prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Nova faza projekta Sigurnost djece na Internetu

Projekt razvoja školskog kurikuluma “Sigurnost djece na Internetu”, u kojemu CARNet sudjeluje kao suradnik, ulazi u pretposljednju fazu – pilot testiranje pripremljenog kurikuluma i pratećih obrazovnih sadržaja.

Školski kurikulum “Sigurnost djece na Internetu” organiziran je u četiri modula i vertikalno je usklađen u pet cjelina: informacije, komunikacije, stvaranje sadržaja, sigurnost i rješavanje problema, prema preporuci Europskog okvira za razvoj i razumijevanje digitalne kompetencije u Europi. 


Svaki od četiri modula namijenjen je određenom uzrastu djece osnovnih škola u Republici Hrvatskoj:

  • modul pripremljen je za učenike 1. i 2. razreda
  • modul za učenike 3. i 4. razreda
  • modul za učenike 5. i 6. razreda te
  • modul za učenike 7. i 8. razreda.

Svaki modul sadrži 20 tema (ukupno 80 tema) osmišljenih za realizaciju tijekom školske godine, po deset tema u svakom razredu.Na mrežnim stranicama projekta petzanet.HR objavljuju se radne verzije svih sadržaja te su svi nastavnici pozvani pogledati ih i primijeniti u svojim školama. 


U izborniku Kurikulum moguće je pronaći cjelovit kurikulum s rasporedom po modulima i prijedlozima za raspored po razredima. Na podstranicama tog izbornika moguće je pregledavati sadržaje po modulima razvrstane prema korisnicima, odnosno oblicima sadržaja (učenici, učitelji, roditelji, multimedija).
 Sveobuhvatan pregled dostupan je pretraživanjem baze koja sadrži više od 800 zapisa pretraživih po 16 kriterija. Svi sadržaji objavljeni su pod CC-BY-NC-SA licencom i besplatni su za preuzimanje i korištenje u nekomercijalne svrhe.


Posebno valja istaknuti Virtualnu učionicu u kojoj je svih 80 tema pripremljeno u obliku e-udžbenika pa su tako učenicima, učiteljima i roditeljima sadržaji za svaku temu lako dostupni. 


Svi zainteresirani mogu se pridružiti isprobavanju i implementaciji školskog kurikuluma “Sigurnost djece na Internetu”, a pedagoški tim od 30 učitelja rado će im pritom pomoći.