prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Međunarodni skup o glagoljaštvu u Krku

Međunarodni znanstveni skup “Glagoljaštvo – baština, tradicija i inovacija” održava se u Krku od 20. do 22. listopada u povodu 70. obljetnice postojanja Staroslavenskoga instituta u Zagrebu i 120. obljetnice osnutka prethodnika, Staroslavenske akademije u Krku.

To je četvrti znanstveni skup, nakon onih održanih 1992., 2002. i 2012. godine, kojima se obilježavaju visoke jubilarne godišnjice, rekao je predsjednik Organizacijskog odbora, znanstveni suradnik u Institutu Kristijan Kuhar. Skupovi su se pokazali vodećom platformom u predstavljanju glagoljaštva kao jednoga od temelja hrvatske povijesti te jednoga od najistaknutijih segmenata hrvatskoga doprinosa europskoj kulturnoj povijesti, ocjenjuje jedan od organizatora skupa, Staroslavenski institut u Zagrebu.

Organizatori skupa su Staroslavenski institut u Zagrebu, Krčka biskupija, Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveni centar izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo pri Staroslavenskom institutu te Slovanský ústav Akademie iz Češke.

Kako navodi Kristijan Kuhar, sudjelovat će 78 znanstvenika iz 12 zemalja, istraživača hrvatskoglagoljske i ukupne ćirilometodske baštine, a među njima su ugledni znanstvenici poput Margaret Dimitrove, Johannesa Reinharta, Giorgia Ziffera, Krassimira Stantcheva i Julie Verkholanstev.

Namjera organizatora je da se otkriju novi dosezi hrvatskih glagoljaša, rasvijetli dubina njihove uronjenosti u (crkveno)slavensko, mediteransko i europsko kulturno nasljeđe te upozna s potencijalom njihove baštine u sadašnjosti i budućnosti.

Jedna od tema skupa su inovacije u digitalizaciji građe koja većinom potječe iz srednjovjekovnog razdoblja. Izvorni materijal različitim se metodama prenosi u digitalni oblik, a time se omogućuje dulje i učinkovitije očuvanje te šira dostupnost za uvid i istraživanje.

Misija Staroslavenskog instituta, osnovanog pod sadašnjim imenom 1952. kao sljednika Staroslavenske akademije u Krku i Zagrebu, interdisciplinarno je istraživanje hrvatske srednjovjekovne glagoljske baštine u hrvatskom i europskom kontekstu. Znanstvenici Instituta traže, otkrivaju, prepoznaju, sustavno popisuju, obrađuju i istražuju hrvatske i staroslavenske glagoljske rukopise, natpise i tiskane knjige sa stajališta paleoslavistike, kroatistike, lingvistike, medievistike i drugih znanstvenih područja.

Timski se obrađuju i objavljuju Rječnik crkvenoslavenskog jezika hrvatske redakcije kao dugogodišnji temeljni projekt Instituta, kritička izdanja hrvatskoglagoljskih biblijskih, apokrifnih, hagiografskih i propovjednih tekstova, književne, paleografske i druge studije, zbornici, monografije i udžbenici.