prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Obrazovno istraživanje: Razvrstaj i ti i pomogni našoj Zemlji

Na području Varaždinske županije su građanima podijeljeni novi spremnici za razvrstavanje otpada (uz spremnik za miješani otpad, vreću za staklo i vreću za tekstilni otpad svako kućanstvo sada je dobilo spremnik za papir i spremnik za plastiku koji su zamijenili vreću za papir i vreću za plastiku). Odlučili su provjeriti kako se učenici i građani snalaze u razvrstavanju otpada tako da provedemo istraživanje pomoću dviju anketa u kojima bi provjerili koliko se učenici Osnovne škole Izidora Poljaka Višnjica (od 2. do 8. razreda) te građani iz područja Cvetlina, Gornje Višnjice, Donje Višnjice i Zlogonja snalaze u razvrstavanju otpada, razvrstavaju li uopće otpad i znaju li koliko je pojedinim tvarima potrebno da se razgrade u okolišu.

Sadržaju anketa može se pristupiti na sljedećim poveznicama:

Anketi namijenjenoj za anketiranje građana možete pristupiti putem poveznice kako bi prilikom ispisivanja utrošili što manje papira. Za ovo istraživanje su se odlučili kako bi:

 • otkrili kakvo je poznavanje razvrstavanja otpada kod učenika i građana
 • saznali jesu li učenici i građani svjesni koliko vremena je potrebno da se neka tvar razgradi u okolišu
 • ukoliko je potrebno proveli radionice/predavanja za učenike i za građane

Istraživačka pitanja:

 1. Razvrstavaju li učenici naše škole otpad pravilno?
 2. Razvrstavaju li građani s područja Cvetlina, Donje Višnjice, Gornje Višnjice i Zlogonja otpad pravilno?
 3. Jesu li učenici naše škole svjesni koliko vremena je potrebno pojedinim tvarima da se razgrade u okolišu?
 4. Jesu li građani Cvetlina, Donje Višnjice, Gornje Višnjice i Zlogonja svjesni koliko vremena je potrebno pojedinim tvarima da se razgrade u okolišu?
 5. Jesu li učenici i građani svjesni da pravilnim razvrstavanjem otpada omogućuju recikliranje otpada i smanjenje onečišćenje okoliša

Hipoteze:

 1. Učenici naše škole pravilno razvrstavaju otpad.
 2. Građani s područja Cvetlina, Donje Višnjice, Gornje Višnjice i Zlogonja pravilno razvrstavaju otpad.
 3. Učenici naše škole nisu svjesni koliko dugo je potrebno pojedinim tvarima da se razgrade u okolišu.
 4. Građani s područja Cvetlina, Donje Višnjice, Gornje Višnjice i Zlogonja nisu svjesni koliko dugo je potrebno pojedinim tvarima da se razgrade u okolišu.
 5. Učenici i građani nisu svjesni da pravilnim razvrstavanjem otpada omogućuju recikliranje otpada i smanjenje onečišćenja okoliša.

Metode istraživanja: Anketiranje učenika i građana. Obrada rezultata u Excelu.

Tijek istraživanja:

U razdoblju od 13. do 21. siječnja 2022. godine je s učenicima škole i Područne škole J.E. Drašković Cvetlin provedena online anketa sastavljene u Formsu. Nakon toga su učenici 7. (Ema Patekar) i 8. razreda (Ana Lorena Prašnički, Leonarda Jurenec, Emil Galinec, Antonio Biškup, Đurđica Pintarić i Fran Brusar) proveli anketiranje građana s područja Cvetlina, Gornje Višnjice, Donje Višnjice i Zlogonja pomoću online anketa (poveznica na anketu ili QR kod) i/ili anketa u tiskanom obliku ovisno o informatičkoj pismenosti građana u razdoblju od 22. siječnja do 15. veljače 2022. godine. Učenici Leonarda Jurenec, Ana Lorena Prašnički, Antonio Biškup, Emil Galinec i učiteljica su podatke prikupljene nakon anketiranja građana unosili u Excel. Nakon toga su izradili grafikone.

Prikaz i analiza podataka:

 1. Rezultati anketiranja učenika

Anketa s učenicima se provodila od 13. do 21. siječnja 2022. godine. Sažetku rezultata ankete možete pristupiti putem poveznice. Anketu je ispunilo 93 učenika. Rezultati anketiranja učenika su pokazali kako dio učenika zna pravilno razvrstavati otpad, ali su primijetili kako više od 50 % učenika ne zna kamo se odlažu:

 • aluminijske folije
 • konzerve prehrambenih proizvoda i hrane za kućne ljubimce
 • tekstilni proizvodi
 • otpad od pometanja i usisavanja
 • ljuske jaja, papirne ubruse i salvete
 • odjeća, ručnici, posteljina i zavjese
 • metalni poklopci i metalni čepovi
 • isprana ambalaža za prehrambene proizvode od stiropora i podloške za prehrambene proizvode
 • aluminijske limenke od hrane i pića
 • torbe i krpene igračke
 • vrećice čaja i talog kave
 • higijenski proizvodi (pelene, ulošci, vata)
 • šeširi i kape

Većina učenika (71) se izjasnila da kod kuće razvrstava otpad. Većina učenika (72) se izjasnila da bi njihovo poznavanje razvrstavanja otpada bilo bolje kada bi:

 • u svakoj učionici bili postavljeni koševi/kante za sortiranje otpada
 • učenici/učitelji proveli radionicu o razvrstavanju otpada
 • učenici/učitelji proveli edukacije/radionice o utjecaju otpada na okoliš.

Analizom rezultata anketa utvrdili su da učenici nisu svjesni koliko vremena je potrebno pojedinim tvarima da se razgrade u okolišu. Rezultati anketiranja učenika su pokazali kako su teme vezane uz razvrstavanje otpada o kojima bi učenici htjeli više saznati sljedeće:

 • Kako pravilno razvrstavati otpad
 • Utjecaj otpada na okoliš
 • Zašto se otpad razvrstava
 • Kamo se odvozi otpad (staklo, plastika…)
 • Gdje se nalaze reciklažna dvorišta
 • Kako se otpad prerađuje i ponovno upotrebljava
 • Kako nerazvrstavanje otpada zagađuje okoliš
 • Koliko vremena je potrebno da se razgrade različite tvari
 • Koliko smeća ima na planetu Zemlji i koje zemlje najviše, a koje najmanje zagađuju okoliš, kojeg se otpada najviše prikupi
 • Kamo odu žarulje koje su pregorjele i ostaci kreme
 • Kupnja različitih proizvoda u ambalažama iz kojih mogu nastati neki novi proizvodi
 • Više kanti po selima
 • Koliko ljudi u svijetu znaju o razvrstavanju otpada
 • Mogu li se limenke ponovno napraviti
 • Zašto su točno te boje spremnika

Učenici su tijekom anketiranja i dali dva prijedloga:

 • više kanti po selima
 • izvannastavna aktivnost na kojoj bi se čistio okoliš od smeća

2. Rezultati anketiranja građana s područja Donje i Gornje Višnjice, Cvetlina i Zlogonja

Anketa s građanima se provodila od 22. siječnja do 15. veljače 2022. godine. Anketiranje građana proveli su učenici 7. i 8. razreda. Podacima prikupljenim anketiranjem možete pristupiti putem poveznice, a grafičkom prikazu prikupljenih podataka putem poveznice. Analizirajući odgovore ispitanika primjećuju kako dio građana zna pravilno razvrstavati otpad ali su primijetili kako više od 50 % građana ne zna kamo se odlažu:

 • konzerve prehrambenih proizvoda i hrane za kućne ljubimce
 • aluminijske limenke od hrane i pića
 • vrećice čaja i talog kave
 • higijenski proizvodi (pelene, uloške, vatu)
 • isprane ambalaže za prehrambene proizvode od stiropora i podloške za prehrambene proizvode
 • prazne staklenke i boce bez zatvarača i čepova
 • kosa i dlaka
 • otpad od pometanja i usisavanja

39 od 84 građana se izjasnilo kako bi njihovo poznavanje razvrstavanje otpada bilo bolje kada bi se provela radionica o razvrstavanju otpada. Rezultati anketiranja građana su pokazali da većina građana njih 63  razvrstava otpad. Oni građani koji ne razvrstavaju otpad su kao razloge naveli da:

 • nemaju vremena
 • im se to ne da raditi
 • nemaju sve spremnike
 • biootpad daju svinjama i kokošima
 • je previše toga za razvrstavanje

59 građa se izjasnilo da bi ih edukacije/radionice o utjecaju otpada na okoliš potaknule na razvrstavanje otpada. Prema rezultatima anketiranja primjećuju kako većina građana ne zna koliko vremena je potrebno pojedinim tvarima (metalna konzerva, limenka za piće, vunena odjeća, kartonska kutija, ogrizak jabuke, papirnata maramica, čaša od stiropora i filter cigarete) da se razgrade u okolišu. Više od 50 % građana je jedino točno odgovorilo na pitanje koliko vremena je potrebno da se u prirodi razgradi plastična boca.

Rasprava i zaključak:

 • Učenici naše škole dio otpada razvrstavaju pravilno, a dio nepravilno
 • Građani s područja Gornje i Donje Višnjice, Cvetlina i Zlogonja dio otpada razvrstavaju pravilno, a dio nepravilno
 • Učenici naše škole i građani s područja Gornje i Donje Višnjice, Cvetlina i Zlogonja nisu svjesni koliko vremena je potrebno pojedinim tvarima da se razgrade u okolišu
 • Učenici i građani nisu svjesni da pravilnim razvrstavanjem otpada omogućuju recikliranje otpada i smanjenje onečišćenje okoliša

Prema rezultatima anketiranja učenika i učitelja krenuli su s educiranjem učenika i građana:

 • učenici 8. b razrednog odjeljenja izradili su letke o pravilnom razvrstavanju otpada koje su stavili na pano škola i koje su s učenicima 8. a razrednog odjeljenja podijelili građanima
 • proveli su nekoliko radionica vezanih uz očuvanje okoliša koje možete vidjeti u radu na priloženoj poveznici

U budućnosti (u školskoj godini 2022./2023. i sljedećim školskim godinama):

 • izraditi i organizirati edukacije/radionice (ovisno o epidemiološkoj situaciji) u kojima bi obuhvatili teme (ili dio tema) o kojima učenici žele saznati više, a koje bi proveli na satovima razrednika ili u sklopu nastave prirode, biologije, kemije
 • izraditi i organizirati edukacije/radionice (ovisno o epidemiološkoj situaciji) za roditelje vezane uz razvrstavanje otpada i očuvanje okoliša koje bi proveli na roditeljskim sastancima

Literatura:

 1. Marin, I. 2021. Plava Eko – patrola. Priručnik za provedbu izvannastavnog edukacijskog programa za održivi razvoj. Printera, Zagreb.
 2. Što možemo s otpadom