prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Inkluzija 21. stoljeća traži nova znanja

U novu školsku godinu Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži iz Karlovca ušao je obogaćen novim iskustvima, znanjima i vještinama stečenim zahvaljujući Erasmus+ programu kojeg su počeli provoditi.

 

Agencija za mobilnost i programe EU dodijelila je Centru za odgoj i obrazovanje djece i mladeži iz Karlovca financijsku potporu u iznosu od 26.085,00 € za Projekt pod nazivom “Inkluzija 21. stoljeća traži nova znanja” u okviru programa Erasmus+, Ključna aktivnost 1: Mobilnost u svrhu učenja za pojedince. 
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži pruža programe odgoja, obrazovanja, stručnog osposobljavanja i rehabilitacije djece i mladeži s teškoćama u razvoju u dobi od 4 do 21 godine starosti.
U novije vrijeme, Centar polazi sve veći broj učenika sa složenijim i višestrukim teškoćama i učenika s poremećajem autističnog spektra koji zahtijevaju posebne pristupe, prilagodbe sredstava rada i poučavanja, stoga je neophodno daljnje stručno usavršavanje i profesionalni razvoj naših stručnih djelatnika. 
 
Želja nam je svim učenicima s teškoćama omogućiti jednake mogućnosti za stjecanje novih znanja, vještina usmjerenih njihovom socijalnom uključivanju u aktivnosti svakodnevnog života i rada i stoga sudjelovanje u ovom projektu vidimo kao priliku i mogućnost ostvarenja željenih ciljeva i stvaranja škole za učenike s teškoćama u razvoju u 21. st.
 
Ciljevi su našeg projekta:
unaprjeđivanje razine stečenih i usvajanje novih znanja i vještina nastavnog osoblja u svrhu poboljšanja kvalitete poučavanja, 
implementacijom inovativnih i suvremenih metoda i modela rada u kurikulum Centra pratiti europske standarde u obrazovanju djece s teškoćama, 
modificiranje pristupa stjecanju strukovnih kompetencija učenika srednje škole, 
unaprjeđivanje razine stečenih komunikacijskih i interpersonalnih vještina, usvajanje novih kompetencija u radu s roditeljima, stručnim osobljem škole i nadogradnja međuinstitucionalne suradnje, 
razvoj profesionalnih vještina savjetovanja, suradnje za timski rad s učenicima s teškoćama, stručnim djelatnicima u posebnim i redovnim školama, 
unapređivanje jezičnih kompetencija,
unaprjeđivanje razine stečenih i usvajanje novih znanja i vještina u upravljanju Centrom,
podizanje stručnog statusa, ugleda i utjecaja Centra na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini.
 
Planirano je uključivanje devet naših stručnih djelatnika u devet različitih aktivnosti mobilnosti kroz osam strukturiranih tečajeva i jedan job shadowing.
Erasmus+ projekt „Inkluzija 21.stoljeća traži nova znanja” počeo je strukturnim tečajem „Soft Skills for Strong Teachers“ koji se održao u Firenci. Edukacijski rehabilitator prof. Andreja Lekić pohađala je prvu edukaciju od planiranih 9 koje će se provesti u ovoj školskoj godini.
 
„Soft Skills for Strong Teachers“  edukacija je usmjerena na povećanje kompetencija polaznika za timski rad i poboljšanje procesa učenja dobrom interpersonalnom komunikacijom. Čak iako su tehničke vještine i akademska znanja dovedene do savršenstva, suptilne vještine komunikacije su one koje čine razliku. Edukacija uključuje inovativne metode koje pripremaju sudionike za stjecanje važnih vještina te metode kojima se poboljšava razvoj kreativnosti i osigurava alate za rješavanje konflikta. Implementacijom novostečenog znanja unaprijedit će se školski kurikulum te povećati uporaba novih metoda rada s ciljem poboljšanja poučavanja učenika s teškoćama u razvoju.
 
Sudjelovanjem u ovom projektu i u ovoj edukaciji ostvarili smo međunarodnu suradnju, povećali multikulturalnu osviještenost i unaprijedili jezične kompetencije koje ćemo u narednim edukacijama dodatno unaprijediti.
  
Sve informacije o ovom projektu mogu se pratiti na mrežnoj stranici projekta i na Erasmus+ kutku mrežne stranice Centra.