prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Javni poziv za prijavu domaćih predavača na 5. Danima strukovnih nastavnika

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih objavila je Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima i sektorskim predavanjima i/ili radionicama na 5. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.

Na temelju odredbe članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zagreb, Garićgradska ulica 18, OIB: 40719411729, ravnatelj Agencije, Mile Živčić, dana 26. svibnja 2021. godine, upućuje sljedeći Javni poziv za prijavu domaćih predavača na zajedničkim općim predavanjima i sektorskim predavanjima i/ili radionicama na 5. Danima strukovnih nastavnika u okviru ESF-ova projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“.

Dani strukovnih nastavnika osmišljeni su kao dio aktivnosti projekta „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“. Peti Dani strukovnih nastavnika održat će se od 15. do 18. lipnja 2021. godine.

Ovaj Javni poziv raspisuje se za obrazovni sektor Grafička tehnologija i audiovizualne tehnologije u tematskom području pod nazivom Tipografija u medijskom sadržaju.

Na poveznici može se pronaći cjeloviti tekst Javnog poziva sa svim potrebnim informacijama. Prijava se obvezno vrši putem obrasca za prijavu predavača koji se može pronaći na poveznici.

Rok je za dostavu prijave u utorak, 1. lipnja 2021. godine, do 10 sati.

Prijave se podnose e-poštom na e-adresu: predavaci-dsn@asoo.hr.

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.