prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako izlaganje učiniti pristupačnim?

Sudjelovati, znači doprinositi i biti uključen u proces. Međutim, poziv na sudjelovanje bezvrijedan je ako se ne poduzmu napori kojima će se osigurati uvjeti i okruženja koja omogućuju uključenost i doprinos svih sudionika. Dobra priprema za javna izlaganja uključuje otvorenost prema različitosti publike.

Pojedini sudionici mogu imati potrebe za pristupačnošću o kojima nismo razmišljali. Raznolikost publike čine osobe koji imaju različite stilove učenja baš kao i različite razine iskustva, osobe koje imaju poteškoća s vidom, sluhom, kretanjem, učenjem i/ili govorom i koje možda neće moći djelomično ili u potpunosti vidjeti ili čuti sadržaje, odnosno razumjeti informacije predstavljene na određeni način te će teško moći osloboditi svoj potpuni potencijal kroz aktivno sudjelovanje. Stoga je važno izlaganje učiniti pristupačnijim i uključivijim za što više sudionika.

Nedostatak resursa ne mora biti prepreka pristupačnosti – postoji mnogo načina za poboljšanje pristupačnosti kojima se podiže sposobnost interakcije, učenja i komuniciranja. Već i integracija pristupačnosti u vlastitoj radnoj kulturi doprinosi podizanju globalnih standarda kao preduvjeta inkluzivnog svijeta.

Pripremite materijale

Dokumenti nastali u programu za obradu teksta (primjerice u MS Wordu)  mogu zadovoljili brojne zahtjeve za povećanjem pristupačnosti sadržajima. Tako je sadržaj u dokumentu poželjno izraditi korištenjem jednostavnih, čitljivih sans-serif fontova (Arial, Verdana, Calibri) i podijeliti ga u kraće odlomke odvojene praznim prostorom pri čemu uporaba strukturiranih naslova olakšava razumijevanje cjelovite organizacije dokumenta. Poveznice je u dokumentu potrebno navesti u obliku opisnog teksta, a ne u obliku cjelovite URL adrese. Ako dokument sadrži tablice, slike i grafike, one trebaju imati prikladan i smislen tekstualni opis (alternative text attribute), a posebnu pozornost potrebno je posvetiti oblikovanju tablica pri čemu je poželjno izbjegavanje spojenih ćelija budući ih čitači zaslona ne mogu pročitati. Ako se koriste .pdf dokumenti preporučuje se njihov izvoz iz izvorišne datoteke uz odabir opcija za pristupačnost. Stvaranjem audioopisa koji sadrži vizualne informacije potrebne za razumijevanje sadržaja, uključujući tekst prikazan u videu, sadržaj postaje dostupan osobama koje ne mogu adekvatno vidjeti video. Transkripti predstavljaju tekstualnu verziju govornih i negovornih audioinformacija potrebnih za razumijevanje sadržaja i potrebni su za pružanje videosadržaja osobama koje imaju oštećenja sluha. Na ovaj način pripremljene materijale sudionici mogu dobiti elektroničkim putem a po potrebi i u obliku tiskanog primjerka.

Pripremite prezentaciju

Odaberite prezentacijski alat koji će vam pomoći da svoje slajdove učinite pristupačnima, odnosno koji vam omogućuje korištenje unaprijed definiranog rasporeda slajdova, dodavanje alternativnog teksta slikama i mijenjanje redoslijeda sadržaja, kako biste mogli kontrolirati redoslijed kojim će ga čitač zaslona čitati (primjerice MS PowerPoint i Google Slides). Mnogima je teško čitati tekst i slušati govornika u isto vrijeme. Zato je nužno ograničiti količinu teksta na svakom slajdu. Tekst i istaknuti vizualni elementi trebaju biti zapisani jednostavnim fontovima dosljedne debljine i dovoljno veliki kako bi bili čitljivi i iz daljine. Preporučuje se korištenje „kontrasta svjetline“ koji uključuje kontrast između boja teksta i pozadine te između boja u grafikonima. Slabovidne osobe često imaju poteškoća s čitanjem teksta koji nije u kontrastu s pozadinom. Već osiguravanje minimalnog omjera kontrasta svjetline između teksta i njegove pozadine može učiniti tekst čitljivijim čak i ukoliko osoba ne vidi cijeli raspon boja. Oprezno s animacijama i efektima. Razmislite hoće li bljeskanje i/ili treperenje teksta i objekata doista olakšati razumijevanje informacija ili je nepotrebno? Ako prezentacija sadrži ovu vrstu efekata, potrebno je osigurati da niti jedna komponenta sadržaja ne treperi više od tri puta u bilo kojem razdoblju od 1 sekunde, a ako postoje tri bljeska, postaviti status svjetlo/tamno na početku i na kraju razdoblja od 1 sekunde. Osobe koje su fotoosjetljive mogu doživjeti napadaj potaknut sadržajem koji bljeska određenim frekvencijama više od nekoliko bljeskova.

Pripremite izlaganje

Izlaganje treba biti jasno i razgovjetno. Poželjno je minimizirati uporabu žargona i idioma. Na primjer, osobe s kognitivnim poteškoćama mogu doslovno protumačiti izraze, primjerice „Čitajte između redaka“ ili „ A piece of cake“ koji kao takvi postaju zbunjujući. Korištenje pauza između tema, svim sudionicima osigurava dovoljno vremena za obradu informacija dok prilikom postavljanja pitanja sudionicima, dodatno vrijeme, omogućuje osobama s kognitivnim poteškoćama  da svoje misli oblikuju u riječi. Prilikom izlaganja, osigurajte vlastitu vidljivost tako da vam sudionici mogu vidjeti lice, čime omogućujete sudionicima da vas bolje čuju i razumiju. Poželjno je i preporučljivo korištenje mikrofona i od strane izlagača i od strane sudionika no ukoliko ga sudionici ne posjeduju,  ponovite njihova pitanja i komentare u svoj mikrofon prije nego što odgovorite. Prilikom izlaganja, obavezno opišite relevantne dijelove grafike, videa i drugih vizualnih sadržaja u mjeri potrebnoj za razumijevanje sadržaja.

Svaki je pojedinac jedinstven. Ljudi imaju različite sposobnosti, vještine, alate, sklonosti i očekivanja. Svatko od nas percipira sadržaj različitim osjetilima ovisno o svojim potrebama i mogućnostima. Uklanjanjem prepreka i osiguravanjem podrške onima kojima je potrebna, kvaliteta života dobiva višu razinu, oblici komunikacije se proširuju, kreativni rad se obogaćuje, odnosi postaju partnerski, a socijalna kohezija jača.