prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Ljubav Eura i učenika porasla s eTwinning projektom

Srednje škole iz Hrvatske, Slovenije i Litve završile eTwinning projektom Euro nova valuta i njegov utjecaj na društvo i ekonomiju.

Srednja škola Ivana Meštrovića Drniš škola ambasador europskog parlamenta već treću godinu zaredom provodi različite aktivnosti u sklopu izvođenja izvananstavnih aktivnosti a sve s ciljem boljeg upoznavanja vrijednosti koje nosi europska unija za njene građanke i građane.

Provodeći različite aktivnosti i prateći događanja kroz struku te surađujući zajedno s kolegama s eTwinning platforme kao nastavnica ekonomske grupe predmeta pokrenula sam projekt pod nazivom Euro nova valuta i utjecaj na društvo i ekonomiju/Euro the new currency, and its impact on society and the economy.

Cilj ovog projekta uz razvoj jezičnih i digitalnih kompetencija  jeste upoznavanje učenika s novom valutom Euro, razvijanje financijske pismenost te usvajanje znanja o europskim integracijama.

Međunarodni projekt je započeo u mjesecu rujnu kada se na projektnu ideju uključuje i nastavnica Kristina Vukošić Popov kao suautorica time je projekt prijavljen na platforumu kojemu su se ubrzo pridružili  partneri iz srednjih škola diljem Hrvatske, Slovenije, Litve te broji ukupno 52 člana od toga 8 nastavnika. Škole koje su sudjelovale su u projektu su Druga srednja škola Beli Manastir, Prva srednja škola Beli Manastir , Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik, Strojarska i tehnička škola Fausta Vrančića Zagreb , Gimnazija Garliava Luksa Progimnazija Ktu vaizgantas i Dijaški dom Nova Gorica. Naravno kroz sam rad i trajanje projekta neki su partneri odustali od rada u ovom slučaju kolegica iz Belgije.

U projektu koji je počeo u rujnu prošle kalenadrske godine učenici su prema procesu rada na online sastncima uvodno predstavljali sebe, svoje škole, gradove te prihvatljiva pravila ponašanja na internetu. Provedene su početne ankete te kreirani međunarodni timovi učenika koji su radili na zajedničkim aktivnostima i zadacima o euru. Samom izradom individualnih i zajedničkih zadataka učenici iz različitih zemalja uključenih u projekt uspoređivali su situacije u društvu prelaskom s  nacionalne valute kune na jedinstvenu europsku valutu euro.

Za sve učenike uključene u ovaj projekt u sklopu Svjetskog/Europskog tjedna novca organizirano je javno događanje online predavanje predstavnika Hrvatske narodne te uživo gostovanje u Srednjoj školi Ivana Meštrovića Drniš.

Učenici su kroz predavanje upoznali obilježja novčanica i kovanica eura, zaštitna obilježja novčanica i kovanica eura te načine provjere njihove autentičnosti, a saznali su i osnovne informacije o djelovanju Hrvatske narodne banke u Eurosustavu, nakon što je Republika Hrvatska 1. siječnja 2023. postala 20 članica Europske unije u kojoj je euro službeno sredstvo plaćanja.

Nakon svih predavanja u živo i online provodio se mali kviz putem IKT alata, a najbolji su učenici primili prigodne poklone Hrvatske narodne banke. Ovom aktivnošću kroz projekt pokazalo se kako vanjski dionici u zajednici žele i hoće sudjelovati bez obzira nalazili se u urbanom ili ruralnom području. Uz brojne digitalne alate kojima su se učenici koristili, učenici su koristili službenu web stranicu Statistika europodručja i nacionalnih središnjih banaka europske unije i  osobni kalkulator inflacije uz pomoć kojeg su izračunavali osobnu stopu inflacije i njen utjecaj na košaricu dobara u pojedinoj zemlji sudioniku projekta. Na taj su način učenici izračunavanjem osobne stope inflacije i usporedbe analizom podataka došli do rezultata gdje je inflacija najviše rasla u tom trenutku te kakva je trenutna kupovna moć. Izradom ovog zadataka na praktičnom osobnom primjeru uvidjeli su ono što u školi uče teoretski u nastavnim lekcijama o inflaciji i njenom utjecaju na ponašanje potrošača u procesu kupnje.

Osim analize košarice dobara učenici su uspoređivali promjenu cijena dobara i usluga u odnosu prije uvođenja eura i nakon uvođenja eura na područje Hrvatske. Izračunali su prosječnu promjenu promatranih cijena proizvoda i usluga a tu su promjenu izrazili u postocima. Svrha ovih aktivnosti je jačanje financijske pismenosti u mladih i razvijanje kritičkog razmišljanja i analitičkih vještina.

Kroz projekt učenici su proučavali povijest razvoja nacionalnih središnjih banaka i razvoj Europske unije i eura kao zajedničke valute u Europskoj uniji. Tako su upoznali povijesni tijek europskih integracija koje su započele 1957. godine kada je osnovana Europska ekonomska zajednica s ciljem slobodnijeg kretanja ljudi, kapitala i usluga među državama članicama. Učenicima junior ambasadorima europskog parlamenta Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš to je bilo već poznato područje jer su se kroz interaktivne lekcije i kvizove upoznali o tome i ranije kroz program EPAS.

Svi su učenici u IKT alatu izradili i vremensku nit razvoja središnjih banaka gdje su kronološki poredali sve bitne datume događaje vezane za nacionalne valute i središnje banke do uvođenja eura kao službene valute na teritorije Hrvatske, Slovenije i Litve.

Naposljetku kako sve ne bi bilo previše ozbiljno učenici su izradili story book na slobodnu temu Euro gdje su svi timovi pisali priče od sto riječi na engleskom jeziku. Ovom aktivnošću pokazali su svoje vještine pisanja, znanja stranog jezika ali i socijalnu tematiku koju su kroz priče o novcu i siromaštvu bile posebno zastupljene. Posljednje što su svi skupa izradili nastavnici i učenici u projektu uz pomoć alata Memecam.io na šaljiv i duhovit način uz pomoć AI tehnologije prikazali su sebe, Euro, Euro u školi i gradu.

Projekt Euro nova valuta i utjecaj na društvo i ekonomiju povezao je škole iz različitih dijelova Europske unije s ruralnog i urbanog područja, različite dionike koji su doprinijeli realizaciji aktivnosti projekta i njegovoj što većoj vidljivosti, uključio je učenike u međunarodne aktivnosti s ciljem stvaranja boljih uvjeta za sve kroz jačanje financijske pismenosti, razmjenu ideja znanja i iskustva europskih građanki i građana o Euru.