prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nastava na daljinu i učenici s teškoćama u učenju

Suvremeni nastavnik mora doprijeti do svih učenika u razredu, od darovitih pa do učenika s teškoćama u učenju. Korištenje virtualnih okruženja i edukacijskih tehnologija, mogu se poboljšati vještine, proces učenja i život učenika s poteškoćama.

 

 

Cilj je svakog nastavnika aktivno uključivanje učenika u nastavni proces, razvoj kritičkog mišljenja i socijalnih vještina, poboljšanje učeničkih rezultata i stvaranje poticajnog radnog ozračja u virtualnom okruženju. Potrebno je voditi računa o konkretnoj situaciji u razredu, uvažavati razlike među učenicima i nastojati da se optimalno razviju sposobnosti učenika. Nastava na daljinu za svakog nastavnika predstavlja izazov i primjenu različitih vještina kako bi se potrebni ishodi realizirali.

Jedan od načina kako motivirati učenike u nastavi na daljinu je korištenje različitih tehnika poučavanja uz primjenu digitalne tehnologije. Vrlo uspješnom pokazala se insert tehnika. Tehnika čitanja koja započinje pretraživanjem predznanja i postavljanjem pitanja. Učenici koriste različite, unaprijed dogovorene, oznake u skladu sa vlastitim znanjem i sposobnostima. Vrlo uspješno se može primijeniti u numeričkim zadacima iz fizike. U primjeru (slika 1.) je navedeno kako učenik s teškoćama koristi oznake “+” za fizičku veličinu koja je u zadatku zadana, a oznaku „?“ za veličinu koju mora izračunati. U nastavi na daljinu ova tehnika se može uspješno koristiti uz pomoć digitalnog alata AWW – A web White Bord.

Slika 1. Insert tehnika

Slika 1. Insert tehnika – zadatak iz fizike

Dakle, ova je tehnika dobar pokazatelj praćenja razumijevanja.

Razumijevanje postavljenih problema se može unaprijediti vizualizacijom. Videozapisi učenicima omogućuju zornije usvajanje novih nastavnih sadržaja, a ako taj videozapis učinite interaktivnim (slika 2.) pomoću alata Microsoft Stream, nastavnik dobiva povratnu informaciju o razumijevanju sadržaja i usvojenosti ishoda. Interaktivni videozapis možete pogledati na poveznici https://bit.ly/3bWHlOD .

Slika 2. Interaktivni videozapis

Učenicima moramo pristupiti na više razina i truditi se prilagoditi ishod zadatka njihovim sposobnostima. Sadržajna prilagodba zadataka njihovim sposobnostima pridonosi razvoju njihove samostalnosti, radnih navika i vještina, a povećava i motivaciju i aktivnost učenika tijekom nastave na daljinu. Prilagodbu zadataka iz matematike može se uraditi na različite načine uz pomoć online alata za izradu kvizova. U primjeru (slika 3. i slika 4.) prikazana je sadržajna prilagodba problemskog zadatka (ISHOD: MAT SŠ B.1.4. Primjenjuje linearnu funkciju pri rješavanju problema).

Slika 3. Zadatak

Slika 4. Prilagođeni zadatak za učenike s teškoćama u učenju

Kako izgleda prilagođeni zadatak za učenike s teškoćama u učenju izrađen u alatu Liveworksheets pogledajte na poveznici https://bit.ly/2XB8fYu .

Od nastavnika se očekuje da omogući svakom učeniku da bude uspješan u svom radu u skladu svojih sposobnosti i mogućnosti.