prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kako razvijati učeničku samostalnost

Samostalan je učenik, uspješan učenik bez obzira na ocjene i konačan uspjeh koji postiže u školi. Samostalan učenik nije učenik koji ima sve odlične ocjene i godišnju pohvalu nastavnika ili nastavničkog vijeća za primjereno ponašanje, već onaj koji procesu učenja i usvajanja novog gradiva i znanja pristupa potaknut ponajprije intrinzičnom motivacijom i koji savjesno i odgovorno pristupa svojim obvezama te koji stečeno znanje zna primijeniti u svakodnevnom životu. 

Pročitajte kojim strategijama možete pomoći učenicima u razvijanju njihove samostalnosti.

Intrinzična umjesto ekstrinzične motivacije

Većina je učenika danas motivirana isključivo ocjenama. Smatraju kako jedino ocjene definiraju njihovu budućnost i u tom uvjerenju odrastaju i priklanjaju se već od prvih razreda razredne nastavne. Ocjene jesu važne, ali još je važnije učenike poučiti u obrazovno-odgojnom procesu kako one nikako ne smiju biti jedina motivacija. Ovdje velika uloga pripada upravo samom nastavniku. Inspirirati današnje učenike za učenje svakako nije jednostavan zadatak, a samim time nije ih jednostavno poticati na razvijanje intrinzične motivacije. Ako pokažete učenicima kako vam je važnije jesu li naučili ono što su trebali, ako ste ih potaknuli na istraživačko učenje, kritično razmišljanje, suradnju u grupnom radu, već ste puno pridonijeli razvoju njihove intrinzične motivacije. Učenici će manje biti opterećeni ocjenama, a više će ulagati u razvijanje novih vještina, spoznaja i u samo učenje. Tako se stvara samostalan učenik koji zna da ocjena nije mjerilo uspjeha, već stečeno znanje i kompetencije.

Samostalan učenik ima vlastitu intrinzičnu motivaciju umjesto ekstrinzične, samostalan način razmišljanja i promišljanja, siguran je u sebe i svoje sposobnosti i zna da odlična ocjena nije jedini način kako bi u životu postigao što je naumio. Zasigurno je jednako važan nastavnikov osobni odnos prema učenju. Ako je nastavnik zainteresiran, pristupa sa znatiželjom i motiviranošću prema učenju, otkrivanju novih znanja, to će uvelike utjecati i na same učenike koji će slijediti njegov primjer.

Plan učenja

Plan učenja ne podrazumijeva nužno tablicu kada se što mora naučiti. Plan učenja je plan samog učenika što sve želi postići u realnom vremenu. On može i treba sadržavati ocjene, pogotovo ako učenik želi popraviti uspjeh iz određenih predmeta. Plan učenja pomaže učenicima u razvijanju samostalnosti jer su oni ti koji odlučuju o strukturi plana, samostalno određuju organizaciju, dogovore i obveze koje imaju. Kada poučavate učenike kako izraditi plan učenja imajte individualizirani pristup jer je svaki učenik poseban sam po sebi i ima svoj način učenja i pristup radu. Također, važno je znati kako svaki učenik uči na svoj način i pri tome treba poštivati tri stila učenja.

Kada poučavate učenike kako izraditi plan učenja, najvažniji je raspored vremena izvan škole. Nastava je već sama po sebi strukturirana, zadana, postoji važeći nastavni plan i program, nastavnikove pripreme za svaki sat, ali što je s vremenom izvan školskog sustava? Upravo se u tog segmentu učenici najviše gube i ne znaju kako kvalitetno organizirati svoje vrijeme izvan škole tako da im za sve ostane dovoljno vremena u što je uključeno sljedeće: učenje, izvršavanje školskih i izvanškolskih aktivnosti, ali i vrijeme koje moraju imati za sebe, svoje hobije i druženje s obitelji i prijateljima. Kao njihov nastavnik možete im pomoći savjetima na što se više, a na što se manje trebaju orijentirati izvan nastave jer možda učenici troše vrijeme na nešto što im trenutno nije potrebno. Možda se jednako tako usmjeravaju na određeni dio gradiva i gube na njemu puno više vremena nego što je to doista potrebno. Nastavnik najbolje poznaje njihove radne navike, pristupe učenju i zadatcima. Određenim je učenicima potrebno više, dok drugima manje vremena kako bi svladali određeni dio gradiva i nastavnik upravo u tom području najviše može pomoći i uputiti učenike kako da što bolje osmisle svoj plan učenja. Držeći se plana učenja, učenici stječu više samostalnosti i osjećaju se sigurnijima u svoje procjene i organizaciju.

Refleksija

Refleksija pomaže učenicima u građenju vlastite samostalnosti na način da odgovore na određena pitanja koja će im ukazati jesu dobro savladali gradivo, jesu li razumjeli ono što uče, trebaju li dodatnu pomoć i koliko su bili samostalni u onome što su trebali napraviti. Učenici sami uz pomoć nastavničkih pitanja mogu provesti refleksiju, ali mogu to napraviti i u paru s razrednim kolegom. Ponekada perspektiva drugog učenika objektivnije može utjecati na sam proces refleksije.

Samostalnost učenika je proces koji ne dolazi sam od sebe. Rijetki su oni učenici koji samostalnost imaju usađenu u svome karakteru, ali u većini slučajeva učenicima su potrebne smjernice i pomoć u procesu stjecanja samostalnost.

Izvor:

https://www.edutopia.org/article/guiding-students-be-independent-learners