prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Odluka o izboru dobitnika nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba za 2020. godinu

Na temelju članka 20. Statuta Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Odluke o dodjeli nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba (KLASA: 060-01/20-01/01, URBROJ: 332-06-03/1-20-01) od 23. srpnja 2020., a na prijedlog Povjerenstva za izbor dobitnika nagrade „Maslačak znanja“ za postignuća u učenju odraslih osoba, ravnatelj Agencije, donosi Odluku o izboru dobitnika nagrade “Maslačak znanja” za postignuća u učenju odraslih osoba za 2020. godinu.

Dobitnici nagrade „Maslačak znanja“ za 2020. godinu su:

  1. Sanja Tarczay
  2. Mira Talaja
  3. Miran Osuško

Nagrada se sastoji od male skulpture, povelje i vaučera za besplatno pohađanje programa obrazovanja po izboru dobitnika.

Nagrada ce biti dodijeljena u sklopu obrazovne kampanje Tjedan cjeloživotnog učenja te iznimno na nekom drugom događanju.

Vijest je prenesena s mrežnih stranica Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.