prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako povezati teoriju i praksu u razredu: vrijednost poučavanja o tri R-a i korištenju životinja u znanosti

Projekt “The Three Rs and Animal Use in Science” financira Zajednički istraživački centar Europske komisije u okviru inicijative Europskog parlamenta, a provodi ga European Schoolnet (EUN). Cilj mu je izgraditi aktivnosti za podučavanje učenika osnovnih i srednjih škola o dobrobiti laboratorijskih životinja i zakonodavstvu EU-a koje utjelovljuje tri R-a (zamjena, redukcija i poboljšanje). U sam je projekt uključena i nastavnica matematike iz Hrvatske, zaposlena u I. gimnaziji Osijek, kao jedna od članica Panela vodećih nastavnika u Tri R projektu.

Tijekom brojnih projektnih aktivnosti, nastavnica je izradila materijale za primjenu u nastavi kao i održala radionicu o mogućnostima implementacije. Zakon o zaštiti životinja usklađen je sa suvremenim spoznajama i preporukama koje se odnose na rad sa pokusnim životinjama, te se sve više pažnje posvećuje etičkim postupcima u skladu s tzv. Tri R načelom, te je njihovo provođenje i pridržavanje propisano različitim međunarodnim deklaracijama (EU Direktiva 2010/63 EU), uključujući i naš Zakon o zaštiti životinja. Pristup Tri R predstavlja skup načela zamjene korištenja pokusnih životinja metodama koje ne zahtijevaju njihovu primjenu (eng. Replacement – zamjena), primjenu što manjeg broja pokusnih životinja (eng. Reduction – smanjenje), poboljšavanje uvjeta uzgoja, smještaja i skrbi pokusnih životinja, te poboljšanje metoda provođenja pokusa (eng. refinement – poboljšanje).

Životinjski modeli često su skupi i zahtijevaju puno vremena. Povrh toga, rezultati dobiveni korištenjem životinjskih modela često nisu posve relevantni i prenosivi na ljudsku biologiju. Alternativne metode i modeli mogu pomoći u rješavanju nekih od ovih problema, a sve više i više, napredak u znanosti i tehnologiji omogućuje i pruža realnije prilike za zamjenu korištenja životinja u budućnosti.

Kako bi ispravno primijenili načelo smanjenja, znanstvenici moraju napraviti pravi izbor u pogledu strategija tijekom dizajniranja studije te planiranja i izvođenja istraživanja. Znanstvenici moraju pažljivo analizirati prethodne studije kako bi bili sigurni da se mogu razmnožavati koristeći manje životinja. Štoviše, napredak postignut u tehnologiji (tehnike snimanja, statistička analiza…) omogućuje korištenje velikih skupova podataka i informacija dobivenih prethodnim istraživanjima, što pridonosi smanjenju broja životinja, pružajući više informacija po životinji.

Poboljšanje se odnosi na metode koje minimiziraju bol, patnju, uznemirenost ili trajnu štetu koju mogu doživjeti istraživačke životinje i koje poboljšavaju njihovu dobrobit. Poboljšanje se odnosi na sve aspekte korištenja životinja, od njihovog smještaja i uzgoja do znanstvenih postupaka koji se na njima provode. Istraživanja pokazuju da dobrobit životinja utječe na pouzdanost i ponovljivost istraživanja, tako da poboljšanje dobrobiti životinja korištenih u istraživanju poboljšava njihovu valjanost.

Projekt “The Three Rs and Animal Use in Science” (Tri R-a i upotreba životinja u znanosti) financira Zajednički istraživački centar (JRC Joint Research Centar) Europske komisije u okviru inicijative Europskog parlamenta, a provodi ga European Schoolnet (EUN). Cilj mu je izgraditi aktivnosti za podučavanje učenika osnovnih i srednjih škola o dobrobiti laboratorijskih životinja i zakonodavstvu EU-a koje utjelovljuje tri R-a (zamjena, redukcija i poboljšanje). Projekt Tri R-a posebno naglašava istraživanje alternativnih metoda ispitivanja koje ne koriste životinje. Kroz aktivnosti učenja, projekt će pomoći učenicima da postanu suosjećajni prema životinjama, steknu svijest o alternativama testiranju na životinjama, zainteresiraju se za etiku u znanosti i razviju svoje kritičko razmišljanje i vještine znanstvene pismenosti.

Zajednički istraživački centar služba je Komisije za znanost i znanje. Zapošljava znanstvenike koji provode istraživanja kako bi pružili neovisne znanstveno utemeljene savjete i podršku politici EU-a. Kao služba za znanost i znanje Europske komisije, misija Zajedničkog istraživačkog centra je poduprijeti politike EU-a neovisnim dokazima tijekom cijelog političkog ciklusa.

European Schoolnet (EUN) mreža je 34 europska ministarstva obrazovanja. Kao veliki međunarodni „think-tank“, EUN upravlja ključnim europskim uslugama u obrazovanju u ime ministarstava obrazovanja članica, Europske komisije i industrijskih partnera. Djeluje kao sučelje između obrazovnih politika i prakse te kao posrednik koji spaja ministarstva obrazovanja, škole, istraživačke centre i industriju radi plodonosne razmjene i suradnje.

U sam projekt uključena je i jedna nastavnica iz Hrvatske. Ella Rakovac Bekeš, nastavnica matematike u I. gimnaziji Osijek, jedna je od članica Panela vodećih nastavnika u Tri R projektu, gdje sudjeluje u brojnim projektnim aktivnostima, obrazovnim inicijativama i prilikama za obuku koje organizira tim Tri R-a ili Scientix. Kao jednu od projektnih aktivnosti izradila je scenarij poučavanja „Saving Jerry – AR Escape Room“. Glavni cilj ovog scenarija poučavanja je podizanje svijesti učenika srednjih škola o različitim temama u ispitivanju na životinjama i Tri R-a. Rješavajući razne matematičke zagonetke, primijenit će matematička načela u stvarnom životu, usvojiti tri R principa, shvatiti važnost tehnologije proširene stvarnosti u tome i pritom se zabavljati prolazeći kroz AR escape room pomažući laboratorijskom mišu (štakoru) Jerryju. Strategije koje će koristili dovest će ih do kraja AR escape rooma-a, čime će Jerryjeva kvaliteta života bila poboljšana.

Kao drugu projektnu aktivnost održala je radionicu za nastavnike županijskog stručnog vijeća matematike kroz koju su se sudionici upoznali s osnovama i načelima Tri R principa, postali svjesni vještina koje učenici mogu razviti učenjem o temama Tri R-a, te otkrili praktične aspekte znanosti. Osim navedenoga, upoznali se s primjerima kako se tri R provode u praksi, prilagodili postojeće materijale, te razvijali nove kako bi integrirali temu Tri R-a prema potrebama vlastitih razreda.

U sklopu je ovog projekta razvijen niz različitih materijala za učenje. Oni mogu pomoći učiteljima osnovnih i srednjih škola da uvedu temu Tri R-a u svoje učionice. Materijali pokrivaju širok raspon tema, pristupa i aktivnosti za različite dobne skupine. No, važno je naglasiti, ako se odlučite za implementaciju nekog od materijala, pripazite da tema odgovara vašem kurikulumu i raspoloživom vremenu, te jesu li opisane aktivnosti primjerene dobi vaših učenika, sposobnostima i potrebama. Slobodni ste prilagoditi, kombinirati ili promijeniti materijale provodeći samo određene aktivnosti. Na stranici projekta možete pronaći:

  • Scenariji učenja: različiti scenariji učenja koje su osmislili i testirali učitelji osnovnih i srednjih škola iz cijele Europe dostupni su na web stranici Tri R-a.
  • Dodatni resursi: kao što su komplementarne aktivnosti, PowerPoint prezentacije, podcasti, igre i mentalne mape koje su razvili učitelji i učenici koji se mogu se koristiti u nastavi. Većinu ovih dodatnih resursa vrlo je lako prilagoditi potrebama vaše učionice.
  • Karijere u Tri R-a: uz ove resurse, vaši učenici i vi naučit ćete o uzbudljivim karijerama vezanim uz Tri r-a. Dostupni su karijerni listovi, videozapisi, podcasti… dostupni su čak i intervjui sa stručnjacima. Ovaj dio se više preporuča za srednju školu.

Poveznica na mrežnu stranicu projekta “Three Rs” s materijalima za korištenje u nastavi.

Reference:

  1. EU direktiva 
  2. Tri Rs. NCTri Rs.
  3. Životinje korištene u znanstvene svrhe – Okoliš – Europska komisiji