prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Izazovi učenja kroz projekte u izvannastavnim aktivnostima

Prema definiciji Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/2008, Članak 2) izvannastavna aktivnost je „oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje”.

Aktivnosti su to koje pružaju dodatne prilike u obrazovanju i razvoju učenika, izvan redovitih nastavnih sati. Svaki odgojno-obrazovni djelatnik ima mogućnost u potpunosti, tematski i sadržajno, samostalno kreirati odgojno-obrazovni rad izvannastavnih aktivnosti, kojima potiče učenike na svojevoljno uključivanje u rad. Aktivnosti se mogu oslanjati na sadržaje određenog nastavnog predmeta, a mogu biti i interdisciplinarne prirode te istovremeno tematski uključivati nekoliko predmeta.

U izvannastavne aktivnosti učenici se uključuju dobrovoljno, što često rezultira manjim grupama učenika različitih razreda i dobnih skupina, ali sa sličnim interesima. Ovakve aktivnosti, izvan okvira redovite nastave, motiviraju učenike na usavršavanje te potiču razvoj njihovih interesa. Također, razvijaju socijalne vještine i empatiju, odgovornost te potiču opći samorazvoj učenika. Nadalje, izvannastavne aktivnosti promiču prijateljstvo i povezanost među učenicima te stvaraju osjećaj pripadnosti. Škole bi trebale pružiti raznolike izvannastavne aktivnosti kako bi učenicima omogućile bogato obrazovno iskustvo koje će im pomoći u razvoju u cjelovite osobe spremne za budućnost.

Svake školske godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova koji može biti izuzetno koristan za podržavanje i promicanje izvannastavnih aktivnosti u školama. Ovaj poziv omogućava školama i učeničkim domovima da podnesu prijedloge za projekte i aktivnosti koje će poboljšati iskustvo učenika izvan redovitog nastavnog programa. Financiranje ovih projekata pomaže školama i učeničkim domovima da razviju kreativne i sadržajno bogate programe za učenike, pružajući im priliku za rast, razvoj i istraživanje vlastitih interesa, izvan redovitih školskih sati. Na takav Poziv školske 2022./2023. godine javila se i Prva srednja škola Beli Manastir te su nam odobrena sredstva za financiranje projekta Istraživački radovi u sklopu izvannastavne aktivnosti Primjene mikroupravljača, pod mentorstvom profesorice Olivere Stojaković.

U projektu su, potaknuti vođenim i otvorenim istraživanjem, učenici razvijali vlastite pristupe i metode za rješavanje problema. Svoje radove praktično su realizirali s Arduino mikroupravljačem te pri tome razvijali kreativnost i vlastite tehničke vještine kao što su programiranje u programskom jeziku C/C++, upravljanje senzorima, dizajniranje i izrada elektroničkih sklopova te rješavanje tehničkih problema. Učenici su se suočili s različitim izazovima i problemima tijekom rada na projektu, što ih je potaknulo na istraživanje inovativnih rješenja, eksperimentiranje i unaprjeđenje vlastitih vještina u rješavanju problema. Radom na projektu surađivali su, komunicirali, dijelili ideje i  rješavali probleme zajedno, u timskom okruženju, što ih priprema za buduće situacije u kojima će trebati raditi kao dio školskog, a poslije i radnog tima. Svoje radove predstavili su ostalim učenicima u školi, na XVII. Danima tehničke kulture u Belom Manastiru, Danu otvorenih vrata škole, a organizirali su i Digitalnu izložbu svojih radova.

Koautor: Mirna Glavan Grbeš