prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Upisi u srednje: Objava konačnih ljestvica poretka

Kao što je najavljeno Odlukom o upisima, 9. srpnja 2022. godine u 12 sati ljestvice poretka postale su konačne. Kandidati će ostvariti pravo upisa samo u onaj program na kojem su u tom trenutku svrstani na ljestvici poretka unutar upisne kvote, a sukladno ostvarenom broju bodova.

Upisnice su bile dostupne na kartici Moji rezultati u subotu, 9. srpnja nakon 12 sati. Samim time, nakon objave konačnih ljestvica poretka, kandidati su bili u mogućnosti ispisati upisnicu (na kartici “Moji rezultati”), potpisati je i mogu je učitati u sustav do srijede, 13. srpnja u 18 sati.

Učenik svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na upisnici. U opravdanom slučaju, ako kandidat nije u mogućnosti potpisati upisnicu, dovoljan je potpis roditelja/skrbnika. Ako ni roditelj/skrbnik nije u mogućnosti potpisati upisnicu, upisnicu može potpisati opunomoćena osoba (roditelj/skrbnik daje punomoć kod javnog bilježnika).

Također, na upisnici je potrebno unijeti sve potrebne podatke koji nisu na njoj automatski popunjeni, potom je potpisati i učitati u sustav ili proslijediti srednjoj školi koja će je učitati u sustav.

Upisnice koje nisu ispravno popunjene i potpisane neće moći biti prihvaćene kao dokaz upisa.

Učenik potpisanu upisnicu, u slučaju da je nije u mogućnosti sam učitati u sustav, može dostaviti srednjoj školi koja će je potom učitati u sustav. Neovisno o načinu na koji je učenik dostavio upisnicu, srednja škola će istu pregledati i, ako je ispravna, verificirati u sustavu. Učenik može status verifikacije upisnice pratiti na svom sučelju na kartici Moji rezultati.

Kod učenika koji su paralelno prijavili i jedan ili dva umjetnička programa, a unutar kojih su, također, ostvarili pravo upisa, na kartici Moji rezultati prikazat će im se i gumb Upisnica – paralelni program, odnosno Upisnica – drugi paralelni program. Učenik i njegov roditelj dužni su potpisati i ove upisnice te ih na jednak način učitati u sustav ili dostaviti srednjim školama u kojima su ostvarili upis.

Nakon 12 sati, kraj obrazovnoga programa za koji kandidat ostvaruje pravo upisa, u stupcu Pravo upisa, stajat će zelena kvačica, a na svim ostalim ljestvicama poretka umjesto plasmana stajat će “-“. Kandidati koji su stekli pravo upisa u programe za koje je uvjet, uz upisnicu, dostava dodatne dokumentacije, navedeno mogu provjeriti na svom sučelju na kartici Moji rezultati/Detaljno:

  • liječnička svjedodžba medicine rada (donosi se u srednju školu pri upisu ili, iznimno, kada u trenutku upisa kandidat nije u mogućnosti dostaviti liječničku svjedodžbu medicine rada, pri upisu dostavlja potvrdu obiteljskog liječnika, a liječničku svjedodžbu medicine rada najkasnije do 30. rujna 2022.),
  • dokumente kojima su ostvarili dodatne bodove (osim za natjecanja iz znanja i sporta koja su automatski evidentirana u sustavu),
  • ugovor o naukovanju za JMO programe (pri upisu ili najkasnije do 30. rujna 2022. godine).

Navedene dokumente učenici dostavljaju srednjoj školi u razdoblju od 9. do 13. srpnja 2022. godine.

Samo kandidati koji se nisu uspjeli upisati u ljetnom upisnom roku mogu konkurirati na jesenskom upisnom roku za preostala slobodna mjesta.

U jesenskome upisnom roku bit će moguće prijaviti samo obrazovne programe za koje upisna kvota u ljetnome roku nije popunjena. Okvirna slobodna mjesta za jesenski rok bit će poznata od 15. srpnja 2022.

VAŽNO: NISpuSŠ napominje da srednje škole za osobnu dostavu potrebne dokumentacije same određuju točne datume i vrijeme unutar ovdje predviđenog razdoblja (11. do 13. srpnja) i objavljuju ih na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole.