prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Interaktivno predavanje „Analizom potreba do boljitka škole“

Učiteljice Nives Bogdan, Anita Čupić, Zdenka Jerković i pedagoginja Sanja Matić iz Osnovne škole kraljice Jelene iz Solina, aktivno su sudjelovale na CARNET-ovoj konferenciji CUC2023 posvećenoj obilježavanju završetka projekta „e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola“. Skup se održavao od 26. do 28. travnja 2023. godine u Rovinju.

U ovogodišnjem bogatom programu, koji je obuhvatio i sto interaktivnih izlaganja, učiteljica Anita Čupić i pedagoginja Sanja Matić  izlagale su u sesiji „Digitalna osnaženost“ s temom „U ‘Solinskom ritmu’ s Centrom izvrsnosti“. Naime, učenici već dvije godine zaredom sudjeluju u programu CIMAJ, programu multimedije i jezika pri Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije. Ideja programa umrežavanje je učenika koji imaju interes za jezično izražavanje, pisanje, novinarstvo, fotografiju, film, web dizajn i montažu na razini škole, općine, grada i županije.

Učenici uključeni u projektne aktivnosti CIMAJ tijekom ove školske godine radili su na projektu pod nazivom „Solinski ritam“. Učenici su pratili glazbeno stvaralaštvo učenika i učitelja na razini škole, ali i u lokalnoj zajednici. Na samom početku učenici su kreirali mrežnu stranicu istoimenog naslova pomoću koje su promovirali glazbene aktivnosti: solo i zborno pjevanje, sviranje glazbenih instrumenata, pokret u glazbi kao i stvaranje različitih učeničkih glazbenih uradaka. Vodili su intervjue, snimali reportaže, podcast te dokumentarne filmove o navedenoj temi. Formirali su timove i razradili hodogram aktivnosti; predlagali osobe, glazbena društva i škole koje će kontaktirati. Intervjue su planirali i vodili u pisanom ili usmenom obliku; snimili ih koristeći audiovizualna sredstva, digitalno obradili i postavljali na web stranicu. Sudjelujući u projektu, učenici su upoznali i njegovali bogatu nacionalnu glazbenu baštinu/identitet pripremajući se za život u multikulturalnom svijetu.

Tijekom popodneva, učiteljice Nives Bogdan i Zdenka Jerković održale su interaktivno predavanje također u sesiji „Digitalna osnaženost“ pod nazivom „Analizom potreba do boljitka škole“. Autorice su željele pokazati na koji način napraviti prvi, neizmjerno važan korak u pripremi za projekt, a to je kvalitetna analiza potreba. U svom predavanju dale su nam odgovor na pitanje kako istražiti, analizirati i opisati potrebe svoje ustanove korištenjem digitalnih alata. Na sastancima školskih timova dogovoreno je da će se ispitati sljedeće ključne kompetencije djelatnika: komunikacijske, jezične, digitalne, kompetencije u području interdisciplinarnog poučavanja i u primjeni inkluzivnih praksa. Kako bi ih što temeljitije ispitali i ustanovili trenutno stanje u školi i u skladu s dobivenim rezultatima definirali potrebe i izazove kojima će se baviti, timovi su kreirali digitalne anonimne anketne upitnike.

Cilj navedenih upitnika bio je ispitati ranije navedene kompetencije i stavove učenika, učitelja i rukovodstva škole i u ovim područjima: izvanučionička nastava, održivi razvoj, osobni i socijalni razvoj, suradnja s roditeljima. Učiteljice su nam predstavile jednostavan alat, SELFIE, koji je osmišljen na inicijativu Europske komisije, a pomaže ustanovama da uključe digitalne tehnologije u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika. Njime su prikupljena stajališta učenika, nastavnika i rukovoditelja o tome kako se tehnologija upotrebljava u njihovoj školi. U području digitalne pismenosti učenike treba usmjeriti na odgovorno korištenje digitalne tehnologije, primjereno komuniciranje u digitalnom svijetu, provjeru informacija, poštivanje autorskih prava i vremenski razumnu uporabu tehnologije. Iznijele su svoje planove i  ideje kako izazove i potrebe ustanove zadovoljiti uključivanjem u Erasmus + projekte.

Budući da je u  središtu projekta e-Škole sustavan razvoj digitalno zrelih škola primjenom moderne tehnologije i  digitalnih sadržaja, nadaju se da su autorice doprinijele razvijanju digitalne zrelosti svoje škole.