prodaja@stozacibrid.com hr@hardtechnique.com vjeko.kovacicek@coolintunit.com info@tehnikhard.net mail@coolintunit.com webmaster@stozacibrid.com admin@hardtechnique.com tehnikhard.net web.stozacibrid.com www.coolintunit.com

Odluka o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs donio je Odluku o raspodjeli sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2022. godini.

I.
Za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom prema ovoj odluci odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 3.395.000,00 kuna (tri milijuna tristo devedeset pet tisuća kuna).
II.
Sredstva za ovu namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Narodne novine, broj 62/22), Razdjel 080 Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Glava 08005 – Ministarstvo znanosti i obrazovanja, K110283 – Opremanje osnovnoškolskih knjižnica obveznom lektirom i stručnom literaturom, konto: 3662 i 3821.
III.
Kriterij za raspodjelu sredstava je broj učenika u svim osnovnim školama koje se financiraju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Školama iz stavka 1. ove točke dodjeljuju se sredstva sukladno broju učenika razvrstanih u jedanaest kategorija:
KATEGORIJA KRITERIJ IZNOS BROJ ŠKOLA UKUPAN IZNOS
I. do 50 učenika 1.000,00 31 31.000,00
II. 51 do 150 učenika 1.500,00 191 286.500,00
II. 151 do 250 učenika 2.000,00 169 338.000,00
IV. 251 do 350 učenika 3.000,00 134 402.000,00
V. 351 do 450 učenika 4.000,00 119 476.000,00
VI. 451 do 550 učenika 5.000,00 90 450.000,00
VII. 551 do 650 učenika 7.000,00 69 483.000,00
VIII. 651 do 750 učenika 8.000,00 38 304.000,00
IX. 751 do 850 učenika 9.000,00 25 225.000,00
X. 851 do 950 učenika 9.500,00 18 171.000,00
XI. više od 950 učenika 10.500,00 17 178.500,00
UKUPNO 901 3.345.000,00
Osnovnoj školi „Podolice“, sa sjedištem u Koprivnici, koja je osnovana i započela s radom tijekom 2022. godine, osim prema kriteriju iz stavka 1. ove točke, dodjeljuju se i dodatna sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna.
Raspodjela sredstava školama iskazana je u tablici „Raspodjela sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola 2022. godine“, koja je sastavni dio ove odluke.
IV.
Odgovorna osoba za namjensko trošenje sredstava za opremanje školskih knjižnica osnovnih škola obveznom lektirom i stručnom literaturom u 2022. godini je ravnatelj škole.
Odobrena sredstva bit će uplaćena na žiroračun škole u skladu s člankom 17. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (Narodne novine, broj 140/21, 62/22 i 131/22), odnosno u skladu s dinamikom realizacije aktivnosti i projekata te dospijećem obveza za koje se prenose sredstva, a sukladno načelima dobroga financijskog upravljanja, posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti.
Nakon izvršene nabave obvezne lektire i stručne literature, u propisanom roku, škola je dužna odmah dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima i preslike računa Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Upravi za odgoj i obrazovanje, s pozivom na navedenu klasifikacijsku oznaku na elektroničku adresu: pisarnica@mzo.hr ili na adresu Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Vijest je prenesena s mrežnih stranica Ministarstva znanosti i obrazovanja.