrirani kompleks arhitektonskih struktura predstavlja vrhunski primjer mogulske arhitekture koji sadrži elemente islamskih, indijskih i perzijskih stilova gradnje. Upravo zbog svoje univerzalne ljepote koja predstavlja vrhunac islamske umjetnosti u Indiji, Tadž Mahal je 1983. godine proglašen UNESCO-vim spomenikom Svjetske baštine čime je priznat kao iznimno djelo svjetskog kulturnog nasljeđa. Izgradnja ovog arhitektonskog spomenika na kojem su radili na tisuće radnika i umjetnika na čelu s projektantom Ahmadom Lahaurijem trajala je u periodu od 1632. do 1653. godine.

Nacrt kompleksa - Tadž MahalKao što je već spomenuto, razlog za gradnju ovog velebnog zdanja potakla je prerana smrt treće žene cara mogulskog carstva Šaha Džahana, u vrijeme kada je on bio na vrhuncu moći. Njegova supruga Mumatz Mahal umrla je 1631. godine pri porodu njihovog četrnaestog djeteta, a prije same smrti zamolila je svog supruga da njoj u spomen izgradi dotada neviđeni mauzolej. Godinu dana nakon njene smrti počelTadž Mahal-ulazna tvrđavaa je izgradnja mauzoleja, a prema tradiciji inspiracija za Tadž Mahal nalazi se u zabilježenim kronikama Šah Džahanove boli. Glavna zgrada mauzoleja dovršena je 1648. godine dok su ostali dijelovi kompleksa izgrađeni tijekom narednih pet godina. Građevina je smještena južno od gradskih zidina Agre te se okvirno sastoji od pet dijelova. Prvi dio se odnosi na terasu uz obalu rijeke Jamune gdje su smješteni mauzolej, džamija i džavap. Drugi dio kompleksa čine vrtovi s paviljonima. Treći dio sadrži smještaj za posjetitelje i dvije pomoćne grobnice. Četvrti dio čine bazar i odmorišta, od kojih su danas ostali samo ostaci. Konačno, peti dio se odnosi na Vrt mjesečine s velikim vratima koji je smješten sjeverno od rijeke Jamune.

Svi dijelovi eksterijera i interijera Tadž Mahala obiluju prelijepim i raznolikim dizajnom motiva koji proširujuTadž Mahal-grobnice perzijsku i mogulsku umjetničku i graditeljsku tradiciju. Zanimljivo je istaknuti da je nedugo nakon završetka gradnje mauzoleja sin cara Šaha Džahana dao zatvoriti vlastitog oca u kućni pritvor, jer je prema legendi stari car planirao izgraditi vlastiti mauzolej, simetričan Tadž Mahalu, od crnog mramora na drugoj strani rijeke Jamune. Nakon smrt car Džahan sahranjen je u sarkofag do svoje žene. Iako je od sredine 18. do sredine 19. stoljeća kompleks bio zapušten i čak opustošen, početkom 20. stoljeća Britanci ga uspijevaju restaurirati i na taj način zaštititi za buduće generacije. Danas Tadž Mahal predstavlja jedan od glavnih simbola Indije koji svojom ljepotom i jedinstvenošću privlači čak do 4 milijuna posjetitelja godišnje.

vrh

Bollywood

Plakat bollywoodskog filmaBollywood je neformalni naziv kojim se popularno naziva posebni dio indijske filmske industrije koja se uglavnom izvodi na hindi jeziku. Termin «Bollywood» je dobio ime po Bombayu, prijašnjem imenu grada Mumbaia, i Hollywoodu, centru američke filmske industrije. Važno je istaknuti da Bollywood ne postoji kao fizičko mjesto, te se ne odnosi na cijelu indijsku filmsku industriju, već samo jedan njen dio. Iako se termin Bollywood počeo po prvi puta koristiti 70tih godina 20. stoljeća, kada je Indija preuzela vodstvo nad SAD-oPlakat bollywoodskog filmam u proizvodnji filmova, prvi nijemi igrani film u Indiji snimljen je 1913. godine. Već od 1930-ih godina dolazi do produkcije zvučnih filmova i proizvodnje od više od 200 filmova godišnje u Indiji. Premda je u Boolywoodu došlo do snimanja filmova u boji krajem 1950-ih, do 1960-ih su oni uglavnom snimani u crno-bijeloj tehnici. Važno je napomenuti da je period od 1940-ih do 1960-ih bio zlatno doba «hindi» filma kada su snimani filmovi koji su se bavili društvenim temama vezanim uz urbani život radničke klase u Indiji, te romantični mjuzikli i melodrame. U kasnim 1960-im i ranim 1970-im u Indiji su najpopularniji romantični i akcijski filmovi, a sredinom 1970-ih počinju se snimati nasilni filmovi o indijskoj mafiji i banditima, te se ovaj trend zadržao sve do 1990-ih. Sredinom 1990-ih ponovno postaju popularni obiteljski romantični mjuzikli, ali i akcijski filmovi i komedije, te filmovi koji su bavili društvenim problemima.

Scena iz bollywoodskog filmaPočetkom novog milenija Bollywood filmovi su postali popularni širom svijeta, što je dovelo do snimanja tehnički i sadržajno kvalitetnijih filmova za široku publiku. Valja spomenPlakat bollywoodskog filmauti da su na razvoj Bollywooda utjecali drevni indijski epovi, sanskrt drama, tradicionalno indijsko kazalište, Parsi kazalište, Hollywood te zapadne glazbene televizije kao što je MTV. Iako je zapadna filmska produkcija uvelike utjecala na Bollywood, treba istaknuti da je od 2000. godine Bollywood uvelike počeo utjecati na zapadni filmski svijet, što je posebno vidljivo po ponovnom oživljavanju mjuzikla u SAD-u. Važno je dodati da su Bollywood filmovi po žanru uglavnom mjuzikli i melodrame u kojima često dominiraju heroji. Teme filmova su često izmiješane, od ljubavnih, do akcijskih i komičnih, te uz pratnju glazbe i plesa čine jednu dugačku, otprilike trosatnu, ali jedinstvenu predstavu na platnu. Godišnje Boolywood proizvede više od 800 filmova, što govori dovoljno o njegovoj sve većoj popularnosti koja iz godine u godinu nastavlja rasti na gotovo svim kontinentima svijeta.

vrh

Korištena literatura:

Natek, K. i Natek, M. (2000). Države svijeta 2000 (prijevod sa slovenskog Opačić, V. et all). Mozaik knjiga, Zagreb; 240-248.

Izvori:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/285248/India
http://en.wikipedia.org/wiki/India
http://hr.wikipedia.org/wiki/Indija
http://www.indhistory.com/
http://www.factsaboutindia.org/
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3454.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/225359/Ganges-River
http://www.csuchico.edu/~cheinz/syllabi/asst001/spring98/ganges.htm
http://www.iloveindia.com/spirituality/goddesses/ganga/index.html
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ganges
http://en.wikipedia.org/wiki/Ganges
http://www.varanasicity.com/river-ganga/interesting-facts.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/581007/Taj-Mahal
http://en.wikipedia.org/wiki/Taj_Mahal
http://hr.wikipedia.org/wiki/Tad%C5%BE_Mahal
http://www.islamicity.com/culture/taj/default.htm
http://www.tajmahal.com/Unesco
http://lifestyle.iloveindia.com/lounge/facts-about-taj-mahal-3028.html
http://www.bharatonline.com/uttar-pradesh/taj-mahal/facts.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/72209/Bollywood
http://www.bollywood.com/
http://www.bollywoodworld.com/whatisbollywood/
http://en.wikipedia.org/wiki/Bollywood
http://www.mumbai.org.uk/mumbai-bollywood.html
http://www.associatedcontent.com/article/207537/straight_facts_about_bollywood.html

Fotografije u tekstu su preuzete s:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/photo_gallery/in/photo_gallery_B1_in_20.html
http://www.india-vacations-packages.com/geography.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_in.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/maps/maptemplate_in.html
http://www.pri.org/theworld/?q=node/16256&answer=true
http://jesuslordofall.wordpress.com/2008/12/11/the-mumbai-terror-hit-who-gives-christmas-presents-like-this/
http://e-ducation.net/ancienthistory.htm
http://www.sivananda.name/
http://www.historyforkids.org/learn/india/history/harappa.htm
http://globalhrsolutions.info/vedic
http://historel.tripod.com/orient/10inde.htm
http://thirdeye3.blogspot.com/2007/01/words-of-chanakya-worth-to-learn.html
http://www.mrdowling.com/612-british.html
http://www.gwu.edu/~erpapers/humanrights/timeline/timeline6.cfm
http://neoavatara.wordpress.com/2008/11/26/terror-in-mumbai/
http://www.globusjourneys.com/Common/Images/Destinations/ganges-river-india.jpg
http://www.tropicalisland.de/india/uttar_pradesh/varanasi/images/VNS%20Varanasi%20or%20Benares%20-%20river%20Ganges%20with%20boats%20bathing%20pilgrims%20and%20Hotels%203008×2000.jpg
http://www.iloveindia.com/spirituality/goddesses/ganga/index.html
http://adventureleague.wordpress.com/2009/06/22/world-capital-of-yoga/
http://shipbright.wordpress.com/
http://innareis.wordpress.com/2008/09/page/2/
http://www.pbs.org/treasuresoftheworld/taj_mahal/tlevel_2/t3build_design.html
http://www.essential-architecture.com/INDIA/AGRA/WA-IN-AG-001.htm
http://www.mumbai.org.uk/mumbai-bollywood.html
http://blogs.guardian.co.uk/film/2008/03/09-week/
http://www.sashasoren.com/disc.htm
http://360digest.com/2005/06/23/hooray-for-bollywood/
http://bollywoodfoodclub.wordpress.com/2007/11/03/video-of-the-day-taj-mahal-anthem-ek-mohabbat-by-a-r-rahman/
http://www.price-checker.org/blog/shopping-news/asda-begins-selling-bollywood-dvds/

 

Ovaj autorski članak nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici.