prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Novi tematski broj „Libellariuma: časopisa za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti“

Pročitajte novi broj Libellariuma: časopisa za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti koji tematski okuplja izabrane radove s međunarodne konferencije Solidarnost u kulturi: Zaštita kulturne baštine u kriznim uvjetima (Solidarity in culture: Heritage protection under conditions of crisis).

Konferencija je bila organizirana prethodne godine u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu u suradnji s brojnim partnerima. U ovome tematskom broju svoj doprinos složenoj problematici zaštite kulturne baštine u kriznim situacijama donose domaći i inozemni autori čiji je znanstvenoistraživački rad utemeljen u različitim područjima i disciplinama.

Dvanaest radova obuhvaća teme upravljanja rizikom u sektoru kulture te utjecaja pandemije Covid-19 na poslovanje baštinskih ustanova s posebnim osvrtima na poslovanje knjižnica suočenima s kriznim situacijama. Kroz više radova provlači se iznimno aktualna tema volontiranja u sektoru kulture nakon katastrofa i kriznih situacija, ideje nužnosti umrežavanja, strateškoga planiranja i razvijanja solidarnosti među ustanovama u kulturi.

Cjeloviti broj Libellariuma: časopisa za istraživanja u području informacijskih i srodnih znanosti.