prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Objavljen portal hrvatskih gramatika do Ilirizma

Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje objavio je Portal hrvatskih gramatika do ilirizma. Portal je rezultat rada na projektu Retrodigitalizacija i interpretacija hrvatskih gramatika do ilirizma – RETROGRAM.

Portal sadržava slike izvornika dvanaest gramatika s metapodatcima o gramatikama, od kojih je tekstnim digitalnim izdanjem predstavljeno osam gramatika, odnosno prijevodima ili transkripcijama na kojima je provedeno označivanje morfoloških paradigma TEI oznakama (Text Encoding Initiative) za humanističke znanosti.

Gramatike se mogu pretraživati. Stranice prijevoda ili transkripcija gramatika povezane su s pripadajućim slikama izvornoga teksta (faksimilima).