prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Izazovi razredništva

Razredništvo iz perspektive i dugogodišnjeg iskustva nastavnica Sanje Pavlović Šijanović iz Gimnazije Vukovar i Sande Šutalo iz Tehničke škole Karlovac.

Biti razrednik zasigurno je jedna od najzahtjevnih, ali i najuzbudljivijih uloga nastavnika. Što od razrednika očekuju učenici, roditelji, drugi nastavnici, a što od samog sebe očekuje nastavnik u ulozi razrednika? Vjerojatno, savršenstvo! A upravo to savršenstvo gradi se kroz iskustvo i višegodišnji rad u razredu. Nikada ne prestaje i predstavlja put ka vlastitom razvoju i  napretku.

Gotovo svatko od nas sjeća se svojih razrednika, počevši od učitelja u razrednoj nastavi, potom višim razredima osnovne škole pa sve kroz srednju školu. Većinom su ta sjećanja ispunjena nostalgijom za proteklim vremenima, zahvalnošću zbog podrške i smjernica, veseljem i osmjehom uz brojne anegdote i dogodovštine…

Razrednik mora biti svestran i posjedovati brojne kompetencije. Stručnost je imperativ svakog posla, pa tako razrednik mora biti stručnjak u matičnom predmetu, ali i stručnjak u poznavanju i obavljanju zadataka koje razredništvo nosi sa sobom.

Razrednik nije samo osoba koja prenosi znanja učenicima i vodi razrednu administraciju, on je puno više. Emocionalni je oslonac svojim učenicima, pruža im podršku na individualnoj razini kroz svrhovit i poticajan razgovor, tješi ih, savjete i osnažuje. Da bi to mogao, mora biti dosljedan, iskren i taktičan.

Učenici osobito cijene i poštuju dosljednost. Doživljavaju je kao pravednost, to jest ravnopravno i jednako ponašanje prema svima, bez obzira na uspjeh i osobni stav razrednika prema pojedinom učeniku. Da bi razrednik mogao biti dosljedan, potrebno je prije svega biti iskren. Iskrenost je temeljna komponenta suradničkog i korektnog odnosa. Učenici iskrenost smatraju jednom od najvrjednijih osobnih vrlina, a na odraslima je da svojom iskrenošću i dosljednošću, odnosno, svojim primjerom, potaknu učenike na iskreno i dosljedno ponašanje. Ove dvije osobine od iznimne su važnosti u situacijama kada je potrebno riješiti odgojne probleme razrednog odjela, izreći odgojne mjere, predložiti nagrade i pohvale, odnosno, u brojnim situacijama kada dolazi do izražaja odgojna uloga razrednika. Razrednik pedagoški vodi razredni odjel pa time u velikoj mjeri utječe na stvaranje i formiranje osobnosti učenika, što je ujedno i jedna od najznačajnijih uloga cjelokupnog odgojno-obrazovnog sustava. Taktičnost je još jedna osobina koja uvelike pomaže razrednicima. Ona dolazi do izražaja u brojnim situacijama, gotovo kao oblik diplomatičnosti, budući se preko razrednika ostvaruje cjelokupna suradnja škole s roditeljima, s pedagoško psihološkom službom i s ostalim školskim djelatnicima.

Razrednik mora znati organizirati i koordinirati rad razrednog odjeljenja, poticati suradnički odnos učenika i ostalih nastavnika. Isto tako, kvalitetnom komunikacijom razrednik mora znati i moći izgraditi odnos povjerenja s roditeljima jer samo je tako moguće ostvariti partnerski odnos između učenika, razrednika, nastavnika i roditelja. Suradnja s roditeljima jedna je od najbitnijih pretpostavki za uspješno školovanje učenika, pa je stoga važno osvijestiti činjenicu da razrednik, nastavnici i roditelji postaju partneri tijekom učenikovog školovanja i da svi zajedno brinu o učeniku, njegovom napretku razvoju i uspjehu.

U svim navedenim međuodnosima dolazi do izražaja samopouzdanje i autoritet razrednika. Autoritet se gradi od prvog kontakta, postupno i pažljivo. Ne dolazi preko noći i potrebno ga je zavrijediti. U izgradnji autoriteta važnu ulogu ima realističnost razrednika. Razrednik treba biti realan u postavljanju ciljeva i u očekivanju njihovih ostvarenja. Realističnost se ogleda u raznim situacijama, u pripremi učenika za stvaran život, u pružanju uvida roditeljima u stvarno stanje, uspjeh i postignuća djeteta. Ako se realističnosti doda ljubaznost i pristupačnost, bit će jednostavnije ostvariti dobru i konstruktivnu komunikaciju i sa učenicima i sa roditeljima.

Značajke dobrog razrednika koje je važno izdvojiti su organiziranost i informiranost. Dobra organiziranost i informiranost daju učenicima i roditeljima osjećaje sigurnosti i povjerenja u razrednika. Razrednik koji posjeduje ove karakteristike temeljito prati i poznaje situacije i na osnovu njih donosi pravovremene i pravovaljane odluke što posebno dolazi do izražaja kod povremenih izleta i ekskurzija. Organizirani izleti i ekskurzije potiču radost otkrivanja, istraživanja i stvaranja. Pogodni su za timski rad, utječu na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne skupine i potiču intelektualna čuvstva. Prilike su to kada se učenici međusobno povezuju, ali i osnažuju svoju povezanost s razrednikom koji pak ima priliku upoznati svakog učenika individualno u neformalnim situacijama. Razrednik na taj način može saznati što učenici vole, što su im područja interesa, čega se plaše, koliko su spremni za izazove i slično, a sva ta saznanja u budućnosti mogu obogatiti i odnos razrednika i učenika, ali i komunikaciju sa roditeljima.

Razrednici su, dakle  važne osobe u životima njihovih učenika. Najveću vrijednost za uloženo vrijeme i trud primaju kada se uvjere da su njihovi učenici stečena znanja i stečene sustave vrijednosti  primijenili u svom životu. Vrijedno je vidjeti kako se učenici u svojoj odrasloj dobi prisjećaju svojih razrednika kao osoba od kojih su naučili životna znanja i mudrosti. Neki rezultati će se vidjeti odmah, a za neke će biti potrebne godine.

Biti razrednik vještina je koja se stječe neprestanim usavršavanjem, kako profesionalnim, stručnim, tako i usavršavanjem vlastitih osobina. Biti dobar razrednik nije samo profesionalna težnja ka usavršavanju nego i osobna, moralna obaveza koju sa sobom nastavnički poziv nosi.