prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com
fizika
Zavrti i riješi

Zavrti i riješi

U Gimnaziji A. G. Matoša, Đakovo i Medicinskoj školi Osijek, učenici prvog razreda obilježili su Valentinovo na fizikalni način.

Uči li nas život o fizici ili fizika o životu

Uči li nas život o fizici ili fizika o životu

U projektu koji je trajao od rujna 2023. do prosinca 2023. sudjelovali su učenici trećih razreda Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom profesorice fizike i psihologije te učenici trećih razreda Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku pod mentorstvom profesorice fizike.

Protjecanje fluida

Protjecanje fluida

Učenici trećeg razreda Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu istražili su jednostavnim priborom protjecanje fluida.

Kemija i fizika

Kemija i fizika

Kemija je znanost koja se bavi tvarima i njihovim promjenama. Kemičari proučavaju kemijske spojeve, njihova svojstva i reakcije. Biokemija je znanost koja se bavi kemijom živih bića. Atomska teorija je osnova kemije. Ta teorija kaže da se sve tvari sastoje od vrlo malih čestica, atoma.

Magični svijet loma svjetlosti

Magični svijet loma svjetlosti

Učenici Osnovne škole Ivana Lovrića ugostili su neobičnog posjetitelja. Na sat Fizike stigao im je mali drveni lutak zva Albertino. Mnogo je toga naučio, ali i oduševio učenike. Što je sve doznao, neka vam sam ispriča.

Fizika gitare

Fizika gitare

Učenicima Osnovne škole Ivana Lovrića poznat je princip rada generatora u elektrani, ali da mali generator postoji u električnoj gitari, to im nije bilo poznato. Na to su im ukazale učenice 8. b razreda Sara Ivišić i Emma Kundid.

Uči li nas život o fizici ili fizika o životu

Snaga nije u fizici, snaga je u psihologiji

U projektu koji je trajao od rujna 2022. do svibnja 2023. sudjelovali su učenici drugih razreda gimnazije A. G. Matoša, Đakovo pod mentorstvom profesorice fizike i psihologinje te učenici trećih razreda Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku pod mentorstvom profesorice fizike.

Istraživanje na školskoj razini – Fizika nekad i danas

Istraživanje na školskoj razini – Fizika nekad i danas

U Gimnaziji A. G. Matoša Đakovo, profesorica fizike provela je anketu među učenicima četvrtih razreda prirodoslovno-matematičke, opće i jezične gimnazije. Cilj provođenja ankete bio je ispitati maturante o važnosti fizike kao nastavnog predmeta u daljnjem obrazovanju te razvoju fizike kroz povijest.