09. lipnja – Međunarodni dan arhiva

Međunarodni dan arhiva hrvatska arhivska zajednica obilježavanjem ovog dana želi potaknuti i razviti svijest javnosti o arhivskom gradivu kao spomeničkom blagu.

Ideja o obilježavanju Međunarodnog dana arhiva rodila se još početkom novog stoljeća. Na XV. Kongresu u Beču 2004. sudionici su usvojili rezoluciju o osnivanju Međunarodnog dana arhiva koji bi se održavao svake godine 9. lipnja, na dan osnutka ICA-e (Međunarodno arhivsko vijeće). Prošlo je još nekoliko godina, prije nego što je 9. lipnja 2008. prvi put obilježen Međunarodni dan arhiva.

Međunarodni dan arhiva je prilika kada arhivi u svijetu javnost upoznaju sa svojom stručnom, kulturnom, znanstvenom, upravnom i uslužnom djelatnošću, kao i s vrijednim povijesnim izvorima o kojima skrbe. Hrvatski arhivi su 9. lipnja 2009. godine po prvi put obilježili Međunarodni dan arhiva.

Hrvatski arhivi u povodu Međunarodnog dan arhiva priređuju izložbe, organiziraju predavanja, radionice, promocije knjiga, stručne skupove i druge promotivne događaje – kako u arhivima, tako i u drugim ustanovama – promičući na taj način multikulturni pristup nacionalnoj povijesti i kulturi, a ponajviše svjedoče o važnosti zaštite pisane kulturne baštine.

Ovogodišnja tema Međunarodnoga arhivskog vijeća jest Arhivi smo (svi) mi (Archives Are You/Nous Sommes Les Archives), u koju smo uklopili već ranije prihvaćenu nacionalnu temu Sačuvajmo baštinu!, odabranu povodom 50. obljetnice UNESCO-ve Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, te 30. obljetnice hrvatskoga potpisivanja navedene konvencije (6. srpnja 1992.). Stoga smo, budući su navedene teme posve kompatibilne, kreirali konačni naslov: Sačuvajmo baštinu jer arhivi smo (svi) mi!

U održavanju Međunarodnog tjedna/dana arhiva sudjeluje Hrvatski državni arhiv, svi državni arhivi u RH, Hrvatski memomorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, Znanstvena knjižnica Zadar, Pismohrana splitsko-dalmatinske županije, i dr., uz suradnju drugih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih ustanova.