prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Međunarodni dan obitelji u 3. b razredu

Svake godine 15. svibnja obilježava se Međunarodni dan obitelji kojeg su proglasili Ujedinjeni narodi još 1989. godine. Slogan ovog dana glasi: “Obiteljski dan ne čine stvari nego srdačni odnosi roditelja i djece”. 

Ove godine su nam mogućnosti obilježavanja ograničene, ali bez obzira na COVID-19 učenici 3.b razreda Osnovne škole Opuzen s učiteljicom Ivanom Bašić obilježili su Međunarodni dan obitelji. Učenici su napisali akrostih o obitelji i naslikali svoje obitelji u šetnji.

Pjevali su pjesme o mami i izvodili pokrete uz glazbu koje su sami osmislili. U današnje vrijeme, u zadanoj situaciji pokazali su nam svoju obitelj koju vole i cijene na svoj način. Svoje radove u nastavi na daljinu učenici su učitali u Padlet.

 

 

ODGOJNO-OBRAZOVNI ISHODI

 OŠ HJ A.3.1. Učenik razgovara i govori tekstove   jednostavne strukture.

 – služi se novim riječima u skladu s   komunikacijskom situacijom i temom

 – u govornim situacijama samostalno prilagođava   ton, intonaciju i stil

 

 OŠ HJ A.3.4. Učenik piše vođenim pisanjem   jednostavne tekstove u skladu s temom.

 – piše jednostavne tekstove prema zadanoj ili   slobodno odabranoj temi

 – provjerava pravopisnu točnost i slovopisnu čitkost u pisanju

 

 OŠ HJ A.3.5. Učenik oblikuje tekst služeći se   imenicama, glagolima i pridjevima, uvažavajući   gramatička i pravopisna pravila.

– piše pridjeve uz imenice da bi stvorio življu i potpuniju sliku

 – prepoznaje ogledne i česte umanjenice i uvećanice

 – razlikuje jesnu i niječnu rečenicu

 

 OŠ HJ B.3.4. Učenik se stvaralački izražava prema vlastitome interesu potaknut različitim iskustvima i doživljajima književnoga teksta.

 – koristi se jezičnim vještinama, aktivnim rječnikom i   temeljnim znanjima radi oblikovanja uradaka u kojima dolazi do izražaja kreativnost, originalnost i stvaralačko mišljenje

 – istražuje, eksperimentira i slobodno radi na temi koja mu je bliska

 – stvara različite individualne uratke

 

 

 OŠ LK A.3.1. Učenik likovnim i vizualnim   izražavanjem interpretira različite sadržaje.

 – učenik, u stvaralačkom procesu i izražavanju   koristi: likovni jezik, iskustvo usmjerenog opažanja, doživljaj temeljen na osjećajima, iskustvu, mislima i informacijama, slobodne asocijacije na temelju poticaja

 

 OŠ LK A.3.2. Učenik demonstrira fine motoričke   vještine upotrebom različitih likovnih materijala i   postupaka u vlastitom likovnom izražavanju.

 – učenik istražuje likovne materijale i postupke u   svrhu izrade likovnog uratka

 – uočava i izražava osobitosti likovnih materijala i   postupaka pri njihovoj upotrebi

 

 OŠ LK B.3.1. Učenik povezuje likovno i vizualno   umjetničko djelo s osobnim doživljajem, likovnim   jezikom i tematskim sadržajem djela.

 – učenik opisuje osobni doživljaj djela i povezuje ga s vlastitim osjećajima, iskustvom i mislima

 – učenik opisuje: materijale i postupke, likovne   elemente i kompozicijska načela, tematski sadržaj   djela (motiv, teme, asocijacije)

 

 OŠ LK B.3.2. Učenik uspoređuje svoj likovni ili   vizualni rad i radove drugih učenika te opisuje   vlastiti doživljaj stvaranja.

 – učenik opisuje i uspoređuje likovne ili vizualne   radove prema kriterijima: likovnog jezika, likovnih materijala, tehnika i/ili vizualnih medija, prikaza motiva te originalnosti i uloženog truda

 – učenik prepoznaje poticaj, osnovnu ideju/poruku te način na koji je to izraženo u likovnom ili vizualnom radu

 – učenik prepoznaje da je zadani likovni/vizualni   problem moguće riješiti na više (jednakovrijednih) načina

 – učenik prepoznaje razinu osobnog zadovoljstva u stvaralačkom procesu

 OŠ GK B.3.1. Učenik sudjeluje u zajedničkoj izvedbi glazbe.

 OŠ GK B.3.2. Učenik pjeva/ izvodi pjesme i brojalice

 OŠ GK B.3.3. Učenik izvodi glazbene igre uz   pjevanje, slušanje glazbe i pokret uz glazbu. 

 ODGOJNO-OBRAZOVNA OČEKIVANJA   MEĐUPREDMETNIH TEMA I SUODNOSI S   OSTALIM PREDMETIMA

 OŠ HJ A.3.1. Učenik razgovara i govori tekstove   jednostavne strukture.

 osr B.2.2. Razvija komunikacijske kompetencije.

 uku A.2.4. Učenik razlikuje činjenice od mišljenja i sposoban je usporediti različite ideje.

 osr A.2.2. Upravlja emocijama i ponašanjem.

 osr B.2.1. Opisuje i uvažava potrebe i osjećaje   drugih.

 uku B.2.4. Na poticaj učitelja, ali i samostalno,   učenik samovrednuje proces učenja i svoje rezultate te procjenjuje ostvareni napredak.

 

Povodom toga dana održali su videokonferenciju sa svojim partnerima iz Područne škole Farkaševac i međusobno prezentirali radove.

Snimka videokonferencije.

Ova je aktivnost dio projekta Pružimo djeci ruku ljubavi.