prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Na Edutoriju od sada dostupni novi scenariji za međupredmetne teme uz prateće interaktivne sadržaje za učenike

Ukupno 150 novih scenarija poučavanja za svih 7 međupredmetnih tema, od 5. razreda osnovne škole do 4. razreda gimnazije, uz 99 novih pratećih interaktivnih sadržaja, dostupno je na Edutoriju.

Scenariji poučavanja nude inovativne i maštovite ideje za provedbu nastavnih aktivnosti suvremenim pedagoškim metodama uz svrhovitu primjenu odgovarajućih digitalnih sadržaja i alata, a osmišljeni su tako da motiviraju učenike, da im odgojno-obrazovne sadržaje približe na njima blizak način i da povezuju međupredmetne teme sa situacijama iz svakodnevnog života.

Pojedini scenarij poučavanja orijentiran je na jednu od sedam međupredmetnih tema, a sadrži od tri do pet opisa aktivnosti koje pokazuju na koji se način ta tema može uključiti u različite općeobrazovne predmete i izvannastavne aktivnosti pokrivajući tako i kurikulum međupredmetne teme i predmetne kurikulume.

Primjena aktivnosti iz scenarija poučavanja u nastavi vrlo je fleksibilna. Aktivnosti se mogu uklopiti u nastavu svakog nastavnog predmeta kao zaokružena cjelina (nastavni sat), kao dio nastavnog sata, ili se mogu provoditi kroz više nastavnih sati.

Za neke od scenarija poučavanja izrađeni su i interaktivni sadržaji, kao odgovor na nedostatak primjerenih, pouzdanih i relevantnih digitalnih sadržaja za međupredmetne teme na hrvatskom jeziku, koristeći prednosti digitalnih tehnologija poput interaktivnosti, nelinearnosti, multimedijalnosti i prilagodljivosti.

To su sadržaji kraćeg trajanja namijenjeni prvenstveno učenicima za samostalno korištenje, a mogu se koristiti i u nastavnom procesu za poučavanje. Učenika potiču na aktivno učenje na inovativan, učinkovit, motivirajuć i pojedincu prilagođen način, a nastavniku omogućavaju primjenu raznolikih strategija, pristupa i metoda poučavanja.

Scenariji poučavanja za nastavnike
Interaktivni sadržaji za učenike