prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nastava na daljinu potiče kritičko i kreativno razmišljanje (o turizmu)

Učenici Ekonomsko-birotehničke škole (smjer Hotelijersko-turistički tehničar) u Slavonskome Brodu i njihova profesorica Ivana Opačak polako prevladavaju izazove nastave na daljinu i postaju svjesni njezinih blagodati. Tijekom 4 sata nastave engleskoga jezika uspješno su ovladali novim digitalnim alatima (Padlet, Genial.ly, Tricider) koji će im koristiti u procesu komunikacije i suradničkoga učenja, ali i diseminacije rezultata i vrednovanja ishoda učenja. U okviru 10. nastavne cjeline “True Art“ obradili su nastavnu jedinicu “Tourism in Dubrovnik“ nakon koje će uslijediti usvajanje vještine uspješnoga prezentiranja i predstavljanje lokalnih znamenitosti po izboru učenika.  

Učenici su tijekom odgojno-obrazovnoga rada ostvarili sljedeće ishode učenja:

  • učenik koristi digitalni alat Padlet kako bi predstavio sebe i svoja razmišljanja o nastavi na daljinu u virtualnome razrednom okruženju;
  • učenik analizira jednostavan prilagođen i izvoran tekst o Dubrovniku srednje dužine pri slušanju i čitanju;
  • učenik imenuje turističke znamenitosti Dubrovnika (te, kao dodatni izazov, uočava dobre i loše učinke turizma u Dubrovniku);
  • učenik koristi digitalni alat Tricider kako bi s prijateljima iz razreda podijelio svoja očekivanja i usvojene informacije o turizmu u Dubrovniku;
  • učenik kreira i, u razrednome Padletu, objavljuje digitalni (Genial.ly) materijal na kojemu predstavlja 10 zanimljivosti o Dubrovniku;
  • učenik, u razrednome Padletu, vrednuje vlastiti uradak, kao i uradak jednoga od vršnjaka.

Nastavnica je, prije početka nastave na daljinu, kreirala razredni Padlet koji će predstavljati (svima uvijek dostupnu) riznicu zadataka s uputama, radnih i kreativnih materijala. Dogovorena su i jasna pravila – svi će zadaci nastavnice biti datirani i označeni žutom bojom. Svi novopredani materijali učenika bit će bijeli, a nastavnica će pročitane/vrednovane zadatke obojiti u plavo/ružičasto. Prvi su zadaci za učenike (tijekom blok-sata engleskoga jezika) bili ovladati novim alatom i u e-učionici predstaviti sebe i svoja razmišljanja o novonastaloj situaciji – nastavi na daljinu/“Distance Learning“ (učenici su pozvani da prouče mrežne izvore). Nastavnica je bila ugodno iznenađena i ohrabrena pozitivnim doživljajima učenika i spremnošću da rade i uče na daljinu. Evo kako danas izgleda razredni Padlet: https://padlet.com/ivanaopacak/Bookmarks

Za potrebe nastavka rada (tijekom sljedećega blok-sata engleskoga jezika) izrađena je Power Point prezentacija s jasnim uputama nastavnice. Istu je nastavnica podijelila s učenicima u Padletu i u virtualnoj Teams učionici (putem poveznice na dokument pohranjen na Google Disku): 

https://drive.google.com/open?id=1F_1czmKwF8v__rxVFNSqbCCivYNFEJAP

U prezentaciji su dane jasne upute učenicima kako odraditi zadatak slušanja i čitanja s razumijevanjem, a priložena je i poveznica na digitalnu raspravu (Tricider) u kojoj su učenici pozvani podijeliti svoja razmišljanja i zapažanja tijekom učenja. Budući da je u razrednome odjelu 10-ak učenika (članova školskoga debatnog kluba) iznimno visokoga stupnja poznavanja engleskoga jezika,dodana su i dva izborna zadatka koja upućuju na dodatne materijale (izvorni tekst The Telegrapha “Has Tourism Killed Dubrovnik“ i istoimeni slušni materijal) i aktivniji doprinos Tricider raspravi. Ovdje su očekivanja nastavnice bila veća od realizacije, no potpuno je razumljivo ako učenici tijekom prvoga tjedna nastave na daljinu nisu bili spremni na dodatne izazove. (To se uvijek može promijeniti u budućnosti. Nastavnica će pokušati rasplamsati diskusiju o dobrim i lošim učincima turizma prilikom pripreme za pisanje raspravljačkoga eseja.)

Posljednji je izazov/zadatak za učenike bio izraditi digitalni materijal (prema preporuci nastavnice, Genial.ly prezentaciju ili interaktivnu sliku jer su učenici već imali prilike izraditi iste) kako bi predstavili 10 zanimljivosti za vidjeti/činiti u Dubrovniku. Materijale su, nakon samovrednovanja prema uputi nastavnice u prezentaciji, učenici podijelili u razrednome Padletu. Uslijedit će vršnjačko vrednovanje i izbor najboljega uratka i(li) izrada zajedničke prezentacije o Dubrovniku. Učenici će, kao izborni zadatak, dobiti uputu da izrade prezentaciju koja donosi 10 lokalnih znamenitosti kako bi svoj grad/svoje selo predstavili partnerima u novome eTwinning projektu. ETwinning izazovi posebna su radost u ovome razrednom odjelu!