prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
Olivera Stojaković
Izazovi učenja kroz projekte u izvannastavnim aktivnostima

Izazovi učenja kroz projekte u izvannastavnim aktivnostima

Prema definiciji Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN, 63/2008, Članak 2) izvannastavna aktivnost je „oblik aktivnosti koji škola planira, programira, organizira i realizira, a u koju se učenik samostalno, neobvezno i dobrovoljno uključuje”.

Utjecaj umjetne inteligencije na učenike

Utjecaj umjetne inteligencije na učenike

Umjetna inteligencija je tehnološki napredak koji sve više oblikuje naše svakodnevne živote, uključujući nove spoznaje, iskustva i doživljaje kod učenika. Umjetna inteligencija se koristi različitim oblicima tehnologije, kao što su računala, pametni telefoni, tableti i video igre. Iako korištenje umjetne inteligencije ima svoje prednosti, tako postoje i oni negativni utjecaji, a to je prevelika ovisnost o tehnologiji uz ostale negativne utjecaje, osobito one koje negativno utječu na razvoj djece i mladih.

Međusektorsko povezivanje škola suradnjom na projektima

Međusektorsko povezivanje škola suradnjom na projektima

Projekt pod nazivom “Cook Incubator Baranja” odabran je  kao projekt srednjih strukovnih i umjetničkih škola za turizam u 2022. godini te su za njegove aktivnosti odobrena sredstva iz Državnoga proračuna Republike Hrvatske. Ovim projektom povezala su se dva atraktivna obrazovna sektora, jedan je Turizam i ugostiteljstvo iz Druge srednje škole Beli Manastir, a drugi je Elektrotehnika i računalstvo iz Prve srednje škole Beli Manastir.

Adventski kalendar

Adventski kalendar

Doba Adventa je posebno, budi osjećaj topline, radosti darivanja i vjere u bolje sutra. U tom ozračju Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš i Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar već treću godinu provode projekt Adventski kalendar koji ima za cilj promovirati i povezati strukovne škole u Republici Hrvatskoj.

Poduzetništvo kao ključna kompetencija u projektu “Entrepreneurship for Life”

Poduzetništvo kao ključna kompetencija u projektu “Entrepreneurship for Life”

Prema Europskom kompetencijskom okviru (EC, 2004.), poduzetništvo je jedna od osam temeljnih kompetencija za 21. stoljeće, uz komuniciranje na materinskom i stranom jeziku, matematičke, znanstvene i tehnološke kompetencije, digitalne kompetencije, učenje kako učiti, socijalne i građanske kompetencije te kulturnu svijest i izražavanje. Poduzetništvo u obrazovnom sustavu ne podrazumijeva kako podučiti i pripremiti učenike da samostalno pokrenu vlastiti posao, već da nauče poduzetnički promišljati i uspješnije voditi vlastiti život.

eTwinning projekt „A(5R)TE“

eTwinning projekt „A(5R)TE“

Neodgovorno ponašanje čovjeka na okoliš i prirodu dovelo je do velikog onečišćenja. Kako bi se spriječilo ili barem usporilo onečišćenje okoliša i prirode, nužno je u svakodnevnici primijeniti princip 5R, engl. refuse, reduce, reuse, repurpose, recycle.