prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Obilježavanje Europske godine mladih

Cijelu 2022. godinu obilježava se Europska godina mladih u kojoj se želi ukazati na važnu ulogu mladih u izgradnji bolje, uključivije, zelenije i digitalnije budućnosti.

Prošlog je rujna predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila da će 2022. godina biti Europska godina mladih, jedinstvena prigoda za dijalog s mladima o njihovom viđenju vlastite uloge u europskoj budućnosti i zajedničkim koracima koje možemo poduzeti kako bi sudjelovanje mladih i njihov aktivni angažman u društvu postale trajne značajke naših programa. Idealna je prilika i da naglasimo postignuća programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti. U okviru Europske godine mladih i s ciljem stvaranja još više mogućnosti za mlade povećan je budžet za oba programa.

Europska komisija pokrenula je posebnu podstranicu na Europskom portalu za mlade (Što je Europska godina mladih? | European Youth Portal (europa.eu)), glavnom kanalu komunikacije na razini Europske unije.

Agencija za mobilnost i programe EU poziva korisnike i suradničke institucije da se uključe u obilježavanje Europske godine mladih i sva događanja koja su planirana u 2022., a vezana su uz mlade (neovisno o izvoru financiranja), prijave na europsku kartu aktivnosti! To mogu biti online ili fizičke radionice, seminari, webinari, konferencije, susreti, debate, natječaji, izložbe, koncerti, festivali, umjetnički performansi, kampanje.

Kako prijaviti svoje događanje za mlade?

Sva događanja za mlade mogu se vrlo jednostavno prijaviti: potreban je EU login račun s kojim ćete na Europskom portalu za mlade pod Aktivnosti odabrati Prijavite aktivnost. U sljedećem prozoru Upravljanje aktivnostima odaberite Nova aktivnost, upišite podatke o događanju te kliknite Spremi – i vaša je prijava gotova! Agencija će pregledati događanja i nakon pozitivne validacije objaviti ih na Portalu. Potičemo vas da prijavljujete aktivnosti, promovirate Europsku godinu mladih i inspirirate se aktivnostima za mlade! Aktivnosti je na kartu moguće dodati i retroaktivno.

Komunikacijski materijali

Službeni logo Europske godine mladih dostupan je na svim europskim jezicima u nekoliko boja. Potičemo vas da koristite logo i hashtagove #EYY2022, #EuropeanYearOfYouth i #EuropskaGodinaMladih i za aktivnosti mladih i komunikaciju koja će doprinositi ciljevima i duhu Europske godine mladih. Europska komisija pripremila je i smjernice za primjenu vizualnih elemenata.

Logotipi, komunikacijski materijali, smjernice za vizualni identitet za preuzimanje

Ampeu | Europska godina mladih