prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Individualan rad učenika u učionici (prvi dio)

Motiviranje učenika nije uvijek jednostavan zadatak za nastavnike, pogotovo kada se radi o individualnom radu. Postoje učenici koji preferiraju grupne zadatke i kojima je na taj način lakše iznijeti rad do kraja, ali bez obzira na to individualan rad u učionici također oblikuje uspjeh i napredak svakog učenika. Uz pomoć individualnog rada, nastavnici dobivaju pojedinačan uvid u rad svakog učenika i na individualizirani način pristupaju njegovom pravom znanju, sposobnostima i napretku. 

Međutim, za vrijeme individualnog rada u učionici, učenici su često skloni tražiti pomoć od nastavnika. Motivacija, dinamičnost i inspiracija kod individualnog rada brže sagorijevaju i učenik ponekada pronalazi lakši i manje otporan način kako bi zadatak izradio do kraja. Ako se s ostalim segmentima poklopi nejasnoća zadatka i neznanje, na kraju se može dogoditi kako nastavnici pomažu više nego što bi trebali i tada se gubi bit individualnog rada.

U individualnom je radu naglasak na učenikovu izvedbu bez ili uz minimalnu vanjsku pomoć nastavnika. Svi su koraci koje učenik poduzima neovisni, potkrijepljeni vlastitim istraživanjem i informacijama. Metode su rada također neovisne i individualne, dok nastavnik prati proces rada ali se u njega direktno ne uključuje. Individualan rad izgrađuje i razvija učenikovu neovisnost u izradi zadataka, samopouzdanje, snalažljivost i kreativnost, a ponajprije vlastitu odgovornost prema završnom radu. Upravo iz tog razloga nastavnici bi prilikom individualnog rada u učionici trebali biti minimalno uključeni u rad učenika i izbjegavati davanje direktnih odgovora na pitanja koje učenik postavlja ako na njih ne zna odgovor. Također, trebali bi izbjegavati odgovore poput: „Potraži u udžbeniku.“. Takva je vrsta odgovora demotivirajuća i ne djeluje pozitivno i inspirirajuće na učenike. Postavljanjem različitih potpitanja, nastavnik potiče učenika na samostalno promišljanje i kritičko razmišljanje koje ga na kraju vodi prema željenom smjeru ili samostalnom rješavanju problema i pitanja koja ne razumije ili ne zna odgovor.

Zadatak je nastavnika pomoći učenicima prije nego započnu rad na zadacima. Potrebno je dati jasne upute i objasniti što se od njih očekuje. Na taj način smanjuje se učestalost za nepotrebnim pitanjima koja učenici postavljaju za vrijeme izrade zadataka. Čestim postavljanjem pitanja ometaju se drugi učenici i narušava se mir koji je prijeko potreban cijelom razredu zbog koncentracije i fokusiranja na zadani zadatak. U slučaju kada u učionici postoje učenici koji su skloniji individualnom radu naspram grupnog rada, uvijek je dobro imati u pripremi dodatne zadatke za takve učenike. Ovakvi učenici naučeni su samostalno raditi i u tome su izrazito snalažljivi i brzi, a dodatni zadaci zaokupit će njihovu pozornost i smanjiti mogućnost nepotrebnog ometanja svojih razrednih kolega.