prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Izvanastavne aktivnosti iz fizike u 1. gimnaziji Split

Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je „Poziv za financiranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola u području rada s darovitim učenicima“ u školskoj godini 2015./2016. 1. gimnazija Split na ovaj je Poziv prijavila projekt pod nazivom „Eksperiment i projekt u fizici“. Između zaprimljenih je prijava povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja izabralo projekt 1. gimnazije i odobrilo financijska sredstva za njegovu provedbu. Cilj je projekta pružiti mogućnost darovitim i zainteresiranim učenicima da eksperimentima i projektnim zadacima, a upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pobliže upoznaju fiziku i fizikalne procesa s kojima se susreću u svakodnevnom životu.

 

U okviru projekta uspostavljena je suradnja s odjelom fizike Prirodoslovno matematičkog fakulteta (PMF) u Splitu.

Projektne su se aktivnosti odrzavale tijekom školske godini 2015./2016. u tri dijela.

Prvi se dio aktivnosti provodio u praktikumu iz fizike na PMF- u Split. Prof. dr. sc. Paško Županović s PMF-a i autorica i voditeljica projekta Damira Čupić, prof. iz 1. gimnazije osmislili su fizikalne eksperimente i projektne zadatke. Učenici su tijekom desetak dana dolazili u praktikum i pod nadzorom laboranta i demonstratora izvodili i prezentirali ostalima laboratorijske i demonstracijske vježbe. Ovo je iskustvo za učenike bilo neprocjenjivo jer su svoja znanja iz teorije proširili i eksperimentalno ih potvrdili. Naučili su se koristiti uređajima i priborom iz fizikalnog praktikuma, obrađivati, analizirati i interpretirati rezultate mjerenja. Cijelo su se vrijeme koristili IKT-om za pristup izvorima znanja pri analiziranju i prezentiranju dobivenih rezultata.

Drugi se dio aktivnosti provodio u školskoj učionici pod mentorstvom voditeljice projekta. 1. gimnazija nema specijaliziranu učionicu iz fizike i nema mnogo pribora potrebnog za izvođenje eksperimenata. Ovaj je projekt bio dobra prilika da se kupi potreban pribor. Dobivena sredstva za projekt iskorištena su na način da se financirala kupnja kompleta pribora za elektromagnetizam. Učenici koji su sudjelovali u projektu pokazali su i zavidnu razinu kreativnosti. Korištenjem IKT–a dolazili su do novih ideja i predlagali nove načine za izvođenje fizikalnih eksperimenata. U svom radu koristili su i priručne materijale koje su sami osmišljavali i izrađivali. Učenici su u grupama izvodili eksperimente, snimali ih pametnim telefonima i obrađivali u programu Windows Movie Maker. Na taj način napravljena je baza video uradaka s eksperimentima, a koja se od ove školske godine koristiti na redovnim satovima fizike. Primjer jednog video uratka dostupan je na https://www.youtube.com/watch?v=DzuSGpVsqfs&feature=youtu.be:

Treći se dio aktivnosti sastojao u tome da učenici koji su sudjelovali u izvannastavnim aktivnostima prezentirali svoje radove učenicima svoje škole na redovitim satovima fizike. Učenici koji su gledali izvođenje pokusa pokazali su oduševljenje, a dio je njih iskazao želju da se i sami uključe u izvannastavne aktivnosti iz fizike ili da se u eksperimentima okušaju na redovnim satovima iz fizike .

Svi uključeni korisnici projekta imali su koristi od njega. Projekt je omogućio povezivanje srednje škole i fakulteta uz obostranu želju za nastavak suradnje. Nadarenim je učenicima omogućena prilika da razvijaju svoja znanja i vještine iz fizike na način s kojim nemaju prilike susresti na redovitim satovima.