prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Objava rezultata Međunarodnoga istraživanja građanskoga odgoja i obrazovanja – ICCS 2016

U utorak, 7. studenoga 2017. godine, u prostorijama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja u 13 sati, predstavit će se Provedba i metodologija istraživanja ICCS 2016. u Republici Hrvatskoj, rezultati učenika – građanska znanja i stavovi učenika osmih razreda, rezultati Europskoga upitnika za učenike te stavovi ravnatelja i učitelja osnovnih škola o građanskome odgoju i obrazovanju. Nakon izlaganja koje je planirano od 13 do 14 sati uslijedit će pitanja i rasprava.

Istraživanje ICCS 2016.

ICCS 2016. četvrto je IEA-ino istraživanje građanskoga odgoja i obrazovanja, kojim se istražuje na koje se načine mladi pripremaju na preuzimanje uloge građana. Prepoznajući potrebu za kontinuiranim međunarodnim istraživanjem tema povezanih s građanskim odgojem i obrazovanjem, IEA je 2009. godine uspostavila istraživanje ICCS kao osnovu za buduća ispitivanja. Ciklus ICCS 2016. predstavlja nadogradnju podataka prikupljenih ciklusom 2009. godine i temelje za valjanu usporedbu širokoga raspona tema povezanih s građanskim znanjima, stavovima i angažmanom učenika. Osim istraživanja stanja, procesa i ishoda građanskoga odgoja i obrazovanja u kontekstu demokracije, aktivnoga građanstva i globalizacije, raspon sadržaja u ciklusu ICCS 2016. proširen je i obuhvaća građanska znanja, stavove i angažiranost učenika s obzirom na održivost okoliša, školsko ozračje i upotrebu društvenih medija. Istraživanje ICCS 2016. provodi organizacija IEA u suradnji s Australskim vijećem za obrazovna istraživanja (Australian Council for Educational Research – ACER) i Laboratorijem za eksperimentalnu pedagogiju (Laboratorio Pedagogia Sperimentale – LPS) Sveučilišta Roma Tre.

Rezultati istraživanja ICCS 2016. Što očekivati?

Međunarodno izvješće o rezultatima istraživanja ICCS 2016. obuhvaća rezultate prikupljene ispitivanjem preko 94 000 učenika na kraju nižega sekundarnog obrazovanja, 37 000 učitelja iz 3 800 škola i 24 države sudionice te podatke o trendovima između 2009. i 2016. godine za 18 država. Istraživanje je usmjereno na poznavanje ključnih aspekata građanskoga odgoja i obrazovanja učenika, kao i na njihove stavove prema građanskome životu te njihovu građansku angažiranost. Europsko izvješće sadržava osvrt na rezultate dodatnoga regionalnog upitnika koji su rješavali učenici u 15 europskih država, a koji se odnosi na njihovu percepciju Europske unije i europskoga identiteta te koji obuhvaća pitanja povezana sa slobodom kretanja i imigracijom, suradnjom između europskih zemalja, budućnošću Europe i njihovom osobnom budućnošću. Opširno izvješće za Latinsku Ameriku bit će objavljeno početkom 2018. godine.

Globalna perspektiva

Podatci prikupljeni Međunarodnim istraživanjem građanskoga odgoja i obrazovanja služe kao ključan i pouzdan izvor informacija istraživačima u obrazovanju i donositeljima politika u njihovim pokušajima da ispune Ishod 4.7 ciljeva održivoga razvoja (Goals for Sustainable Development – SDG) na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Međunarodno i europsko izvješće o rezultatima ICCS-a 2016. bit će objavljeni u utorak, 7. studenoga 2017. godine u 10 sati u Bruxellesu. Na promociju objave rezultata koju organizira Međunarodno udruženje za vrednovanje obrazovnih postignuća (IEA) uz potporu Europske komisije i Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu bit će pozvani istraživači u području obrazovanja, donositelji politika te predstavnici civilnoga društva i medija. Zainteresirani će promociju moći pratiti na poveznici http://iccs.webcastevent.eu/2017 .

 

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja