prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Kompetencije za kulturu demokracije

Kultura demokracije i aktivno građanstvo sadržane su u međupredmetnim temama i predmetima srednjoškolskog odgoja i obrazovanja (Politika i gospodarstvo, Ljudska prava, Ustavni ustroj Republike Hrvatske…).

Suvremena društva suočavaju se s brojnim izazovima, uključujući netrpeljivosti i predrasude, nepovjerenje u politiku, apstinenciju birača, korupcija, trgovanje ljudima, vršnjačko nasilje, nasilje u obitelji i slično.

Formativno obrazovanje s jasnim demokratskim kompetencijama te ulazne informacije i prakse mogu povećati demokratsku angažiranost, legitimnost i uvažavanje kulturne raznolikosti.

Motivacija učenika u ovom je segmentu od iznimnog značaja te je uputno učenika usmjeriti na konkretne akcije i alternativne politike. Volonterstvo, timski rad i suradnja, javno oglašavanje, ankete i intervjui, komunikacija s lokalnim organima vlasti te predstavljanje svojih konkretnih uradaka uvelike će doprinijeti stvaranju aktivnog građanina koji reagira na lokalnu ili širu politiku te daje svoja konkretna rješenja. Učenici uz mentorstvo nastavnika sudjelovanjem u Projektu građanin stječu kompetencije aktivnog građanstva, a svoje uratke mogu predstaviti na županijskim i državnim Smotrama.

Vijeće Europe izradilo je konceptualni model kompetencija koje su građanima nužne za sudjelovanje u kulturi demokracije te su i nastavnici Republike Hrvatske sa svojim učenicima bili pozvani sudjelovati u izradbi CDC Porfolia za demokratsku kulturu kao pilot projekta koji je trajao od listopada do kraja veljače 2020. godine.

Popis kompetencija koje pojedincu omogućavaju djelotvorno sudjelovanje u kulturi demokracije su: Vrijednosti (vrednovanje ljudskog dostojanstva i ljudskih prava, kulturna raznolikost, demokracija, pravda i vladavina prava), stavovi (građanski duh, odgovornost, tolerancija, osjetljivost za druge, uvažavanje kulturne raznolikosti), vještine (slušanje i opažanje, fleksibilnost i prilagodljivost, kritičko razmišljanje, suradnja, rješavanje sukoba), znanje i kritičko razumijevanje (znanje i kritičko razumijevanje sebe, jezika i komunikacije, znanje i kritičko razumijevanje svijeta).

Građanski duh kao osjećaj pripadnosti zajednici, osjećaj građanske dužnosti, odgovornost prema vlastitom djelovanju i pozitivno vjerovanje u svoje mogućnosti promjene i napretka doprinijet će kompetencijama za kulturu demokracije.

Učenici kompetencije razvijaju postupno kroz izvannastavne aktivnosti, projekte i međupredmetne teme gdje ih bolje upoznajemo i razvijamo građanske kompetencije mladeži.

 

Autor članka: Jasminka Berend

Izvori: Amnesty International Hrvatske: Prvi koraci, Priručnik o odgoju i obrazovanju za ljudska prava, Zg,2000.

https://epale.ec.europa.eu/